‘करिअर’ आणि ‘धनयोग’ यांचे ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने विश्‍लेषण !

Article also available in :

 

सौ. प्राजक्ता जोशी

‘करिअर’ आणि धनयोग’ हा आजच्या स्पर्धात्मक युगातील व्यक्तीचा जिव्हाळ्याचा विषय झाला आहे. ‘दहावीनंतर मुलाला किंवा मुलीला कोणत्या शाखेला घातल्यास त्याला जीवनात यश मिळेल ? माझ्या पत्रिकेतील ग्रह पाहून कोणते करिअर निवडल्यास मला चांगली अर्थप्राप्ती होईल ?’, असे प्रश्‍न विचारणारे अनेक जातक आपल्याकडे येतात; कारण सध्याच्या स्पर्धात्मक काळात नोकरीत चाकोरीबद्ध जीवन जगण्याऐवजी व्यवसाय करण्याकडे मनुष्याचा कल वाढत आहे.

‘पत्रिकेनुसार कोणत्या क्षेत्रातून अर्थप्राप्ती होईल ?’, याचा विचार करून शिक्षण घेणे अधिक योग्य असते. ‘व्यवसाय कोणता करावा ? कोणत्या व्यवसायातून अधिक पैसा मिळेल ?’, यासाठी पत्रिकेतील अर्थ त्रिकोण म्हणजे २, ६ आणि १० ही स्थाने, तसेच या राशीतील ग्रहस्थिती व्यवसायाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरते. दशम स्थान हे अर्थ त्रिकोणातील एक महत्त्वाचे स्थान आहे.

 

१. व्यवसायात यश प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक असणारे ग्रह

अ. संपत्तीकारक शुक्र ग्रह

आ. दैवी पाठबळ लाभण्यासाठी गुरु ग्रह

इ. आत्मिक समाधान आणि राजाश्रय प्राप्त होण्यासाठी रवि ग्रह

ई. मानसिक समाधानासाठी चंद्र ग्रह

उ. ‘करिअर’मध्ये प्रगती होण्यासाठी शनि ग्रह

ऊ. बौद्धिक निर्णयासाठी बुध

हे सर्व ग्रह शुभ आणि बलवान असणे आवश्यक आहे.

 

२. व्यवसायात यश मिळण्यासाठी
कुंडलीतील अर्थ त्रिकोण आणि लाभस्थान महत्त्वाचे आहेत !

व्यवसायात यश मिळण्यासाठी कुंडलीतील अर्थ त्रिकोण, म्हणजे २, ६ आणि १० ही स्थाने, तसेच लाभ होण्यासाठी लाभ स्थान महत्त्वाचे आहे. २, ६, १० आणि ११ या चार स्थानांचे स्वामी एकमेकांच्या शुभयोगात असल्यास व्यवसायात यश मिळते. सप्तमेश, म्हणजे सप्तम स्थानाचा स्वामी शुभयोगात असल्यास व्यवसायिक भागीदार चांगले मिळतात.

अ. अर्थ त्रिकोण : कुंडलीतील अर्थ त्रिकोण म्हणजे २, ६ आणि १० ही स्थाने दर्शवणारी आकृती.

 

३. स्वतंत्र व्यवसाय करण्याचा दृढ विचार
मनात येण्यासाठी आवश्यक कुंडलीतील स्थान आणि ग्रह

‘करिअर’ किंवा स्वतंत्र व्यवसाय यांचा विचार करतांना कुंडलीतील लग्न स्थान, लग्नेश, दशम स्थान, दशमेश, तसेच रवि आणि चंद्र या ग्रहांचे साहाय्य असणे महत्त्वाचे ठरते. लग्न स्थानावरून (प्रथम स्थानावरून) व्यक्तीची महत्वाकांक्षा ठरते आणि दशम स्थान, म्हणजे कर्मस्थान हे व्यक्तीची आव्हान पेलण्याची क्षमता दर्शवते. लग्नेश बलवान असेल, तर व्यक्ती कुठलेही आव्हान पेलण्यास सक्षम बनते. त्या व्यक्तीचा स्वतंत्र व्यवसाय करण्याचा विचार ठाम असतो. त्या स्वकर्तृत्वाने यश मिळवतात.

 

४. व्यवसायातील आव्हान पेलण्यासाठी आवश्यक कुंडलीतील स्थान आणि ग्रह

‘व्यक्तीत ‘करिअर’मध्ये नवनवीन आव्हाने पेलण्याची क्षमता किती आहे ?’, हे पहाण्यासाठी कुंडलीतील ३, ६, १० आणि ११ ही उपचय (समृद्धी) स्थाने अभ्यासावी लागतात. उपचय स्थानांपैकी जे स्थान बलवान असेल, त्या क्षेत्रात व्यक्तीला विशेष यश मिळते, तसेच त्या संबंधित ग्रहांच्या दशेत व्यवसायास प्रारंभ होतो किंवा यश प्राप्त होते.

अ. कुंडलीतील उपचय स्थाने दर्शवणारी कुंडली

आ. व्यवसायाच्या दृष्टीकोनातून कुंडली

५. कुंडलीतील उपचय स्थानांचे विश्‍लेषण

अ. तृतीय स्थान

तृतीय स्थानाला ‘पराक्रम स्थान’ असेही म्हणतात. तृतीय स्थान हे कर्म स्थानाचे षष्ठ स्थान आहे. षष्ठ स्थानावरून रिपू, म्हणजे शत्रू आणि रोग अभ्यासतात. यामुळे हाती घेतलेल्या कार्यात येणारे अडथळे आणि होणारे कष्ट दर्शवणारे हे स्थान आहे. तृतीय स्थान बलवान नसेल, तर पराक्रमाची पराकाष्ठा करण्याची त्या व्यक्तीची सिद्धता असावी लागते.

आ. षष्ठ स्थान

षष्ठ स्थान हे कर्म स्थानाचे भाग्य स्थान आहे. भाग्य स्थानावरून भाग्योदय, गुरुकृपा आणि ईश्‍वरी कृपा अभ्यासतात. यासाठी ‘करिअर करतांना आपल्या हाताखालची माणसे कशी असणार ? आपले शत्रू असणार का ? तसेच करिअरसाठी घ्यावे लागणारे ऋण मिळेल का किंवा घेतलेले ऋण लवकरात लवकर न्यून होईल का ? म्हणजेच व्यवसायात भाग्योदय कधी होईल ?’, हे अभ्यासण्यासाठी षष्ठ स्थान पहावे लागते. षष्ठेश बलवान नसेल, तर म्हणजे दशम स्थानाचे भाग्य अल्प पडत असल्यास व्यक्तीला हाताखालील माणसांशी नम्रतेने, सामोपचाराने वागून, तसेच घेतलेल्या ऋणाचा योग्य विनियोग करून व्यवसाय करणे आवश्यक असते.

इ. दशम स्थान

दशम स्थान, म्हणजेच कर्म स्थान. ‘कोणता व्यवसाय किंवा धंदा करावा ?’, याविषयी माहिती देणारे, तसेच सामाजिक प्रतिष्ठा दर्शवणारे हे स्थान आहे. ‘करीअर’ करण्याच्या प्रत्यक्ष विचाराला कृतींची जोड द्यावी लागते. त्यासाठी हे महत्त्वाचे स्थान आहे.

ई. अकरावे स्थान

अकरावे स्थान, म्हणजे लाभ स्थान. दशम स्थानाचे हे धनस्थान असल्याने व्यवसायात मिळणारे धन आणि होणारे लाभ दर्शवणारे हे स्थान आहे. हे स्थान बलवान असल्यास लोकप्रियता मिळते.

 

६. व्यवसायाचे कार्यक्षेत्र कसे निवडावे ?

दशम स्थानातील राशीच्या तत्त्वानुसार व्यवसायाचे कार्यक्षेत्र निवडता येते.

अ. दशम स्थानात मेष, सिंह आणि धनु या अग्नितत्त्वाच्या राशी असल्यास लोखंड अन् धातू यांसंबंधित व्यवसायात यश मिळते.

आ. दशम स्थानात वृषभ, कन्या आणि मकर या पृथ्वीतत्त्वाच्या राशी असल्यास प्रशासन, अर्थ क्षेत्र, तसेच भूमी यांसंबंधित व्यवसायातून यश मिळते.

इ. दशम स्थानात मिथुन, तूळ आणि कुंभ या वायुतत्त्वाच्या राशी असल्यास शास्त्रीय संशोधनातील व्यवसायात यश मिळते.

ई. दशम स्थानात कर्क, वृश्‍चिक आणि मीन या जलतत्त्वाच्या राशी असल्यास द्रवपदार्थाच्या संबंधित व्यवसायातून प्रगती होते.

 

७. अर्थ त्रिकोणातील ग्रहांशी संबंधित व्यवसाय

अर्थ त्रिकोण आणि लाभस्थान यांपैकी बलवान असणार्‍या ग्रहाशी संबंधित व्यवसायात व्यक्तीला यश प्राप्त होते.

अ. रवि

तेजकारक रवि ग्रह बलवान असल्यास वडिलोपार्जित व्यवसाय, कारखानदार, सोनार, राजकीय क्षेत्र, सुतार इत्यादी क्षेत्रांतील व्यवसायात यश मिळते.

आ. चंद्र

माता, मन आणि जल यांचा कारक चंद्र ग्रह बलवान असल्यास परिचारिका, मत्स्य उद्योग, शेती, संगीत, गृहोपयोगी वस्तू, हॉटेल व्यवसाय, जहाज, नेव्ही, कलाकुसर, मानसोपचार तज्ञ, तसेच द्रवपदार्थ यांसंबंधित व्यवसाय इत्यादी क्षेत्रांतील व्यवसायात यश मिळते.

इ. मंगळ

मंगळ हा ग्रह बलवान असल्यास साहस, शौर्य आणि भूमी यांच्या संदर्भातील व्यवसायात यश मिळते, उदा. अग्निशमन दल, सिव्हिल इंजिनीयर, पदार्थविज्ञान, हॉटेल मॅनेजमेंट, सिक्युरिटी, सर्जन, शेती व्यवसाय, तसेच भाड्याने घर देणे इत्यादी क्षेत्रांतील व्यवसायात यश मिळते.

ई. बुध

बुध हा वाणी आणि बुद्धी कारक ग्रह आहे. बुध ग्रह बलवान असल्यास संगणक, पत्रकारिता, अधिवक्ता, प्रशासक, बँक, शेअर व्यापार, अध्यापन, लहान व्यवसाय, पौरोहित्य, टॅक्स कन्सल्टंट इत्यादी क्षेत्रांतील व्यवसायात यश मिळते.

उ. गुरु

गुरु हा ग्रह धार्मिक आणि शिक्षण या क्षेत्रांचा कारक ग्रह आहे. धर्मप्रसारक, लेखक, शिक्षणक्षेत्र, क्लासेस, कायदा क्षेत्र, प्रवक्ता, वित्त संस्था, अध्यापन, समाजशास्त्र, जीवनावश्यक वस्तू इत्यादी क्षेत्रांतील व्यवसायात यश मिळते.

ऊ. शुक्र

शुक्र हा कला, सौंदर्य, मनोरंजन यांच्याशी संबंधित क्षेत्रांचा कारक ग्रह आहे. महागड्या वस्तू, कपडे विक्रेता, हॉटेल, संगीत, सुगंधी द्रव्य, वाहन, मद्य, हिरे व्यापारी, वाहन विक्रेते, कलाकार, सौंदर्यवर्धनालय, चित्रपटगृह, मॅनेजमेंट अधिकारी, सुवर्णकार इत्यादी क्षेत्रांतील व्यवसायात यश मिळते.

ए. शनि

शनि हा ग्रह दीर्घोद्योग, लोखंड यांचा कारक ग्रह आहे. बांधकाम, ज्योतिषी, गॅरेज, लाकडी शिल्प, कारखानदार, इतिहास, संशोधक, न्यायाधीश, कोळसा, इंधन इत्यादी क्षेत्रांतील व्यवसायात यश मिळते.

 

८. ‘दशमेश ग्रह (दशम स्थानाचा स्वामी) कोणत्या स्थानात आहे ?’,
यावर व्यवसायाचे स्वरूप आणि मिळणारे यश अवलंबून असणे

अ. प्रथम स्थानात दशमेश असल्यास नवीन व्यवसायात स्वप्रयत्नाने, स्वकष्टाने प्रगती आणि वृद्धी होते. एखाद्या संस्थानिर्मितीचे कार्य हातून घडू शकते.

आ. द्वितीय स्थानात दशमेश असल्यास वडिलार्जित व्यवसायात, हॉटेल व्यवसायात किंवा घरगुती खानावळीत यश मिळते.

इ. तृतीय स्थानात दशमेश असल्यास लेखन, वक्तृत्व, प्रवास या माध्यमांतून यश मिळते.

ई. चतुर्थ स्थानात दशमेश असल्यास शेती, वाहन, मालमत्ता, भूमी यांसंदर्भातील व्यवसायात यश मिळते.

उ. पंचम स्थानात दशमेश असल्यास शैक्षणिक क्षेत्र, प्रकाशक, एजंट इत्यादी व्यवसायांतून यश मिळते.

ऊ. षष्ठ स्थानात दशमेश असल्यास निसर्गोपचार तज्ञ, सल्लागार इत्यादी व्यवसायांत यश मिळते.

ए. सप्तम स्थानात दशमेश असल्यास घरगुती व्यवसाय, साथीदाराच्या सहवासाने भागीदारीत व्यवसायामध्ये यश मिळते.

ऐ. अष्टम स्थानात दशमेश असल्यास व्यवसायात मंद गतीने प्रगती होते. मृत्यूसाठी लागणारे सामान विक्रेते किंवा विमा एजंट यांना यश मिळते.

ओ. नवम स्थानात दशमेश असल्यास व्यवसायात उत्तरोत्तर वाढ होते. स्वतंत्र व्यवसायात यश मिळते. अध्यात्मासंबंधित व्यवसायात यश मिळते.

औ. दशमेश दशमात असल्यास व्यवसायात मनाप्रमाणे यश मिळते. ज्योतिषशास्त्रात यश मिळते. दशम स्थानाचा जो स्वामी असेल, त्या संबंधित व्यवसायात अधिक यश मिळते.

अं. एकादश स्थानात म्हणजे लाभ स्थानात दशमेश असल्यास मित्रांच्या साहाय्याने व्यवसायात यश मिळते. ‘मास मिडिया’, संगणक इत्यादी संबंधित व्यवसायात यश मिळते.

क. व्यय स्थानात, म्हणजे बाराव्या स्थानात दशमेश असल्यास प्रवास, धर्मदाय संस्था, रुग्णालय यांसंबंधित व्यवसायात यश मिळते.

 

९. ‘करिअर’मध्ये अपयश केव्हा येते ?

अ. कुंडलीतील भाग्य स्थान महत्त्वाचे स्थान आहे. दशम स्थानाचे ते व्यय स्थान आहे. व्यवसायातून होणारी हानी दर्शवणारे हे स्थान आहे. हे स्थान बलवान नसल्यास व्यक्तीला व्यवसायात हानी संभवते.

आ. लग्न स्थान किंवा लग्नेश दूषित असेल, तर व्यक्ती स्वतः प्रयत्न करण्यास न्यून (कमी) पडते. लग्न स्थान हे दशम स्थानाचे चतुर्थ स्थान, म्हणजे सुख स्थान आहे.

इ. पंचम स्थान हे दशम स्थानाचे अष्टम स्थान आहे. हे स्थान बलवान नसल्यास व्यक्तीला निवडलेल्या व्यवसायातून मानसिक समाधान मिळत नाही.

ई. दशमेश, म्हणजे दशम स्थानाचा स्वामी ६, ८ किंवा १२ या त्रिकस्थानात असेल, तर व्यवसायात संघर्ष होतो.

 

१०. ‘धन कसे मिळवावे ?’

याविषयी संत तुकाराम महाराज यांनी अभंगात सांगितले आहे,

जोडोनियां धन उत्तम वेव्हारें । उदास विचारें वेच करी ॥
उत्तमचि गती तो एक पावेल । उत्तम भोगील जीव खाणी ॥

अर्थ : जनहो, तुम्ही चांगला व्यापार करून द्रव्य मिळवा आणि खर्च उदासीन विचाराने (विचारपूर्वक) करा. असे जो करील, त्याला उत्तम गती मिळेल आणि तो मनुष्ययोनीमध्ये जन्म घेऊन उत्तम भोग भोगील.’

– सौ. प्राजक्ता जोशी, ज्योतिष फलित विशारद, वास्तु विशारद, अंक ज्योतिष विशारद, रत्नशास्त्र विशारद, अष्टकवर्ग विशारद, सर्टिफाइड डाऊसर, रमल पंडित, हस्ताक्षर मनोविश्‍लेषणशास्त्र विशारद, फोंडा, गोवा. (२५.५.२०२०)

Leave a Comment