क्षात्रगीते

आदी शक्ती तू अंत शक्ती तू…

 

सनातन धर्मात सूर्य उगवला…