कुंभमेळ्याचे महत्त्व आणि पावित्र्यरक्षण

‘कुंभमेळ्याचे महत्त्व आणि पावित्र्यरक्षण’ या ग्रंथात कुंभमेळ्याचे माहात्म्य, कुंभक्षेत्री करावयाचे आचरण आणि कुंभमेळ्याचे मूळ प्रयोजन यांविषयी विवेचन केले आहे.

‘सनातन’ची अनमोल
ग्रंथसंपदा आता ‘ऑनलाईन’ खरेदी करा !

मानवजातीच्या उद्धारासाठी परात्परगुरु प.पू. डॉ. जयंत आठवले यांनी अध्यात्मशास्त्र, धार्मिक कृती, देवतांची उपासना, राष्ट्ररक्षण, धर्मजागृती, संतचरित्र इत्यादी विषयांवर आतापर्यंत १९१ ग्रंथ संकलित केले आहेत.

देवीपूजनाशी संबंधित कृतींचे शास्त्र

सर्व देवीरूपांच्या पूजनाशी संबंधित सर्वसाधारण कृती या सारख्याच आहेत. प्रस्तूत लघुग्रंथात अशा कृतींचे, तसेच सण, उत्सव इत्यादींच्या प्रसंगी केल्या जाणार्‍या देवीपूजनाशी संबंधित विशिष्ट कृतींचे शास्त्र दिले आहे.

शक्ती

‘शक्ती’ या ग्रंथात शक्तींची निर्मिती आणि प्रकार, शिव अन् शक्ती यांच्या उपासनेतील फरक इत्यादींविषयी शास्त्रीय माहिती दिली आहे.

श्राद्ध(महत्त्व आणि शास्त्रीय विवेचन)

श्राद्ध’ म्हटले की, हल्लीच्या विज्ञानयुगातील तरुण पिढीच्या मनात ‘अशास्त्रीय आणि अवास्तव कर्मकांडाचे अवडंबर’, अशी त्याविषयीची चुकीची प्रतिमा उभी रहाते.

श्राद्धातील कृतींमागील शास्त्र

हिंदु धर्माने सांगितलेल्या ईश्वरप्राप्तीच्या मूलभूत सिद्धांतांपैकी एक म्हणजे ‘देवऋण, ऋषीऋण, पितृऋण आणि समाजऋण ही चार ऋणे फेडणे’ होय.

मे २०२० पर्यंत सनातनच्या ३२३ ग्रंथांच्या १७ भाषांत ७९ लाख ८१ सहस्र प्रती !

‘सनातन संस्था’निर्मित आणि प.पू. डॉ. आठवले यांनी संकलित केलेल्या ग्रंथांची संख्या मे २०२० पर्यंत ३२३ ग्रंथांच्या १७ भाषांत ७९ लाख ८१ सहस्र प्रती !

श्री गणपति

श्री गणपतीच्या प्रमुख नावांचा भावार्थ; गणपतीची कार्ये अन् वैशिष्ट्ये; उजव्या आणि डाव्या सोंडेच्या गणपतीचे महत्त्व; इत्यादींचे विवेचन या ग्रंथात थोडक्यात केले आहे.