कोरोनासाठी उपयुक्त होमिओपॅथी औषधे

 

​सदर औषधांसह शासनाने प्राधिकृत केलेली वैद्यकीय चिकित्सा आणि औषधे घेणे टाळू नये. अन्य सर्व उपाययोजना पाळाव्यात, तसेच स्थळ, काळ आणि प्रकृती यांनुसार चिकित्सेत पालट होऊ शकतो. त्यामुळे योग्य त्या वैद्यांचा सल्लाही घ्यावा.

१. ज्वर

अ. ‘बाराक्षार नंबर ११’ च्या ४ गोळ्या दिवसातून ३ वेळा द्याव्यात.

आ. ‘युपॅटोरियम ३०’ हे औषध ज्वर अधिक असेल, तर प्रत्येक १ घंट्याने २ थेंब द्यावे आणि ज्वर न्यून झाल्यावर २ थेंब दिवसातून ३ वेळा द्यावे.

ही दोन्ही औषधे द्यावीत.

होमिओपॅथी वैद्य प्रवीण मेहता

 

२. कोरडा खोकला किंवा घशामध्ये
अडकल्याप्रमाणे वाटणे आणि प्रयत्न करूनसुद्धा कफ बाहेर न पडणे

अ. ‘ब्रायोनिया ३०’ आणि ‘अँटीमनी टार्ट ३०’ यांचे प्रत्येकी २ थेंब प्रत्येक २ घंट्यांनी आलटून-पालटून घ्यावेत.

 

३. तोंडाला चव नसणे

अ. ‘पल्सेटिला ३०’च्या ३ गोळ्या दिवसातून ३ वेळा घ्याव्यात.

 

४. अतिशय थकवा, काळजी किंवा सतत घोट घोट पाणी पिणे

अ. ‘अर्सेनिक आल्ब ३०’ चे २ थेंब दिवसातून ३ वेळा घ्यावेत.

 

५. थकवा, डोळ्यावर झापड येणे, गुंगी, पायात गोळे (पेडगे) येणे

अ. ‘जलसेमियम २००’ चे २ थेंब दिवसातून २ वेळा घ्यावेत.

 

६. ‘ऑक्सिजन’ची मात्रा अल्प झाल्यास

अ. ‘कार्बोव्हेज २००’ चे आरंभी २ थेंब प्रत्येक २ घंट्यांनी आणि नंतर २ थेंब दिवसातून ३ वेळा घ्यावेत.

आ. ‘ॲस्पिडोस्पर्मा Q’ चे आरंभी १० थेंब १/४ कप पाण्यातून प्रत्येक २ घंट्यांनी आणि नंतर दिवसातून १० थेंब ३ वेळा घ्यावेत.

ही दोन्ही औषधे घ्यावीत.

 

७. कोरोनानंतर येणारा थकवा

अ. ‘सेलेनियम ३०’ चे २ थेंब दिवसातून ३ वेळा घ्यावेत.

 

८. तोंडाला चव आणि वास नसणे

अ. ‘ओपियम ३०’ चे २ थेंब दिवसातून २ वेळा

आ. ‘हायपेरिकम २००’ चे २ थेंब दिवसातून ३ वेळा

इ. ‘काली फॉस ६ x’ च्या ४ गोळ्या दिवसातून ३ वेळा

वरील तिन्ही औषधे ७ – ८ दिवस घ्यावीत.

 

९. कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी

अ. ‘अर्सेनिक आल्ब ३०’ चे २ थेंब दिवसातून १ वेळा सलग ३ दिवस मासातून एकदा

आ. ‘इनफ्लुएंझिनम २००’ चे २ थेंब १६ दिवसांतून १ वेळा.

ही दोन्ही औषधे घ्यावीत.

 

१०. प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी होमिओपॅथी औषधे

अ. ‘Ocimum scan (तुळस) Q + Tinospora cardifolia (गिलोय) Q + Azadirachita Q’ ही ३ औषधे एकत्र करून २० थेंब दिवसातून २ वेळा १/४ कप पाण्यातून उपाशीपोटी घ्यावे. यामुळे प्रतिकारशक्ती वाढून अनेक आजारांपासून संरक्षण होते.

आ. ‘Nigella sativa Q’ (काळे जिरे/शहाजिरे) हे बहुतेक सर्व आजारांवर उपयुक्त आहेत. २० थेंब १/४ कप पाण्यातून ३ वेळा घ्यावे. ‘टॉनिक’ म्हणून प्रतिदिन १ वेळा २० थेंब पाण्यातून घ्यावे.

 

१०. उतारवयामध्ये शक्ती वाढवण्यासाठी उपयुक्त औषधे

अ. ‘कार्बोव्हेज (Carboveg) 1M’ चे २ थेंब प्रतिदिन सकाळी घ्यावेत.

आ. ‘जल्सेमियम (Gelsemium) 1M’ चे २ थेंब प्रत्येक रात्री घ्यावेत.

इ. ‘अश्वगंधा (Ashwgandha) Q’ चे २० थेंब २ वेळा अर्धा कप पाण्यातून घ्यावेत.

ही तिन्ही औषधे घ्यावीत.

वरील सर्व औषधे उपाशीपोटी किंवा जेवणापूर्वी अर्धा घंटा किंवा जेवणानंतर अर्ध्या घंट्याने घ्यावीत.’

– होमिओपॅथी वैद्य प्रवीण मेहता, पुणे (२९.४.२०२१)

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात

2 thoughts on “कोरोनासाठी उपयुक्त होमिओपॅथी औषधे”

Leave a Comment