दत्ताच्या तारक आणि मारक नामजपांचा तीव्र आध्यात्मिक त्रास असलेल्या साधकांवर झालेला परिणाम

‘महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालया’ने ‘युनिव्हर्सल
ऑरा स्कॅनर (यू.ए.एस्.)’ या उपकरणाद्वारे केलेली वैज्ञानिक चाचणी

‘समाजातील अनेकांना वाईट शक्तींचा (आध्यात्मिक) त्रास असतो. वाईट शक्तींमुळे व्यक्तीला शारीरिक आणि मानसिक त्रास होतात, तसेच जीवनात इतर अडचणीही येतात. वाईट शक्तींच्या त्रासामुळे साधकांच्या साधनेत अडथळेही येतात; पण दुर्दैवाने बहुतेक जण या त्रासांविषयी अनभिज्ञ असतात. आध्यात्मिक त्रासांच्या निवारणासाठी नामजप-साधना करणे, हाच प्रभावी उपाय आहे. आध्यात्मिक त्रासांचे निवारण करणार्‍या उच्च देवतांपैकी एक म्हणजे दत्त. सध्या कुणी श्राद्ध-पक्ष इत्यादी, तसेच साधनाही करत नसल्याने बहुतेक सर्वांनाच पूर्वजांच्या अतृप्त लिंगदेहांमुळे आध्यात्मिक त्रास होतो. दत्ताच्या नामजपातून निर्माण होणार्‍या शक्तीने नामजप करणार्‍याच्या भोवती संरक्षक-कवच निर्माण होते. दत्ताच्या नामजपामुळे अतृप्त पूर्वजांना गती मिळते. त्यामुळे त्यांच्यापासून व्यक्तीला होणार्‍या त्रासाचे प्रमाण घटते.

कोणतीही गोष्ट काळानुसार केली, तर तिचा अधिक लाभ होतो. ‘काळानुसार सध्या देवतांचे तारक आणि मारक तत्त्व कोणत्या प्रकारच्या नामजपांतून अधिक मिळू शकते’, याचा अध्यात्मशास्त्रदृष्ट्या अभ्यास करून देवतांचे नामजप ध्वनीमुद्रित केले आहेत. यासाठी सनातनच्या ६२ टक्के आध्यात्मिक पातळीच्या साधिका कु. तेजल पात्रीकर (संगीत समन्वयक, महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालय) यांनी परात्पर गुरु डॉ. जयंत आठवले यांच्या मार्गदर्शनानुसार अनेक प्रयोग केले. त्यांतून हे नामजप सिद्ध झाले आहेत. दत्ताच्या ‘तारक’ आणि ‘मारक’ नामजपांचा व्यक्तीवर होणारा परिणाम विज्ञानाद्वारे अभ्यासण्यासाठी ‘महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालया’च्या वतीने एक चाचणी करण्यात आली. या चाचणीसाठी ‘युनिव्हर्सल ऑरा स्कॅनर (यू.ए.एस्.)’ या उपकरणाचा उपयोग करण्यात आला. या चाचणीचे स्वरूप, केलेल्या मोजण्यांच्या नोंदी आणि त्यांचे विवरण पुढे दिले आहे.

 

१. चाचणीचे स्वरूप

या चाचणीत तीव्र आध्यात्मिक त्रास (टीप) असलेली १ साधिका आणि तीव्र आध्यात्मिक त्रास असलेला १ साधक सहभागी झाले होते. या चाचणीत पुढीलप्रमाणे एकूण ६ प्रयोग घेण्यात आले.

टीप – आध्यात्मिक त्रास : आध्यात्मिक त्रास असणे, म्हणजे व्यक्तीमध्ये नकारात्मक स्पंदने असणे. व्यक्तीमध्ये नकारात्मक स्पंदने ५० टक्के किंवा त्यांहून अधिक प्रमाणात असणे, म्हणजे तीव्र त्रास, नकारात्मक स्पंदने ३० ते ४९ टक्के असणे, म्हणजे मध्यम त्रास, तर ३० टक्क्यांहून अल्प असणे, म्हणजे मंद आध्यात्मिक त्रास असणे होय. आध्यात्मिक त्रास हा प्रारब्ध, पूर्वजांचे त्रास आदी आध्यात्मिक स्तरावरील कारणांमुळे होतो. आध्यात्मिक त्रासाचे निदान संत किंवा सूक्ष्म स्पंदने जाणू शकणारे साधक करू शकतात.

१ अ. तारक नामजपाचे ३ प्रयोग

चाचणीतील साधकांना दत्ताचा तारक नामजप लहान, मध्यम आणि मोठ्या आवाजात प्रत्येकी १ घंटा ऐकवण्यात आले.

१ आ. मारक नामजपाचे ३ प्रयोग

चाचणीतील साधकांना दत्ताचा मारक नामजप लहान, मध्यम आणि मोठ्या आवाजात प्रत्येकी १ घंटा ऐकवण्यात आले.

प्रत्येक प्रयोगापूर्वी आणि प्रयोगानंतर साधकांच्या ‘यू.ए.एस्.’ उपकरणाद्वारे केलेल्या मोजण्यांच्या नोंदी करण्यात आल्या. या केलेल्या मोजण्यांच्या सर्व नोंदींचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला.

वाचकांना सूचना : जागेअभावी या लेखातील ‘यू.ए.एस्.’ (‘यू.टी.एस्.’) उपकरणाची ओळख’, ‘उपकरणाद्वारे करावयाच्या चाचणीतील घटक आणि त्यांचे विवरण’, ‘घटकाची प्रभावळ मोजणे’, ‘परीक्षणाची पद्धत’ आणि ‘चाचणीमध्ये सारखेपणा येण्यासाठी घेतलेली दक्षता’ ही नेहमीची सूत्रे सनातन संस्थेच्या goo.gl/tBjGXa या लिंकवर दिली आहेत. या लिंकमधील काही अक्षरे कॅपिटल (Capital) आहेत.

 

२. केलेल्या मोजण्यांच्या नोंदी आणि त्यांचे विवेचन

२ अ. नकारात्मक ऊर्जेच्या संदर्भात केलेल्या मोजण्यांच्या नोंदींचे विवेचन

दत्ताचा तारक अन् मारक नामजप लहान, मध्यम आणि मोठ्या आवाजात ऐकल्यानंतर तीव्र आध्यात्मिक त्रास असलेल्या साधकांमधील नकारात्मक ऊर्जा पुष्कळ न्यून किंवा नाहीशी होणे : प्रयोगापूर्वी दोन्ही साधकांमध्ये ‘इन्फ्रारेड’ अन् ‘अल्ट्राव्हायोलेट’ या नकारात्मक ऊर्जा पुष्कळ प्रमाणात होत्या. त्यांच्या प्रभावळी अनुमाने ६ ते ८ मीटर होत्या. प्रयोगानंतर त्यांच्यातील ‘इन्फ्रारेड’ ही नकारात्मक ऊर्जा पुष्कळ न्यून किंवा नाहीशा झाली (टीप १ ते ३ पहा.) आणि त्यांच्यातील ‘अल्ट्राव्हायोलेट’ ही नकारात्मक ऊर्जा नाहीशी झाली.

टीप १ – मध्यम आवाजातील तारक नामजपाच्या प्रयोगानंतर साधिकेमध्ये अल्प प्रमाणात ‘इन्फ्रारेड’ ही नकारात्मक ऊर्जा होती; पण तिची प्रभावळ नव्हती. तिच्या संदर्भात स्कॅनरने ९० अंशाचा कोन केला. स्कॅनरने १८० अंशाचा कोन केला, तरच प्रभावळ मोजता येते.

टीप २ – लहान आवाजातील मारक नामजपाच्या प्रयोगानंतर साधकातील ‘इन्फ्रारेड’ ही नकारात्मक ऊर्जा पुष्कळ न्यून झाली. तिची प्रभावळ ०.९१ मीटर होती.

टीप ३ – मोठ्या आवाजातील मारक नामजपाच्या प्रयोगानंतर साधकामध्ये अल्प प्रमाणात ‘इन्फ्रारेड’ ही नकारात्मक ऊर्जा होती; पण तिची प्रभावळ नव्हती. तिच्या संदर्भात स्कॅनरने ९० अंशाचा कोन केला.

२ आ. सकारात्मक ऊर्जेच्या संदर्भात केलेल्या मोजण्यांच्या नोंदींचे विवेचन

सर्वच व्यक्ती, वास्तू किंवा वस्तू यांमध्ये सकारात्मक ऊर्जा असतेच, असे नाही.

२ आ १. दत्ताचा तारक नामजप ऐकल्यानंतर तीव्र आध्यात्मिक त्रास असलेल्या साधकांच्या सकारात्मक ऊर्जेत पुष्कळ वाढ होणे
दत्ताचा तारक नामजप ऐकणे साधकांच्या सकारात्मक ऊर्जेची प्रभावळ (मीटर)
प्रयोगापूर्वी प्रयोगानंतर सकारात्मक ऊर्जेच्या
प्रभावळीत झालेली वाढ
१. तीव्र आध्यात्मिक त्रास असलेली साधिका
लहान आवाजातील नामजप ३.९१ ५.९६ २.०५
मध्यम आवाजातील नामजप ३.३४ ५.९१ २.५७
मोठ्या आवाजातील नामजप २.८० ५.२७ २.४७
२. तीव्र आध्यात्मिक त्रास असलेला साधक
लहान आवाजातील नामजप ३.७८ ७.६८ ३.९०
मध्यम आवाजातील नामजप २.८६ ६.२२ ३.३६
मोठ्या आवाजातील नामजप ३.१३ ६.८१ ३.६८

वरील सारणीतून पुढील सूत्रे लक्षात येतात.

१. साधिकेला मध्यम आवाजातील तारक नामजप ऐकल्याचा सर्वाधिक लाभ झाला.

२. साधकाला लहान आवाजातील तारक नामजप ऐकल्याचा सर्वाधिक लाभ झाला.

२ आ २. दत्ताचा मारक नामजप ऐकल्यानंतर तीव्र आध्यात्मिक त्रास असलेल्या साधकांच्या सकारात्मक ऊर्जेत वाढ होणे
दत्ताचा मारक नामजप ऐकणे साधकांच्या सकारात्मक ऊर्जेची प्रभावळ (मीटर)
प्रयोगापूर्वी प्रयोगानंतर सकारात्मक ऊर्जेच्या
प्रभावळीत झालेली वाढ
१. त्रास असलेली साधिका
लहान आवाजातील नामजप ३.०० ३.७७ ०.७७
मध्यम आवाजातील नामजप ३.८७ ५.३१ १.४४
मोठ्या आवाजातील नामजप ३.२१ ५.३७ २.१६
२. त्रास असलेला साधक
लहान आवाजातील नामजप ३.३७ ४.९२ १.५५
मध्यम आवाजातील नामजप ३.६१ ५.८७ २.२६
मोठ्या आवाजातील नामजप २.५० ६.२२ ३.७२

वरील सारणीतून लक्षात येते की, दोन्ही साधकांना लहान, मध्यम आणि मोठ्या आवाजातील नामजपातून उत्तरोत्तर अधिक लाभ झाला.

वरील सर्व सूत्रांच्या तुलनात्मक अभ्यासातून लक्षात येते की, दोन्ही साधकांना मारक नामजपाच्या तुलनेत तारक नामजपातून अधिक लाभ झाला.

२ इ. एकूण प्रभावळीच्या (टीप) संदर्भात केलेल्या मोजण्यांच्या नोंदींचे विवेचन

सामान्य व्यक्ती किंवा वस्तू हिची एकूण प्रभावळ साधारण १ मीटर असते.

टीप – एकूण प्रभावळ (ऑरा) : व्यक्तीच्या संदर्भात तिची लाळ, तसेच वस्तूच्या संदर्भात तिच्यावरील धूलीकण किंवा तिचा थोडासा भाग यांचा ‘नमुना’ म्हणून उपयोग करून त्या व्यक्तीची किंवा वस्तूची ‘एकूण प्रभावळ’ मोजतात.

२ इ १. दत्ताचा तारक नामजप ऐकल्यानंतर तीव्र आध्यात्मिक त्रास असलेल्या साधकांची एकूण प्रभावळ न्यून होणे
दत्ताचा तारक नामजप ऐकणे साधकांची एकूण प्रभावळ (मीटर)
प्रयोगापूर्वी प्रयोगानंतर एकूण प्रभावळीत
झालेली घट
१. त्रास असलेली साधिका
लहान आवाजातील नामजप ९.४८ ७.८१ १.७६
मध्यम आवाजातील नामजप १०.३० ६.६४ ३.६६
मोठ्या आवाजातील नामजप ९.९२ ७.०३ २.८९
२. त्रास असलेला साधक
लहान आवाजातील नामजप १०.२६ ८.०४ २.२२
मध्यम आवाजातील नामजप ९.५२ ७.८२ १.७०
मोठ्या आवाजातील नामजप ९.२२ ७.८८ १.३४
२ इ २. दत्ताचा मारक नामजप ऐकल्यानंतर तीव्र आध्यात्मिक त्रास असलेल्या साधकांची एकूण प्रभावळ न्यून होणे
दत्ताचा मारक नामजप ऐकणे साधकांची एकूण प्रभावळ (मीटर)
प्रयोगापूर्वी प्रयोगानंतर एकूण प्रभावळीत
झालेली घट
१. त्रास असलेली साधिका
लहान आवाजातील नामजप १०.२७ ७.७१ २.५६
मध्यम आवाजातील नामजप ०९.७४ ७.०३ २.७१
मोठ्या आवाजातील नामजप ०९.६६ ७.९२ १.७४
२. त्रास असलेला साधक
लहान आवाजातील नामजप १०.५१ ८.३५ २.१६
मध्यम आवाजातील नामजप ०९.३७ ८.१० १.२७
मोठ्या आवाजातील नामजप १०.०६ ७.६० २.४६
२ इ ३. दत्ताचा तारक आणि मारक नामजप ऐकल्यानंतर तीव्र आध्यात्मिक त्रास असलेल्या साधकांची एकूण प्रभावळ थोडी न्यून झाली असली, तरी ती गुणात्मकदृष्ट्या चांगली (सकारात्मक) असणे

आरंभी (तारक आणि मारक नामजप ऐकण्यापूर्वी) दोन्ही साधकांच्या एकूण प्रभावळीत सकारात्मक स्पंदनांपेक्षा नकारात्मक स्पंदनांचे प्रमाण पुष्कळ अधिक होते. तारक आणि मारक नामजप ऐकल्यानंतर दोन्ही साधकांच्या एकूण प्रभावळीत नकारात्मक स्पंदने नगण्य असून सकारात्मक स्पंदनांचे प्रमाण पुष्कळ वाढले होते. यामुळे त्यांची एकूण प्रभावळ आधीच्या तुलनेत थोडी न्यून झाली असली, तरी त्यातून पुष्कळ सकारात्मक स्पंदने प्रक्षेपित होत असल्याने ती गुणात्मकदृष्ट्या चांगली (सकारात्मक) आहे.

वरील सर्व सूत्रांविषयी अध्यात्मशास्त्रीय विश्‍लेषण ‘सूत्र ३’ मध्ये दिले आहे.

 

३. केलेल्या मोजण्यांच्या नोंदींचे अध्यात्मशास्त्रीय विश्‍लेषण

३ अ. देवतेच्या ‘तारक’ आणि ‘मारक’ नामजपांचे महत्त्व

देवतेची तारक आणि मारक अशी दोन रूपे असतात. भक्ताला आशीर्वाद देणारे देवतेचे रूप म्हणजे तारक रूप, उदा. आशीर्वाद देतांनाच्या मुद्रेतील श्रीकृष्ण. देवतेचे असुरांचा संहार करणारे रूप म्हणजे मारक रूप, उदा. शिशुपालावर सुदर्शनचक्र सोडणारा श्रीकृष्ण. देवतेच्या तारक किंवा मारक रूपाशी संबंधित नामजप म्हणजे तारक किंवा मारक नामजप. देवतेप्रती सात्त्विक भाव निर्माण होण्यासाठी, तसेच चैतन्य, आनंद आणि शांती यांच्या अनुभूती लवकर येण्यासाठी अन् वाईट शक्तींपासून रक्षण होण्यासाठी देवतेच्या तारक रूपाचा नामजप आवश्यक असतो. देवतेकडून शक्ती अन् चैतन्य ग्रहण होण्यासाठी आणि वाईट शक्तींचा नाश करण्यासाठी देवतेच्या मारक रूपाचा नामजप आवश्यक असतो.

३ आ. दत्ताच्या तारक आणि मारक नामजपातून प्रक्षेपित
झालेल्या चैतन्यामुळे चाचणीतील दोन्ही साधकांना आध्यात्मिक लाभ होणे

चाचणीतील दोन्ही साधकांना वाईट शक्तींचा आणि पूर्वजांचाही त्रास आहे. प्रयोगांच्या आरंभी दोन्ही साधकांमध्ये ‘इन्फ्रारेड’ अन् ‘अल्ट्राव्हायोलेट’ या दोन्ही प्रकारच्या नकारात्मक ऊर्जा पुष्कळ प्रमाणात आढळल्या. (‘इन्फ्रारेड’ ही नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ती भोवतीचे काळे आवरण दर्शवते, तर ‘अल्ट्राव्हायोलेट’ ही नकारात्मक ऊर्जा व्यक्तीच्या देहात वाईट शक्तींना साठवलेली त्रासदायक शक्ती दर्शवते.) साधकांमध्ये सकारात्मक ऊर्जाही होती. दत्ताच्या तारक आणि मारक नामजपातून प्रक्षेपित झालेले चैतन्य साधकांनी त्यांच्या क्षमतेनुसार ग्रहण केल्याने त्यांच्यातील नकारात्मक ऊर्जा पुष्कळ न्यून किंवा नाहीशी झाली आणि त्यांच्या सकारात्मक ऊर्जेत पुष्कळ वाढ झाली.

३ इ. दत्ताच्या मारक नामजपाच्या तुलनेत तारक नामजपाचा दोन्ही साधकांवर अधिक सकारात्मक परिणाम होणे

व्यक्तीने स्वतःच्या प्रकृतीनुसार देवतेचा तारक किंवा मारक नामजप केल्यास तिला देवतेच्या तत्त्वाचा अधिक लाभ होतो. ‘तारक’ किंवा ‘मारक’ प्रकृती असलेल्या साधकांमध्ये त्यांच्या प्रकृतीला अनुरूप लक्षणे आढळतात. उदा. तारक प्रकृतीच्या साधकामध्ये भावपूर्ण आणि हळू आवाजात नामजप करणे, दिलेली सेवा एकमार्गी भावपूर्ण करत रहाणे इत्यादी लक्षणे आढळतात, तर मारक प्रकृतीच्या साधकामध्ये आवेशाने (क्षात्रभावाने) नामजप करणे, समष्टीत (सर्वांसमोर) क्षात्रवृत्तीने बोलणे किंवा मार्गदर्शन करणे इत्यादी लक्षणे आढळतात. चाचणीतील साधकांना दत्ताच्या मारक नामजपाच्या तुलनेत तारक नामजपातून अधिक लाभ होणे, हे त्यांना त्यांच्या प्रकृतीनुसार लाभ झाल्याचे द्योतक आहे.

३ ई. साधिकेला मध्यम आवाजातील तारक नामजप ऐकल्याचा सर्वाधिक
लाभ होणे, तर साधकाला लहान आवाजातील तारक नामजप ऐकल्याचा सर्वाधिक लाभ होणे

लहान आवाजातील नामजप सत्त्वप्रधान, मध्यम आवाजातील नामजप सत्त्व-रजप्रधान, तर मोठ्या आवाजातील नामजप रज-सत्त्वप्रधान आहे. चाचणीतील दोन्ही साधकांना त्यांची प्रकृती आणि त्यांची आवश्यकता यांनुसार त्या त्या आवाजातील नामजपातून अधिक लाभ झाला.

३ उ. मारक नामपाच्या प्रयोगात चाचणीतील दोन्ही साधकांना मोठ्या आवाजातील नामजपाने अधिक लाभ होणे

देवतेच्या मारक नामजपातून देवतेच्या शक्तीची स्पंदने मिळतात. व्यक्तीला असलेल्या वाईट शक्तींच्या त्रासाच्या निवारणार्थ तिने मारक नामजप मोठ्याने करणे लाभदायी असते. मोठ्याने नामजप केल्याने देवतेच्या शक्तीची स्पंदने व्यक्तीला मिळाल्याने तिच्यातील नकारात्मक स्पंदने अल्पावधीत न्यून किंवा नष्ट होतात, तसेच तिच्यातील सकारात्मक स्पंदनांमध्ये वाढ होते. याचाच प्रत्यय चाचणीतील साधकांना ऐकवण्यात आलेल्या दत्ताच्या मारक नामजपाच्या प्रयोगांच्या वेळी आला. त्यांना लहान, मध्यम आणि मोठ्या आवाजातील मारक नामजप ऐकल्याने उत्तरोत्तर अधिक लाभ झाला; पण तो मोठ्या आवाजातील नामजपातून सर्वाधिक झाला.

३ ऊ. तारक आणि मारक नामजप ऐकल्यानंतर चाचणीतील दोन्ही साधकांची
एकूण प्रभावळ थोडी न्यून झाली असली, तरी ती गुणात्मकदृष्ट्या चांगली (सकारात्मक) असणे

प्रयोगांपूर्वी दोन्ही साधकांची एकूण प्रभावळ अनुमाने ९ ते १० मीटर होती; म्हणजे सामान्य व्यक्तीच्या तुलनेत पुष्कळ अधिक होती. त्यांच्या एकूण प्रभावळीत सकारात्मक स्पंदनांपेक्षा नकारात्मक स्पंदने पुष्कळ अधिक प्रमाणात असल्यामुळे त्यांच्याकडून वातावरणात नकारात्मक स्पंदने प्रक्षेपित होण्याचे प्रमाण अधिक होते. प्रयोगांनंतर त्यांची एकूण प्रभावळ अनुमाने ७ ते ८ मीटर झाली; म्हणजे ती सुमारे २ मीटरने न्यून झाली. याचे कारण हे की, प्रयोगांनंतर त्यांच्यातील नकारात्मक स्पंदने अत्यल्प किंवा नाहीशी होऊन त्यांच्यातील सकारात्मक स्पंदनांमध्ये पुष्कळ वाढ झाली. त्यामुळे त्यांच्या एकूण प्रभावळीतून वातावरणात पुष्कळ सकारात्मक स्पंदने प्रक्षेपित झाली. यामुळे प्रयोगानंतर त्यांची एकूण प्रभावळ २ मीटरने न्यून झाली असली, तरी ती गुणात्मकदृष्ट्या चांगली (सकारात्मक) आहे.

 

४. परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचा नामजपांमागे असलेला संकल्प

जगभरातील साधकांचे आध्यात्मिक त्रास लवकर दूर व्हावेत, तसेच त्यांना देवतांच्या तत्त्वांचा अधिकाधिक लाभ व्हावा, यांसाठी परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांनी काळानुसार नामजपांची निर्मिती करवून घेतली आहे. यामध्ये त्यांचा अप्रत्यक्ष संकल्पच कार्यरत झाला असल्याने या नामजपांनुसार साधकांनी नामजप केल्यास त्यांचे त्रास दूर होण्यास, तसेच त्यांना देवतांच्या तत्त्वांचा लाभ होण्यास निश्‍चितच साहाय्य होईल.’

– सौ. मधुरा धनंजय कर्वे, महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालय, गोवा. (६.९.२०२०)
ई-मेल : [email protected]

2 thoughts on “दत्ताच्या तारक आणि मारक नामजपांचा तीव्र आध्यात्मिक त्रास असलेल्या साधकांवर झालेला परिणाम”

  • नमस्कार,

   आध्यात्मिक त्रासावर मात करण्यासाठी दत्ताचा नामजप करावा. हा नामजप का व कसा आणि किती करावा याविषयीची सविस्तर माहिती पुढील लिंक वर वाचा – https://www.sanatan.org/mr/a/824.html

   तसेच काही सोपे आध्यात्मिक उपाय पुढील लिंक वर सविस्तर देण्यात आले आहेत. त्याचा तुम्ही लाभ घेऊ शकता. – https://www.sanatan.org/mr/spiritual-remedies

   Reply

Leave a Comment