सनातन संस्थेचे साधक आणि आम्ही एकच आहोत ! – डॉ. कौशिक मल्लिक, शास्त्र धर्म प्रचार सभा

‘सनातन संस्थेला भेटण्यापूर्वी आम्हाला माहीत नव्हते की, अशीही एक संस्था आहे, जी धर्मशास्त्राच्या आधारे हिंदु राष्ट्र स्थापन करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. सनातन संस्थेला भेटल्यानंतर आता वाटू लागले आहे की, संस्थेचे साधक आणि आम्ही एकच आहोत. परात्पर गुरु डॉ. आठवलेजी यांना भेटल्यानंतर आम्ही अनुभवले की, ‘गुरुतत्त्व एक आहे.’

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात