शैक्षणिक क्षेत्रातील परीक्षा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झालेले गुणवंत आणि अध्यात्मशास्त्रात प्रगती झालेले उन्नत यांच्यातील भेद

arun_dongre_nov2014
श्री. अरूण डोंगरे

सध्याचे युग हे स्पर्धेचे युग आहे. प्रत्येक क्षेत्रातच स्पर्धा अनिवार्य झालेली आहे. शिक्षणक्षेत्र तर त्याची जन्मभूमीच म्हणावी लागेल. अशा या शिक्षणक्षेत्रात विविध परीक्षांमध्ये गुणवत्ता सूचीत येणे, हे फार मानाचे मानले जाते. त्याचा लाभ त्या व्यक्तीच्या उत्तरार्धातील जीवनावर होत असतो. अशा प्रकारच्या मोठ्या परीक्षांमध्ये, उदा. बोर्डाच्या गुणवत्ता सूचीत आलेले, वैद्यकीय क्षेत्रातील परीक्षांतील गुणवंत अथवा स्पर्धापरीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळवून गुणवत्तासूचीत नाव झळकलेले आणि अध्यात्मशास्त्रात प्रगती केलेले उन्नत आणि संतपदास पोचलेले यांचा तौलनिक अभ्यास केल्यास पुढील सूत्रे लक्षात येतात. (साधनेतील उन्नत म्हणजे ६० टक्के आणि त्याहून अधिक आध्यात्मिक स्तर गाठलेले साधक.)

वरील सूत्रे लिहून घेतल्याविषयी भगवान श्रीकृष्ण आणि प.पू. डॉक्टर यांच्या चरणी कृतज्ञता व्यक्त करतो.

– श्री. अरूण डोंगरे, सनातन आश्रम, देवद, पनवेल. (१३.१२.२०१५)
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात