महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालयाने भगवान शिवाच्या उपासनेत रुद्राध्याय पठण करण्याचे महत्त्व दर्शवणारी केलेली वैज्ञानिक चाचणी !

उपासक पूजा करत असलेल्या देवतेच्या मूर्तीतील चैतन्याचा त्याच्या आध्यात्मिक उन्नतीसाठी उपयोग व्हावा, हा देवतापूजनामागील एक उद्देश असतो. देवतेच्या पूजनातील विशिष्ट कृतींमुळे देवतेची मूर्ती जागृत होण्यास साहाय्य होऊन मूर्तीतील चैतन्याचा लाभ उपासकाला होतो. यासाठी कोणत्या देवतेच्या पूजनात कोणते पुष्प, मंत्र आदींचा वापर करावा ?, हे धर्मशास्त्रात दिलेले असते. मंत्रद्रष्ट्या ऋषींच्या कृपेमुळे आपल्याला अनेक दिव्य स्तोत्रे, सूक्ते आदी प्राप्त झाली आहेत. भगवान शिवाच्या पूजनाच्या वेळी रुद्राध्याय म्हणण्याचा प्रघात आहे.

महाराष्ट्रातील धाराशिव जिल्ह्यातील सुप्रसिद्ध श्री रामलिंग देवस्थानातील शिवलिंगाच्या पूजनाच्या वेळी रुद्राध्यायाच्या पठणापूर्वी आणि रुद्राध्यायाच्या पठणानंतर शिवलिंगातून प्रक्षेपित होणार्‍या ऊर्जेचा वैज्ञानिकदृष्ट्या अभ्यास करण्यात आला. त्यासाठी यू.टी.एस्. (Universal Thermo Scanner) या उपकरणाच्या साहाय्याने चाचणी घेण्यात आली. या चाचणीची निरीक्षणे आणि त्यांचे विवरण पुढे दिले आहे.

 

१. वैज्ञानिक चाचणी करण्याचा उद्देश

एखाद्या घटकात (वस्तू, वास्तू, प्राणी आणि व्यक्ती यांत) किती टक्के सकारात्मक स्पंदने आहेत, तो घटक सात्त्विक आहे कि नाही किंवा तो घटक आध्यात्मिकदृष्ट्या लाभदायक आहे कि नाही, हे सांगण्यासाठी सूक्ष्मातील कळणे आवश्यक असते. संत सूक्ष्मातील जाणू शकत असल्याने ते प्रत्येक घटकातील स्पंदनांचे अचूक निदान करू शकतात. भाविक आणि साधक संतांनी सांगितलेले शब्द प्रमाण मानून त्यावर श्रद्धा ठेवतात; परंतु बुद्धीप्रामाण्यवाद्यांना मात्र शब्दप्रमाण नाही, तर प्रत्यक्ष प्रमाण हवे असते. त्यांना प्रत्येक गोष्ट वैज्ञानिक चाचणीद्वारे, म्हणजेच यंत्राने सिद्ध करून दाखवली असेल, तरच ती खरी वाटते.

 

२. चाचणीचे स्वरूप

श्री रामलिंग देवस्थानात सनातनच्या ६ साधक-पुरोहितांनी २० मिनिटे रुद्राध्यायाचे पठण केले. या चाचणीत शिवपिंडीचे रुद्राध्यायाचे पठण करण्यापूर्वी आणि रुद्राध्यायाचे पठण केल्यानंतर यू.टी.एस्. उपकरणाद्वारे परीक्षण करण्यात आले. या दोन्ही परीक्षणांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला.

 

३. वैज्ञानिक चाचणीसाठी निवडलेले घटक आणि त्यांचे वैशिष्ट्य

३ अ. श्री रामलिंग :

हे अतीप्राचीन शिवलिंग महाराष्ट्रातील धाराशिव (उस्मानाबाद) जिल्ह्यातील येडशी येथील श्री रामलिंग देवस्थानात आहे. वनवासात सीतेचा शोध घेत असतांना श्रीराम या ठिकाणी आले होते. येथेच त्यांनी रावणाने पंख छाटलेल्या जटायू पक्ष्याला मुक्ती दिली आणि या शिवलिंगाची स्थापना केली. अशी आख्यायिका आहे.

३ आ. रुद्राध्याय :

हा यजुर्वेदातील आहे. यामध्ये चराचरात व्यापलेल्या रुद्राची (शिवाची) स्तुती दिली आहे. रुद्राध्यायातील प्रत्येक मंत्रात एक विशिष्ट सामर्थ्य असल्याचा ते श्रद्धेने पठण करणार्‍यांचा अनुभव आहे.

 

४. यू.टी.एस्. (Universal Thermo Scanner) उपकरणाद्वारे प्रभावळ मोजणे

४ अ. यू.टी.एस् उपकरणाची ओळख :

या उपकरणाला ऑरा स्कॅनर असेही म्हणतात. या उपकरणाद्वारे घटकाची (वस्तू, वास्तू, प्राणी आणि व्यक्ती यांची) ऊर्जा आणि त्याची प्रभावळ मोजता येते. हे उपकरण भाग्यनगर, तेलंगणा येथील भूतपूर्व परमाणू वैज्ञानिक डॉ. मन्नम मूर्ती यांनी वर्ष २००३ मध्ये विकसित केले. वास्तू, वैद्यकशास्त्र, पशूवैद्यक शास्त्र, तसेच वैदिक शास्त्र यांमध्ये येणार्‍या अडचणींचे निदान करण्यासाठी या उपकरणाचा वापर करता येतोे, असे ते सांगतात.

४ आ. उपकरणाद्वारे करावयाच्या चाचणीतील घटक आणि त्यांचे विवरण

४ आ १. नकारात्मक ऊर्जा : ही ऊर्जा हानीकारक असते. याअंतर्गत पुढील २ प्रकार येतात.
अ. अवरक्त ऊर्जा (इन्फ्रारेड) : यात घटकापासून प्रक्षेपित होणारी इन्फ्रारेड ऊर्जा मोजतात.
आ. जंबुपार ऊर्जा (अल्ट्राव्हायोलेट) : यात घटकापासून प्रक्षेपित होणारी अल्ट्राव्हायोलेट ऊर्जा मोजतात.
४ आ २. सकारात्मक ऊर्जा : ही ऊर्जा लाभदायी असून ती मोजण्यासाठी स्कॅनरमध्ये सकारात्मक ऊर्जा दर्शवणारा +Ve हा नमुना ठेवतात.

४ इ. यू.टी.एस् उपकरणाद्वारे घटकाची प्रभावळ मोजणे :

प्रभावळ मोजण्यासाठी त्या घटकाची सर्वाधिक स्पंदने असणारा नमुना वापरतात, उदा. व्यक्तीच्या संदर्भात तिची लाळ किंवा तिचे छायाचित्र, वनस्पतीच्या संदर्भात तिचे पान, प्राण्याच्या संदर्भात त्याचे केस, वास्तूच्या संदर्भात तेथील माती किंवा धूळ आणि देवतेच्या मूर्तीच्या संदर्भात मूर्तीला लावलेले चंदन, गंध, शेंदूर आदी.

 

५. चाचणीमध्ये सारखेपणा येण्यासाठी घेतलेली दक्षता

अ. उपकरण हाताळणारी व्यक्ती आध्यात्मिक त्रास (नकारात्मक स्पंदने) नसलेली होती.
आ. उपकरण हाताळणार्‍या व्यक्तीने परिधान केलेल्या वस्त्रांच्या रंगाचा परिणाम चाचणीवर होऊ नये, यासाठी त्या व्यक्तीने पांढरी वस्त्रे परिधान केली होती.

 

६. निरीक्षणे आणि त्यांचे विवेचन 

table_UTS

६ अ. यू.टी.एस्. (Universal Thermo Scanner)
उपकरणाद्वारे ५ जुलै २०१४ या दिवशी केलेली निरीक्षणे

टीप : स्कॅनर १८० अंशाच्या कोनात उघडल्यासच त्या घटकाची प्रभावळ मोजता येते. त्यापेक्षा अल्प अंशाच्या कोनात स्कॅनर उघडला, तर त्याचा अर्थ त्या घटकाभोवती प्रभावळ नाही, असा होतो.

६ आ. निरीक्षणांचे विवेचन आणि निष्कर्ष

६ आ १. नकारात्मक ऊर्जा न आढळणे : रुद्राध्याय पठणापूर्वी आणि नंतरही शिवपिंडीच्या ठिकाणी नकारात्मक ऊर्जा मुळीच आढळली नाही.

६ आ २. शिवपिंडीतून सकारात्मक ऊर्जा प्रक्षेपित होण्याचे प्रमाण वाढणे : शिवपिंडीतून प्रक्षेपित होणारी सकारात्मक ऊर्जा दर्शवणारा स्कॅनरने केलेला कोन रुद्राध्याय पठणानंतर ४५ अंशांनी वाढला. रुद्राध्याय पठणानंतर शिवपिंडीतून अधिक प्रमाणात सकारात्मक ऊर्जा प्रक्षेपित झाली.

६ आ ३. शिवपिंडीतील विशिष्ट स्पंदने रुद्राध्याय पठणानंतर अधिक दूरपर्यंत प्रक्षेपित होणे :सामान्य व्यक्तीची प्रभावळ साधारण १ मीटर असते, तर या शिवपिंडीची प्रभावळ ९.२५ मीटर, म्हणजे पुष्कळ अधिक आहे. रुद्राध्याय पठणानंतर ही प्रभावळ वाढून १८.७३ मीटर झाली. याचा अर्थ शिवपिंडीकडून प्रक्षेपित होणारी विशिष्ट स्पंदने रुद्राध्याय पठणानंतर ९.४८ मीटर अधिक दूरपर्यंत वाढली.

 

७. निष्कर्ष

एखाद्या देवतेचे स्तोत्र किंवा सूक्ते यांमुळे त्या देवतेतील तत्त्व कार्यरत होऊन प्रक्षेपित होते. त्याचा भाविकांना लाभ होतो. वरील चाचणीतही शिवपूजनाच्या वेळी रुद्राध्यायाचे पठण करणे उपासकाला अधिक लाभदायक असते, हे दिसून आले. थोडक्यात सांगायचे झाले, तर धर्मशास्त्रानुसार कृती करणेे मानवाच्या हिताचे आहे, हे या चाचणीतून लक्षात येते.

– श्री. रूपेश लक्ष्मण रेडकर, महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालय, गोवा. (४.३.२०१६)

ई-मेल : [email protected]