Category Archives: ६० टक्के पातळीचे साधक

गुरुपौर्णिमा २०१७ पर्यंत सनातनच्या मार्गदर्शनानुसार साधना करणार्‍या संतांची साधनेतील वाटचाल

आज आपण सनातनच्या मार्गदर्शनानुसार साधना करणार्‍या संतांची साधनेतील वाटचाल पहाणार आहोत.

Read More »

गुरुपौर्णिमा २०१७ पर्यंत ६० टक्के आणि त्याहून अधिक आध्यात्मिक पातळी प्राप्त करणार्‍या साधकांची साधनेतील वाटचाल (गुजरात)

आस्थापने आणि संस्था त्यांचा आर्थिक अन् कार्याविषयीचा वार्षिक आढावा सादर करतात. त्याप्रमाणे सनातन संस्था आणि तिने सांगितलेल्या साधनेनुसार मार्गक्रमण करणार्‍या हिंदु जनजागृती समिती, तसेच एस्.एस्.आर्.एफ्. या अन्य संघटना यांच्या आध्यात्मिक कार्याचा हा वार्षिक आढावाच आहे.

Read More »

गुरुपौर्णिमा २०१७ पर्यंत ६० टक्के आणि त्याहून अधिक आध्यात्मिक पातळी प्राप्त करणार्‍या साधकांची साधनेतील वाटचाल (गोवा)

आस्थापने आणि संस्था त्यांचा आर्थिक अन् कार्याविषयीचा वार्षिक आढावा सादर करतात. त्याप्रमाणे सनातन संस्था आणि तिने सांगितलेल्या साधनेनुसार मार्गक्रमण करणार्‍या हिंदु जनजागृती समिती, तसेच एस्.एस्.आर्.एफ्. या अन्य संघटना यांच्या आध्यात्मिक कार्याचा हा वार्षिक आढावाच आहे.

Read More »

गुरुपौर्णिमा २०१७ पर्यंत ६० टक्के आणि त्याहून अधिक आध्यात्मिक पातळी प्राप्त करणार्‍या साधकांची साधनेतील वाटचाल (रत्नागिरी)

आस्थापने आणि संस्था त्यांचा आर्थिक अन् कार्याविषयीचा वार्षिक आढावा सादर करतात. त्याप्रमाणे सनातन संस्था आणि तिने सांगितलेल्या साधनेनुसार मार्गक्रमण करणार्‍या हिंदु जनजागृती समिती, तसेच एस्.एस्.आर्.एफ्. या अन्य संघटना यांच्या आध्यात्मिक कार्याचा हा वार्षिक आढावाच आहे.

Read More »

गुरुपौर्णिमा २०१७ पर्यंत ६० टक्के आणि त्याहून अधिक आध्यात्मिक पातळी प्राप्त करणार्‍या साधकांची साधनेतील वाटचाल (कर्नाटक)

आस्थापने आणि संस्था त्यांचा आर्थिक अन् कार्याविषयीचा वार्षिक आढावा सादर करतात. त्याप्रमाणे सनातन संस्था आणि तिने सांगितलेल्या साधनेनुसार मार्गक्रमण करणार्‍या हिंदु जनजागृती समिती, तसेच एस्.एस्.आर्.एफ्. या अन्य संघटना यांच्या आध्यात्मिक कार्याचा हा वार्षिक आढावाच आहे.

Read More »

गुरुपौर्णिमा २०१७ पर्यंत ६० टक्के आणि त्याहून अधिक आध्यात्मिक पातळी प्राप्त करणार्‍या साधकांची साधनेतील वाटचाल (उत्तर भारत)

आस्थापने आणि संस्था त्यांचा आर्थिक अन् कार्याविषयीचा वार्षिक आढावा सादर करतात. त्याप्रमाणे सनातन संस्था आणि तिने सांगितलेल्या साधनेनुसार मार्गक्रमण करणार्‍या हिंदु जनजागृती समिती, तसेच एस्.एस्.आर्.एफ्. या अन्य संघटना यांच्या आध्यात्मिक कार्याचा हा वार्षिक आढावाच आहे.

Read More »

गुरुपौर्णिमा २०१७ पर्यंत ६० टक्के आणि त्याहून अधिक आध्यात्मिक पातळी प्राप्त करणार्‍या साधकांची साधनेतील वाटचाल (मुंबर्इ, ठाणे, रायगड, विदर्भ)

आस्थापने आणि संस्था त्यांचा आर्थिक अन् कार्याविषयीचा वार्षिक आढावा सादर करतात. त्याप्रमाणे सनातन संस्था आणि तिने सांगितलेल्या साधनेनुसार मार्गक्रमण करणार्‍या हिंदु जनजागृती समिती, तसेच एस्.एस्.आर्.एफ्. या अन्य संघटना यांच्या आध्यात्मिक कार्याचा हा वार्षिक आढावाच आहे.

Read More »

गुरुपौर्णिमा २०१७ पर्यंत ६० टक्के आणि त्याहून अधिक आध्यात्मिक पातळी प्राप्त करणार्‍या साधकांची साधनेतील वाटचाल (पश्चिम महाराष्ट्र)

आस्थापने आणि संस्था त्यांचा आर्थिक अन् कार्याविषयीचा वार्षिक आढावा सादर करतात. त्याप्रमाणे सनातन संस्था आणि तिने सांगितलेल्या साधनेनुसार मार्गक्रमण करणार्‍या हिंदु जनजागृती समिती, तसेच एस्.एस्.आर्.एफ्. या अन्य संघटना यांच्या आध्यात्मिक कार्याचा हा वार्षिक आढावाच आहे.

Read More »

गुरुपौर्णिमा २०१७ पर्यंत ६० टक्के आणि त्याहून अधिक आध्यात्मिक पातळी प्राप्त करणार्‍या साधकांची साधनेतील वाटचाल (दक्षिण भारत)

आस्थापने आणि संस्था त्यांचा आर्थिक अन् कार्याविषयीचा वार्षिक आढावा सादर करतात. त्याप्रमाणे सनातन संस्था आणि तिने सांगितलेल्या साधनेनुसार मार्गक्रमण करणार्‍या हिंदु जनजागृती समिती, तसेच एस्.एस्.आर्.एफ्. या अन्य संघटना यांच्या आध्यात्मिक कार्याचा हा वार्षिक आढावाच आहे.

Read More »