धर्माचे प्रकार (भाग १)

प्रस्तूूत लेखात आपण धर्माचे विविध प्रकार पहाणार आहोत. अन्य कोणत्याच पंथाने केला नसेल, असा प्रत्येक गोष्टीचा खोलवर विचार हिंदु धर्माने कसा केला आहे, हे यांतून लक्षात येईल.

हिंदूंनो, हिंदु धर्माची अद्वितीय वैशिष्ट्ये समजून घ्या !

हिंदू धर्मातील विविध साधनामार्ग, उपासनामार्ग, तसेच पुनर्जन्म ही संकल्पना जाणून घेऊया. धर्माची वैशिष्ट्ये ठाऊक नसली, तर धर्माभिमान निर्माण होऊ शकत नाही.

एकमेवाद्वितीय हिंदु धर्म

केवळ हिंदु धर्मातच प्रत्येक व्यक्‍तीला त्याच्या प्रकृतीनुरूप साधना करण्याची मोकळीक अन् सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.