स्थापना, उद्देश, वैशिष्ट्ये

प.पू. डॉ. जयंत बाळाजी आठवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘सनातन संस्थे’ची स्थापना झाली.