उत्सवकाळात आदर्श मिरवणूक कशी काढावी ?

मिरवणूक म्हणजे उत्सवमूर्तीविषयी व्यक्त करण्यात आलेले प्रेम ! परंतु मिरवणुकीच्या नावाखाली जर अपप्रकार होत असतील, तर तो उत्सवमूर्तीचा अवमानच झाला. मग अशी मिरवणूक उत्सवमूर्तीला तरी आवडेल का ? नाही ना ! यासाठी पुढील गोष्टींकडे लक्ष द्या –

१. मिरवणूक काढण्यासाठी पैसे वा साहित्य बळाने गोळा करू नका, तर स्वेच्छेने दिलेली वर्गणी स्वीकारा !

२. मिरवणुकीचा आरंभ पवित्र स्थळापासून करा !

 

मिरवणुकीचा आरंभ मंदिरापासून करणे

मिरवणुकीचा आरंभ मंदिरापासून करणे

३. प्रारंभी स्थानदेवता अन् आपली उपास्यदेवता यांना भावपूर्ण प्रार्थना करा !

४. मिरवणुकीत पुरुषांनी धोतर-सदरा वा सदरा-पायजमा, तर स्त्रियांनी नऊवारी वा सहावारी साडी नेसावी.

५. दोन, तीन किंवा चारच्या रांगेत मिरवणूक काढा ! रांगेत स्त्रिया अन् लहान मुले यांना मध्ये ठेवा !

६. रस्त्याच्या एका कडेने मिरवणूक न्या, म्हणजे वाहतुकीला अडथळा होणार नाही.

 

मिरवणूक रस्त्याच्या एका कडेने काढणे

मिरवणूक रस्त्याच्या एका कडेने काढणे

७. मिरवणुकीत प्रथमोपचाराची, तसेच पाणी किंवा अन्य पेय देण्याची व्यवस्था करा !

८. उत्सवमूर्तीचे सुविचार / शिकवण सांगणारे फलक हाती धरा !

९. धार्मिक मिरवणुकीत भजने म्हणा वा नामजप करा ! राष्ट्रपुरुषांच्या मिरवणुकीत वीरश्रीयुक्त घोषणा द्या !

 

धार्मिक मिरवणुकीत भजने म्हणावी किंवा नामजप करावा

धार्मिक मिरवणुकीत भजने म्हणावी किंवा नामजप करावा

१०. लेझीम पथक, दांडपट्टा, लाठीकाठी यांसारख्या वीरश्रीयुक्त कलांचे प्रदर्शन ठेवा !

११. मिरवणुकीत मद्यपान, हिडीस नाच वा महिलांची छेडछाड होऊ देऊ नका !

१२. गुलालाची मुक्त उधळण करू नका !

१३. बँडबाजा किंवा बँजो यांसारखी वाद्ये वाजवू नका ! मिरवणूक वेळेत आरंभ करून वेळेतच संपवा !

मिरवणूक आदर्शरीत्या काढून धर्म आणि संस्कृती यांचे रक्षण करणे, हे आपले कर्तव्यच आहे !

संदर्भ : दैनिक ‘सनातन प्रभात’