साधकांनो, आपोआप होत असलेला नामजप न करता आध्‍यात्‍मिक त्रास न्‍यून होण्‍यासाठी उपाय म्‍हणून सांगितलेला नामजप करा !

सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले

‘काही वेळा साधकांचा आध्‍यात्‍मिक त्रास न्‍यून होण्‍यासाठी उपाय म्‍हणून संत किंवा उत्तरदायी साधक त्‍यांना विशिष्‍ट नामजप करण्‍यास सांगतात. ‘आमच्‍याकडून उपायांसाठी सांगितलेला नामजप होत नाही. आमचा ‘प.पू. डॉक्‍टर’ किंवा ‘सच्‍चिदानंद परब्रह्म’, असा नामजप आपोआप होत असल्‍याने आम्‍ही तो करतो’, असे साधक नंतर सांगतात.

येथे साधकांनी हे लक्षात घ्‍यावे की, त्‍यांना उपाय म्‍हणून सांगितलेला नामजप हा त्‍यांचा आध्‍यात्मिक त्रास न्‍यून होण्‍यासाठी आवश्‍यक असतो. त्‍यामुळे त्‍यांनी आपोआप होत असलेला नामजप न करता उपायांसाठी सांगितलेला नामजपच करावा.’

– सच्‍चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले

Leave a Comment