उद्‍घाटन

समारंभ किंवा कार्य सिद्धीस जाण्यासाठी देवतेचा आशीर्वाद मिळणे आवश्यक असते. यासाठी उद्‍घाटन हे विधीवत कसे करावे ते आता पाहूया.