सौंदर्यवृद्धीसाठी आयुर्वेद

 

टक्कल पडणे

 • इंद्रलुप्त (चाई) किंवा टक्कल : कडू पडवळाच्या (पटोल) पाल्याचा रस चोळावा.
 • गुंजेचे मूळ बिब्याच्या रसात उगाळून लेप लावावा.
 • गुंजा मधात अगर तुपात उगाळून लावाव्या.
 • गुंजा, हस्तिदंताची राख आणि रसांजन यांचा लेप लावावा.
 • जास्वंदाचे फूल गोमूत्रात वाटून लावावे किंवा जास्वंदाच्या फुलांनी किंवा पाला वाटून सिद्ध केलेला लेप लावावा.
 • जेष्ठमध, गुंजा, मनुका, तिळाचे तेल आणि बकरीचे दूध एकत्र करून त्याचा टक्कलावर लेप लावावा.

 

घाम येणे

घामाला वास येत असल्यास

कुष्ठ चूर्ण, जांभळाची पाने आणि अर्जुनाची साल यांचे वस्त्रगाळ चूर्ण करून अंगाला मसाज करावा.

जास्त घाम येत असल्यास

कुळथाचे पीठ अंगास चोळावे.

घाम बंद होण्यास

भाजलेले चणे, ओवा आणि वेखंड यांचे चूर्ण अंगाला चोळावे.

 

केस पिकणे, त्वचेवर सुरकुत्या पडणे आणि
वृद्धावस्था लवकर येऊ न देण्यासाठी उपयोगी रसायन

अश्वगंधा

 

तारुण्यपिटिका

 • अर्जुनाची साल दुधात वाटून लेप लावावा.
 • जुनी तिळाची पेंड गोमूत्रात कालवून लेप लावावा.
 • तारुण्यपिटिकेत पू आला असल्यास आंबेहळद ओली करून लावल्याने तो अलगद बाहेर पडतो.
 • जायफळ उगाळून लावावे.

 

मुखदुर्गंधी

 • केशराचा विडा तोंडात ठेवल्याने तोंडाचा दुर्गंध नाहीसा होतो.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात

Leave a Comment