साडेसाती असलेल्यांनी करावयाचे उपाय

१. शनिदेवाशी संबंधित श्‍लोक

१ अ. अगस्त्यङ् कुम्भकर्णञ् च, शनिन् च वडवानलम् ।
        आहारपाचनार्थाय, स्मरेद् भीमञ् च पञ्चमम् ॥ 

अर्थ : अन्नपचन होण्यासाठी अगस्तीमुनी, कुंभकर्ण, शनि, वडवानल (अग्नि) आणि भीम या पाच जणांचे स्मरण करावे.

१ आ. नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम् ।
        छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्‍चरम् ॥

अर्थ : शनिदेव निळ्या अंजनाप्रमाणे भासतात. ते भगवान सूर्यनारायणाचे पुत्र असून साक्षात यमदेवाचे ज्येष्ठ बंधू आहेत. देवी छाया आणि भगवान सूर्य यांपासून उत्पन्न शनिदेवांना मी नमस्कार करतो.

 

२. शनिदेवाशी संबंधित करावयाची साधना

प्रत्येक मनुष्याच्या राशीत शनिदेव प्रवेश करून साडेसात वर्षे रहातो. त्यामुळे मनुष्याला जीवनात साडेसात वर्षे शनिदेवतेची पीडा सोसावी लागते. यालाच ‘शनिदेवतेची साडेसाती’, असे म्हणतात.

२ अ. शनिदेवतेची पीडापरिहारक दाने : सुवर्ण, लोखंड, नीलमणी, उडीद, म्हैस, तेल, काळे घोंगडे, काळी किंवा निळी फुले.

२ आ. जपसंख्या : तेवीस सहस्र

२ इ. पूजेसाठी शनिदेवतेची लोखंडाची प्रतिमा वापरावी.

२ ई. लोखंडाच्या शनिदेवतेच्या प्रतिमेचे पूजन आणि दान यांचा संकल्प 

‘मम जन्मराशे: सकाशात् अनिष्टस्थानस्थितशने: पीडापरिहारार्थम् एकादशस्थानवत् शुभफलप्राप्त्यर्थं लोहप्रतिमायां शनैश्‍चरपूजनं तत्प्रीतिकरं (अमुक) (टीप) दानं च करिष्ये ।

अर्थ : मी माझ्या जन्मपत्रिकेत अनिष्ट स्थानी असलेल्या शनिदेवतेची पीडा दूर व्हावी आणि तो अकराव्या स्थानात असल्याप्रमाणे शुभ फल देणारा व्हावा, यासाठी लोखंडाच्या शनिदेवतेच्या मूर्तीची पूजा अन् शनिदेव प्रसन्न व्हावा, यासाठी ‘अमुक’ वस्तूचे दान करतो.

टीप – ‘अमुक’ या शब्दाच्या ठिकाणी ज्या वस्तूचे दान करायचे असेल, त्या वस्तूचे नाव घ्यावे.

ध्यान

अहो सौराष्ट्रसञ्जात छायापुत्र चतुर्भुज । कृष्णवर्णार्कगोत्रीय बाणहस्त धनुर्धर ॥
त्रिशूलिश्‍च समागच्छ वरदो गृध्रवाहन । प्रजापते तु संपूज्य: सरोजे पश्‍चिमे दले ॥

अर्थ : शनिदेवाने सौराष्ट्रदेशी अवतार घेतला. तो सूर्य आणि छायादेवी यांचा पुत्र होय. त्याला चार हात आहेत. तो रंगाने काळा आहे. त्याच्या एका हातात धनुष्य, एका हातात बाण आणि एका हातात त्रिशूळ आहे. चौथा हात वर देणारा आहे. ‘गिधाड’ हे त्याचे वाहन आहे. तो सर्व प्रजेचा पालनकर्ता आहे. नवग्रहांच्या कमळामध्ये त्याची स्थापना मागच्या पाकळीच्या ठिकाणी केली जाते. अशा या शनिदेवाची आराधना करावी.

२ उ. दानाचा श्‍लोक

शनैश्‍चरप्रीतिकरं दानं पीडानिवारकम् । सर्वापत्तिविनाशाय द्विजाग्य्राय ददाम्यहम् ॥

अर्थ : शनिदेवाला प्रिय असे दान दिल्यावर पिडांचे, तसेच सर्व आपत्तींचे निवारण होते. असे हे दान मी श्रेष्ठ अशा ब्राह्मणाला देत आहे.

 

३. साडेसाती असलेल्यांनी करावयाचे उपाय

अ. ज्यांना साडेसाती आहे, त्यांनी शनिस्तोत्र प्रतिदिन म्हणावे.

आ. शनिदेवतेच्या साडेसातीप्रित्यर्थ जप, दान आणि पूजा अवश्य करावी.

इ. पीडापरिहारार्थ शनिवारी अभ्यंग स्नान करून नित्य शनिस्तोत्र पठण करावे.

ई. शनिवारी शनिदेवतेचे दर्शन घेऊन उडीद आणि मीठ शनिदेवतेस अर्पण करावे, तसेच तेलाभिषेक करावा. काळी फुले वाहिल्याने पिडेचा परिहार (उपाय) होईल. ती फुले न मिळाल्यास निळ्या रंगाची, उदा. गोकर्ण, कृष्णकमळ, अस्टर इत्यादी फुले वाहावीत.

उ. शक्य असल्यास सायंकाळपर्यंत उपोषण करावे. निदान एकभुक्त असावे.

ऊ. नीलमण्याची अंगठी धारण करावी.’

ए. शनिदेवतेची पीडा दूर करण्यासाठी मारुतीची उपासना करणे : शनिदेव सूर्याचा पुत्र आहे आणि मारुति सूर्याचा शिष्य आहे. मारुतीची प्रगट शक्ती शनिदेवतेच्या प्रगट शक्तीपेक्षा कैक पटींनी अधिक असल्यामुळे शनिदेवतेच्या साडेसातीचा परिणाम मारुतीवर होत नाही. शनिवारी मारूतीची उपासना करून त्याला रुईची फुले आणि पाने यांची माळ घालून काळे उडीद अन् तेल वाहिल्यामुळे शनिदेवतेची पीडा दूर होते.

ऐ. शनिदेवतेची पीडा दूर करण्यासाठी शिवाची उपासना करणे : शिवाचे शनीदेवतेवर अधिपत्य आहे. शिवाचे प्रदोष हे व्रत शनिवारी आल्यास त्याला शनिप्रदोष म्हणतात. शनिप्रदोषाच्या दिवशी उपवास करून प्रदोषकाळात शिवलिंगाची बिल्वपत्र वाहून पूजन केल्याने आणि शिवाला पंचामृताने अभिषेक केल्याने किंवा शिवासाठी हवन केल्याने शिवाची कृपा प्राप्त होऊन शनिदेवतेची पीडा दूर होते.

ओ. शिवभक्त पिप्पलाद ऋषींचे दर्शन घेतल्याने किंवा स्मरण केल्याने शनिदेवतेची बाधा दूर होणे : दधिची ऋषींचे पुत्र पिप्पलाद ऋषी होते. दधिची ऋषी आणि त्यांची पत्नी सुवर्चा यांच्या देहत्यागानंतर नंदी अन् शिवगण यांनी बालक पिप्पलाद ऋषींना शिवलोकात नेऊन तेथे त्यांचे पालन-पोषण केले. पिप्पलाद ऋषींच्या भक्तीने प्रसन्न होऊन शिवाने त्यांना आशीर्वाद दिला की, पिप्पलाद ऋषींचे दर्शन घेतल्यामुळे किंवा त्यांचे स्मरण केल्यामुळे शनिदेवतेची पीडा दूर होईल.

(संदर्भ : दाते पंचांग)

 

४. शनिस्तोत्र

कोणस्थ: पिङ्गलो बभ्रु: कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः ।
सौरिः शनैश्‍चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः ॥

एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय य: पठेत् ।
शनैश्‍वरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति ॥

पिप्पलाद उवाच । नमस्ते कोणसंस्थाय पिङ्गलाय नमोऽस्तुते ।
नमस्ते बभ्रुरूपाय कृष्णाय च नमोऽस्तुते ॥ १ ॥

नमस्ते रौद्रदेहाय नमस्ते चान्तकाय च ।
नमस्ते यमसंज्ञाय नमस्ते सौरये विभो ॥ २ ॥

नमस्ते मन्दसंज्ञाय शनैश्‍चर नमोऽस्तुते ।
प्रसादं कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च ॥ ३ ॥

अर्थ : कोणस्थ, पिंगल, बभ्रु, कृष्ण, रौद्र, अंतक, यम, सौरि, शनैश्‍चर आणि मंद या दहा नावांनी पिप्पलादऋषींनी शनिदेवाची स्तुती केली. ही दहा नावे सकाळी उठल्यावर जो म्हणील, त्याला कधीही शनिग्रहाची बाधा होणार नाही.

पिप्पलादऋषी म्हणतात, ‘‘हे कोनात रहाणार्‍या कोणस्था, हे पिंगला, हे बभ्रु, हे कृष्णा, हे रौद्रदेहा, हे अंतका, हे यमा, हे सौरी, हे विभो, हे मंदा, हे शनिदेवा, मी तुला नमस्कार करतो. मी दीन तुला शरण आलो आहे. तू माझ्यावर प्रसन्न हो.’’

हे स्तोत्र नित्य प्रात:काळी पठण करावे.

– सौ. प्राजक्ता जोशी (ज्योतिष फलित विशारद), सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (१०.५.२०१९)

3 thoughts on “साडेसाती असलेल्यांनी करावयाचे उपाय”

  1. मुलाला साडेसाती चालू असेल तर त्याच्यासाठी आईनेही उपासना केली तर चालेल का
    मुलगा मोठा आहे पण त्याच्या या सर्व गोष्टींवर विश्वास नाही

    Reply

Leave a Comment