श्री हनुमानचालीसाचे पठण , तसेच हनुमानाचा तारक आणि मारक नामजप आध्यात्मिकदृष्ट्या लाभदायी असणे; पण स्तोत्रपठणाच्या तुलनेत नामजपाचा परिणाम अधिक होणेे

Article also available in :

‘महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालया’ने ‘यू.टी.एस्.
(युनिव्हर्सल थर्मो स्कॅनर)’ या उपकरणाद्वारे केलेली वैज्ञानिक चाचणी

यू.टी.एस्. उपकरणाद्वारे चाचणी करतांना श्री. आशिष सावंत

‘समाजातील बहुतांश व्यक्तींना वाईट शक्तींचा त्रास असतो. काही वेळा वाईट शक्तींमुळे व्यक्तीला शारीरिक आणि मानसिक त्रास होतात, तसेच जीवनात इतरही अडचणी येतात. वाईट शक्तींचे निवारण करणार्‍या देवतांपैकी एक म्हणजे मारुति. सगळ्या देवतांमध्ये केवळ मारुतीला वाईट शक्ती त्रास देऊ शकत नाहीत. लंकेत लाखो राक्षस होते, तरीही ते मारुतीला काही करू शकले नाहीत. म्हणूनच मारुतीला ‘भुतांचा स्वामी’ म्हटले जाते. भुताने कोणाला पछाडले, तर त्या व्यक्तीला मारुतीच्या देवळात नेतात किंवा मारुतिस्तोत्र, हनुमानचालीसा म्हणतात. मारुतीच्या (हनुमानाच्या) नामजपाने वाईट शक्तींच्या त्रासांपासून रक्षण होते.’ (संदर्भ : सनातनचा लघुग्रंथ – ‘मारुति’)

श्री हनुमानचालीसाचे पठण करणे आणि हनुमानाचा नामजप करणे, यांचा ते करणार्‍यावर काय परिणाम होतो ?’, हे विज्ञानाद्वारे अभ्यासण्यासाठी रामनाथी, गोवा येथील सनातनच्या आश्रमात ‘महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालया’च्या वतीने चाचणी करण्यात आली. या चाचणीसाठी ‘यू.टी.एस्. (युनिव्हर्सल थर्मो स्कॅनर)’ या उपकरणाचा उपयोग करण्यात आला. या चाचणीचे स्वरूप, केलेल्या मोजण्यांच्या नोंदी आणि त्यांचे विवरण पुढे दिले आहे.

 

१. चाचणीचे स्वरूप

या चाचणीअंतर्गत एकूण ३ चाचण्या करण्यात आल्या. पहिल्या चाचणीत तीव्र आध्यात्मिक त्रास असणारी साधिका आणि आध्यात्मिक त्रास नसणारा साधक यांनी श्री हनुमान चालिसाचे पठण करण्यापूर्वी अन् पठण केल्यानंतर त्यांच्या ‘यू.टी.एस्.’ उपकरणाद्वारे केलेल्या मोजण्यांच्या नोंदी करण्यात आल्या. हनुमान चालिसाचे पठण करण्यासाठी दोन्ही साधकांना प्रत्येकी १५ मिनिटे लागली.

दुसर्‍या चाचणीत दोन्ही साधकांनी हनुमानाचा ‘श्री हनुमते नम: ।’ हा तारक नामजप १५ मिनिटे केला. साधकांनी तो नामजप करण्यापूर्वी आणि नामजप केल्यानंतर त्यांच्या ‘यू.टी.एस्.’ उपकरणाद्वारे केलेल्या मोजण्यांच्या नोंदी करण्यात आल्या.

तिसर्‍या चाचणीत दोन्ही साधकांनी हनुमानाचा ‘ॐ हं हनुमते नम: ।’ हा मारक नामजप १५ मिनिटे केला. साधकांनी तो नामजप करण्यापूर्वी आणि नामजप केल्यानंतर त्यांच्या ‘यू.टी.एस्.’ उपकरणाद्वारे केलेल्या मोजण्यांच्या नोंदी करण्यात आल्या.

या केलेल्या मोजण्यांच्या सर्व नोंदींचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला.

टीप – आध्यात्मिक त्रास : आध्यात्मिक त्रास असणे, म्हणजे व्यक्तीमध्ये नकारात्मक स्पंदने असणे. व्यक्तीमध्ये नकारात्मक स्पंदने ५० टक्के किंवा त्यांहून अधिक प्रमाणात असणे, म्हणजे तीव्र त्रास, नकारात्मक स्पंदने ३० ते ४९ टक्के असणे, म्हणजे मध्यम त्रास, तर ३० टक्क्यांहून अल्प असणे, म्हणजे मंद आध्यात्मिक त्रास असणे होय. आध्यात्मिक त्रास हा प्रारब्ध, पूर्वजांचे त्रास आदी आध्यात्मिक स्तरावरील कारणांमुळे होतो. आध्यात्मिक त्रासाचे निदान संत किंवा सूक्ष्म स्पंदने जाणू शकणारे साधक करू शकतात.

वाचकांना सूचना

जागेअभावी या लेखातील ‘यू.टी.एस्.’ उपकरणाची ओळख’, ‘उपकरणाद्वारे करावयाच्या चाचणीतील घटक आणि त्यांचे विवरण’, ‘घटकाची प्रभावळ मोजणे’, ‘परीक्षणाची पद्धत’ आणि ‘चाचणीमध्ये सारखेपणा येण्यासाठी घेतलेली दक्षता’ ही नेहमीची सूत्रे सनातन संस्थेच्या goo.gl/tBjGXa या लिंकवर दिली आहेत. या लिंकमधील काही अक्षरे कॅपिटल (Capital) आहेत.

 

२. केलेल्या मोजण्यांच्या नोंदी आणि त्यांचे विवेचन

२ अ. नकारात्मक ऊर्जेच्या संदर्भात केलेल्या मोजण्यांच्या नोंदींचे विवेचन

२ अ १. तीव्र आध्यात्मिक त्रास असलेल्या साधिकेने श्री हनुमानचालीसाचे पठण केल्यानंतर तिच्यातील ‘इन्फ्रारेड’ ही नकारात्मक ऊर्जा न्यून होणे; तर हनुमानाचा तारक आणि मारक नामजप केल्यानंतर तिच्यातील ‘इन्फ्रारेड’ ही नकारात्मक ऊर्जा नाहीशी होणे

टीप – हनुमानाचा तारक आणि मारक नामजप केल्यानंतर साधिकेच्या संदर्भात ‘यू.टी. स्कॅनर’च्या भुजांनी ० अंशाचा कोन केला. (‘यू.टी. स्कॅनर’च्या भुजांनी ० अंशाचा करणे, म्हणजे साधिकेमध्ये ती नकारात्मक ऊर्जा नाही’, असा होतो.)

वरील सारणीतून पुढील सूत्रे लक्षात येतात.

१. श्री हनुमानचालीसाचे पठण केल्यानंतर साधिकेतील ‘इन्फ्रारेड’ या नकारात्मक ऊर्जेची प्रभावळ ३.४९ मीटर घटली.

२. हनुमानाचा तारक आणि मारक नामजप केल्यानंतर साधिकेतील ‘इन्फ्रारेड’ ही नकारात्मक ऊर्जा नाहीशी झाली.

२ अ २. तीव्र आध्यात्मिक त्रास असलेल्या साधिकेने श्री हनुमानचालीसाचे पठण, तसेच हनुमानाचा तारक आणि मारक नामजप केल्यानंतर तिच्यातील ‘अल्ट्राव्हायोलेट’ ही नकारात्मक ऊर्जा नाहीशी होणे

टीप – श्री हनुमानचालीसाचे पठण, हनुमानाचा तारक आणि मारक नामजप केल्यानंतर साधिकेच्या संदर्भात ‘यू.टी. स्कॅनर’च्या भुजांनी ० अंशाचा कोन केला. (‘यू.टी. स्कॅनर’च्या भुजांनी ० अंशाचा करणे म्हणजे साधिकेमध्ये ती नकारात्मक ऊर्जा नाही’, असा होतो.)

२ अ ३. आध्यात्मिक त्रास नसलेल्या साधकामध्ये नकारात्मक ऊर्जा आढळली नाही.

२ आ. सकारात्मक ऊर्जेच्या संदर्भात केलेल्या मोजण्यांच्या नोंदींचे विवेचन

सर्वच व्यक्ती, वास्तू किंवा वस्तू यांमध्ये सकारात्मक ऊर्जा असतेच, असे नाही.

२ आ १. तीव्र आध्यात्मिक त्रास असलेल्या साधिकेने श्री हनुमानचालीसाचे पठण, तसेच हनुमानाचा तारक आणि मारक नामजप केल्यानंतर तिच्यामध्ये सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होणे

तीव्र आध्यात्मिक त्रास असलेल्या साधिकेमध्ये आरंभी सकारात्मक ऊर्जा नव्हती. साधिकेने श्री हनुमानचालीसाचे पठण, तसेच हनुमानाचा तारक आणि मारक नामजप केल्यानंतर तिच्यामध्ये सकारात्मक ऊर्जा निर्माण झाली.

टीप – श्री हनुमानचालीसाचे पठण, हनुमानाचा तारक आणि मारक नामजप करण्यापूर्वी साधिकेच्या संदर्भात ‘यू.टी. स्कॅनर’च्या भुजांनी ० अंशाचा कोन केला. (‘यू.टी. स्कॅनर’च्या भुजांनी ० अंशाचा करणे म्हणजे साधिकेमध्ये सकारात्मक ऊर्जा नाही’, असा होतो.)

वरील सारणीतून लक्षात येते की, हनुमानाचा मारक नामजप केल्यानंतर साधिकेमध्ये सर्वाधिक प्रमाणात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण झाली.

२ आ २. आध्यात्मिक त्रास नसलेल्या साधकाने श्री हनुमानचालीसाचे पठण, तसेच हनुमानाचा तारक आणि मारक नामजप केल्यानंतर त्याच्या सकारात्मक ऊर्जेच्या प्रभावळीत वाढ होणे

वरील सारणीतून लक्षात येते की, हनुमानाचा मारक नामजप केल्यानंतर साधकाच्या सकारात्मक ऊर्जेच्या प्रभावळीत सर्वाधिक प्रमाणात वाढ झाली.

२ इ. एकूण प्रभावळीच्या (टीप) संदर्भात केलेल्या मोजण्यांच्या नोंदींचे विवेचन

टीप – एकूण प्रभावळ : व्यक्तीच्या संदर्भात तिची लाळ, तसेच वस्तूच्या संदर्भात तिच्यावरील धुलीकण किंवा तिचा थोडासा भाग यांचा ‘नमुना’ म्हणून उपयोग करून त्या व्यक्तीची वा वस्तूची ‘एकूण प्रभावळ’ मोजतात.

सामान्य व्यक्ती किंवा वस्तू हिची एकूण प्रभावळ साधारण १ मीटर असते. – सौ. मधुरा धनंजय कर्वे, महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालय, गोवा.

२ इ १. श्री हनुमानचालीसाचे पठण, तसेच हनुमानाचा तारक आणि मारक नामजप केल्यानंतर तीव्र आध्यात्मिक त्रास असलेली साधिका आणि आध्यात्मिक त्रास नसलेला साधक यांच्या एकूण प्रभावळीत वाढ होणे

वरील सारणीतून लक्षात येते की, हनुमानाचा मारक नामजप केल्यानंतर दोन्ही साधकांच्या एकूण प्रभावळीत सर्वाधिक वाढ झाली.

वरील सर्व सूत्रांविषयी अध्यात्मशास्त्रीय विश्‍लेषण ‘सूत्र ३’ मध्ये दिले आहे.

 

३. केलेल्या मोजण्यांच्या नोंदींचेे अध्यात्मशास्त्रीय विश्‍लेषण

३ अ. श्री हनुमानचालीसा

‘श्री हनुमान चालीसा या स्तोत्राची रचना संत गोस्वामी तुलसीदास यांनी १६ व्या शतकात केली. श्री हनुमानचालीसा हे अवधी भाषेत आहे. हे स्तोत्र ४० श्‍लोकांचे आहे, म्हणून त्याला चालीसा असे म्हणतात.’ (संदर्भ : https://mr.wikipedia.org/wiki/हनुमान_चालीसा) ‘स्तूयते अनेन इति’ म्हणजे ज्यायोगे देवतेचे स्तवन केले जाते ते स्तोत्र, अशी स्तोत्र या शब्दाची व्याख्या आहे. स्तोत्रात देवतेच्या स्तुतीबरोबरच स्तोत्रपठण करणार्‍याच्या भोवती कवच (संरक्षक आवरण) निर्माण करण्याची शक्तीही असते. स्तोत्रांमध्ये दिलेल्या फलश्रुतीमागे रचयित्याचा संकल्प असल्याने ते पठण करणार्‍याला फलश्रुतीमुळे फळ मिळते.’ (संदर्भ : सनातनचा लघुग्रंथ – ‘श्रीरामरक्षास्तोत्र’)

३ आ. हनुमानाचा नामजप

‘मारुतीमधील प्रकट शक्ती (७२ टक्के) इतर देवांच्या (१० टक्के) तुलनेत अतिशय जास्त असल्याने वाईट शक्तींच्या त्रासाच्या निवारणार्थ, तसेच रोगनिवारणार्थ मारुतीची उपासना करतात. मारुतीच्या (हनुमानाच्या) नामजपाने वाईट शक्तींच्या त्रासांपासून रक्षण होते.’ (संदर्भ : सनातनचा लघुग्रंथ – ‘मारुति’)

चाचणीतील दोन्ही साधकांना श्री हनुमानचालीसाचे पठण, तसेच हनुमानाचा तारक आणि मारक नामजप केल्यावर आध्यात्मिक स्तरावरील लाभ झाले. ते पुढे दिले आहेत.

३ आ १. तीव्र आध्यात्मिक त्रास असलेली साधिका

तीव्र आध्यात्मिक त्रास असलेली साधिकेमध्ये वाईट शक्तींच्या त्रासामुळे त्रासदायक शक्तीचे स्थान होते, तसेच तिच्याभोवती त्रासदायक शक्तीचे आवरणही होते. शरिरातील त्रासदायक शक्तीच्या स्थानातील त्रासदायक शक्ती ‘अल्ट्राव्हायोलेट’ या नकारात्मक ऊर्जेने दर्शवली जाते आणि शरिराभोवतीचे त्रासदायक शक्तीचे आवरण ‘इन्फ्रारेड’ या नकारात्मक ऊर्जेने दर्शवले जाते. श्री हनुमानचालीसाचे पठण, तसेच श्री हनुमानाचा नामजप केल्यानंतर तीव्र आध्यात्मिक त्रास असलेल्या साधिकेच्या शरिरातील त्रासदायक शक्तीच्या स्थानातील नकारात्मक ऊर्जा (‘अल्ट्राव्हायोलेट’ ऊर्जा) आणि साधिकेभोवतीची नकारात्मक ऊर्जा (‘इन्फ्रारेड’ ऊर्जा) या पुष्कळ प्रमाणात न्यून झाल्या वा नाहीशा झाल्या, तसेच तिच्यामध्ये सकारात्मक ऊर्जा निर्माण झाली. तीव्र आध्यात्मिक त्रास असलेल्या साधिकेमध्ये सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होणे, हेही विशेष आहे.

३ आ २. आध्यात्मिक त्रास नसलेला साधक

आध्यात्मिक त्रास नसलेल्या साधकाभोवती नकारात्मक ऊर्जा नव्हती. श्री हनुमानचालीसाचे पठण, तसेच हनुमानाचा नामजप केल्यानंतर त्याच्या सकारात्मक ऊर्जेच्या प्रभावळीत वाढ झाली.

हा सर्व परिणाम श्री हनुमानचालीसाचे पठण, तसेच श्री हनुमानाचा नामजप यांतील सकारात्मक ऊर्जेमुळे झाला. सकारात्मक ऊर्जेमुळे एखाद्याभोवती असलेले त्रासदायक शक्तीचे आवरण दूर होणे सोपे आहे; पण एखाद्यातील त्रासदायक शक्तीच्या स्थानातील त्रासदायक शक्ती दूर होण्यासाठी पुष्कळ अधिक प्रमाणात सकारात्मक ऊर्जा आवश्यक असते. श्री हनुमानचालीसाच्या केवळ १५ मिनिटांच्या पठणाने, तसेच हनुमानाच्या केवळ १५ मिनिटांच्या नामजपाने हे दोन्ही साध्य झाले.

येथे विशेष लक्षात घेण्याचे सूत्र म्हणजे चाचणीतील दोन्ही साधकांवर श्री हनुमानचालीसापेक्षा हनुमानाच्या नामजपाचा परिणाम अधिक प्रमाणात झाला. त्यातही हनुमानाच्या तारक स्वरूपाच्या नामजपापेक्षा मारक स्वरूपाच्या नामजपाचा परिणाम सर्वाधिक झाला. याचे कारण ‘हनुमानाच्या तारक स्वरूपाच्या नामजपापेक्षा मारक स्वरूपाच्या नामजपामध्ये अधिक शक्ती असते’, हे आहे.’

– सौ. मधुरा धनंजय कर्वे, महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालय, गोवा. (१६.४.२०१९)

ई-मेल : [email protected]

Leave a Comment