महालय श्राद्धाचा श्राद्धकर्त्यावर होणारा आध्यात्मिक स्तरावरील परिणाम अभ्यासण्यासाठी यू.टी.एस्. (युनिव्हर्सल थर्मो स्कॅनर) या उपकरणाद्वारे महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालयाने केलेली वैज्ञानिक चाचणी !

भाद्रपदातील कृष्ण पक्षात (पितृपक्षात) पितरांचे महालय श्राद्ध केले असता ते वर्षभर तृप्त रहातात, अशी मान्यता आहे. यावर्षी १७ ते ३०.९.२०१६ हा पितृपक्षाचा काळ आहे. या काळात केलेल्या महालय श्राद्धाचा श्राद्ध करणार्‍यावर होणारा आध्यात्मिक स्तरावरील परिणाम वैज्ञानिकदृष्ट्या अभ्यासण्यासाठी यू.टी.एस्. (युनिव्हर्सल थर्मो स्कॅनर) या उपकरणाच्या साहाय्याने चाचणी घेण्यात आली. या चाचणीची निरीक्षणे आणि त्यांचे विवरण पुढे दिले आहे.

१. वैज्ञानिक चाचणी करण्याचा उद्देश

पितृपक्षात महालय श्राद्ध करणे श्राद्धकर्त्या व्यक्तीसाठी लाभदायक आहे का ?, हे वैज्ञानिकदृष्ट्या अभ्यासणे, हा या चाचणीचा उद्देश आहे.

२. चाचणीचे स्वरूप

या चाचणीत एका साधकाची २२.९.२०१६ या दिवशी महालय श्राद्ध करण्यापूर्वी आणि श्राद्ध केल्यानंतर यू.टी.एस्. या उपकरणाद्वारे निरीक्षणे करण्यात आली. या दोन्ही निरीक्षणांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला.

३. वैज्ञानिक चाचणीतील घटकांविषयी माहिती

३ अ. श्राद्धकर्ता (चाचणीत सहभागी झालेला) साधक : आपल्या पितरांसाठी श्राद्ध करणारा तो श्राद्धकर्ता होय. चाचणीत सहभागी झालेला श्राद्धकर्ता साधक (श्री. शॉन क्लार्क) गेल्या १० वर्षांहूनही अधिक काळापासून साधना करत आहे.

३ आ. श्राद्धाचे पौरोहित्य करणारे पुरोहित : श्राद्धकर्ता, श्राद्धासाठी वापरलेली सामुग्री आणि श्राद्ध करणारा पुरोहित सात्त्विक असल्यास श्राद्धविधीची परिणामकारकता सर्वाधिक असते. या श्राद्धाचे पौरोहित्य सनातन-साधक पुरोहित पाठशाळेतील पुरोहितांनी केले होते. ते नियमित साधना करत असल्याने सात्त्विक आहेत.

धर्मशास्त्रातील नियमांचे काटेकोर पालन करणे, मंत्रांचे शुद्ध आणि स्पष्ट उच्चार करणे, धार्मिक विधीतील कृती परिपूर्ण अन् भावपूर्ण करणे, धार्मिक विधी करणार्‍यांना विधींतील कृतींमागील अध्यात्मशास्त्र सांगून त्याची श्रद्धा दृढ करणे आदी सनातन-साधक पुरोहित पाठशाळेतील पुरोहितांची काही वैशिष्ट्ये आहेत. थोडक्यात सांगायचे, तर सनातन-साधक पुरोहित पाठशाळेतील पुरोहित पौरोहित्यही साधना म्हणून करतात. त्यामुळे श्राद्धकर्त्याला विधी करण्यातील अधिकाधिक लाभ मिळतो.
३ इ. श्राद्धाचे स्थळ, दिनांक आणि वेळ : श्राद्धकर्त्याने २२.९.२०१६ या दिवशी साधारणपणे सकाळी १० ते सायंकाळी ४.३० या वेळेत गोवा येथील सनातन आश्रमात श्राद्धविधी केला. श्राद्धासाठी अपराण्हकाळ (दुपारी साधारणपणे १२.३० ते ३.३० ही वेळ) योग्य समजली जाते.

(श्राद्धाविषयी विस्तृत माहिती सनातनचा ग्रंथ श्राद्ध यात दिली आहे.)

sean_clarke
पितरांना नैवेद्य दाखवतांना श्री. शॉन क्लार्क (मध्यभागी)

 

uts_sean
यू.टी.एस्. उपकरणाद्वारे साधकाची प्रभावळ मोजतांना

४. यू.टी.एस्. (युनिव्हर्सल थर्मो स्कॅनर) उपकरणाद्वारे प्रभावळ मोजणे

४ अ. यू.टी.एस् उपकरणाची ओळख

या उपकरणाला ऑरा स्कॅनर असेही म्हणतात. या उपकरणाद्वारे घटकाची (वस्तू, वास्तू, प्राणी आणि व्यक्ती यांची) ऊर्जा आणि त्याची प्रभावळ मोजता येते. हे उपकरण भाग्यनगर, तेलंगणा येथील भूतपूर्व परमाणू वैज्ञानिक डॉ. मन्नम मूर्ती यांनी वर्ष २००३ मध्ये विकसित केले. वास्तू, वैद्यकशास्त्र, पशूवैद्यक शास्त्र, तसेच वैदिक शास्त्र यांमध्ये येणार्‍या अडचणींचे निदान करण्यासाठी या उपकरणाचा वापर करता येतोे, असे ते सांगतात.

४ आ. उपकरणाद्वारे करावयाच्या चाचणीतील घटक आणि त्यांचे विवरण

४ आ १. नकारात्मक ऊर्जा : ही ऊर्जा हानीकारक असते. याअंतर्गत पुढील २ प्रकार येतात.

अ. अवरक्त ऊर्जा (इन्फ्रारेड) : यात घटकापासून प्रक्षेपित होणारी इन्फ्रारेड ऊर्जा मोजतात.

आ. जंबुपार ऊर्जा (अल्ट्राव्हायोलेट) : यात घटकापासून प्रक्षेपित होणारी अल्ट्राव्हायोलेट ऊर्जा मोजतात.

४ आ २. सकारात्मक ऊर्जा : ही ऊर्जा लाभदायी असून ती मोजण्यासाठी स्कॅनरमध्ये सकारात्मक ऊर्जा दर्शवणारा +Ve हा नमुना ठेवतात.

४ आ ३. यू.टी.एस् उपकरणाद्वारे घटकाची प्रभावळ मोजणे : प्रभावळ मोजण्यासाठी त्या घटकाची सर्वाधिक स्पंदने असणारा नमुना (सॅम्पल) वापरतात, उदा. व्यक्तीच्या संदर्भात तिची लाळ किंवा तिचे छायाचित्र, वस्तूच्या संदर्भात त्याचे छायाचित्र, वनस्पतीच्या संदर्भात तिचे पान, प्राण्याच्या संदर्भात त्याचे केस, वास्तूच्या संदर्भात तेथील माती किंवा धूळ आणि देवतेच्या मूर्तीच्या संदर्भात मूर्तीला लावलेले चंदन, गंध, शेंदूर आदी.

४ इ. यू.टी.एस् उपकरणाद्वारे करायच्या परीक्षणाची पद्धत : चाचणीत वस्तूतील अनुक्रमे इन्फ्रारेड ऊर्जा, अल्ट्राव्हायोलेट ऊर्जा आणि सकारात्मक ऊर्जा मोजतात. त्या मोजण्यासाठी लागणारे नमुने (सॅम्पल्स) यू.टी.एस् या स्कॅनरसमवेत दिलेले असतात. वरील तीन परीक्षणांनंतर शेवटी वस्तूची प्रभावळ मोजतात आणि त्यासाठी सूत्र ४ आ ३ मध्ये दिल्याप्रमाणे नमुने वापरतात.

वस्तूतील किंवा वास्तूतील इन्फ्रारेड ऊर्जा मोजण्यासाठी यू.टी.एस् या स्कॅनरमध्ये प्रथम इन्फ्रारेड ऊर्जा मोजण्यासाठी लागणारा नमुना ठेवतात. त्यानंतर परीक्षण करणारी व्यक्ती स्कॅनर विशिष्ट पद्धतीने हातात घेऊन ज्या वस्तूचे परीक्षण करायचे आहे, त्या वस्तूच्या समोर साधारण एक फुटावर उभी रहाते. त्या वेळी स्कॅनरच्या दोन भुजांमध्ये होणारा कोन त्या वस्तूतील इन्फ्रारेड ऊर्जेचे प्रमाण दर्शवतो, उदा. स्कॅनरच्या भुजा १८० अंशाच्या कोनात उघडल्यास त्या वस्तूत इन्फ्रारेड ऊर्जा पूर्णपणे आहे आणि स्कॅनरच्या भुजा मुळीच न उघडल्यास (म्हणजेच ० अंशाचा कोन) त्या वस्तूत इन्फ्रारेड ऊर्जा मुळीच नाही, हे कळते. स्कॅनरच्या भुजा १८० अंशाच्या कोनात उघडल्यास भुजांनी केलेला हा कोन त्या वस्तूपासून किती दूरपर्यंत टिकून रहातो ?, हे मोजतात. मोजलेले हे अंतर, म्हणजेच त्या वस्तूतील इन्फ्रारेड ऊर्जेची प्रभावळ होय. स्कॅनरच्या भुजा १८० अंशापेक्षा अल्प अंशाच्या कोनात उघडल्यास त्याचा अर्थ त्या वस्तूभोवती इन्फ्रारेड ऊर्जेची प्रभावळ नाही, असा होतो. अशाच प्रकारे अनुक्रमे अल्ट्राव्हायोलेट ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा आणि त्या वस्तूतील विशिष्ट स्पंदनांची प्रभावळ मोजतात.

५. चाचणीमध्ये सारखेपणा येण्यासाठी घेतलेली दक्षता

अ. उपकरण हाताळणारी व्यक्ती आध्यात्मिक त्रास (नकारात्मक स्पंदने) नसलेली होती.

आ. उपकरण हाताळणार्‍या व्यक्तीने परिधान केलेल्या वस्त्रांच्या रंगाचा परिणाम चाचणीवर होऊ नये, यासाठी त्या व्यक्तीने पांढरी वस्त्रे परिधान केली होती.

इ. चाचणीतील सर्व निरीक्षणे एकाच ठिकाणी घेण्यात आली होती.

६. यू.टी.एस्. (Universal Thermo Scanner) उपकरणाद्वारे
२२.९.२०१६ या दिवशी केलेली निरीक्षणे, त्यांचे विवेचन आणि निष्कर्ष

table_1

टीप : स्कॅनरच्या भुजा १८० अंशाच्या कोनात उघडल्यासच त्या घटकाची प्रभावळ मोजता येते. त्यापेक्षा अल्प अंशाच्या कोनात स्कॅनरच्या भुजा उघडल्या, तर त्याचा अर्थ त्या घटकाभोवती प्रभावळ नाही, असा होतो.

६ अ. सारणीतील नकारात्मक ऊर्जेसंदर्भातील निरीक्षणांचे विवेचन

६ अ १. नकारात्मक ऊर्जा न आढळणे : सर्वसाधारण वास्तू किंवा वस्तू यांच्यामध्ये नकारात्मक ऊर्जा असू शकते; पण चाचणीतील साधकामध्ये महालय श्राद्ध करण्यापूर्वी आणि केल्यानंतरही जराही नकारात्मक ऊर्जा आढळली नाही.

६ आ. सारणीतील सकारात्मक ऊर्जेच्या संदर्भातील निरीक्षणांचे विवेचन

६ आ १. साधकामध्ये महालय श्राद्ध करण्यापूर्वी सकारात्मक ऊर्जा असणे आणि श्राद्ध केल्यानंतर ती पुष्कळ वाढणे : सर्वच वास्तू किंवा वस्तू यांमध्ये सकारात्मक ऊर्जा असतेच, असे नाही; पण श्राद्ध करण्यापूर्वीच्या निरीक्षणात स्कॅनरच्या भुजा ९० अंशाच्या कोनात उघडल्या आहेत, म्हणजे साधकामध्ये थोड्या प्रमाणात सकारात्मक ऊर्जा आढळली. महालय श्राद्ध केल्यानंतरच्या निरीक्षणात स्कॅनरच्या भुजा १८० अंशाच्या कोनात उघडल्या, म्हणजे साधकामध्ये पूर्णपणे सकारात्मक ऊर्जा आढळली आणि तिची प्रभावळ १.०२ मीटर आहे. याचे कारण श्राद्धकर्ता नियमितपणे साधना करणारा असल्याने त्याच्यामध्ये श्राद्ध करण्यापूर्वीही सकारात्मक ऊर्जा होती आणि ती श्राद्ध केल्यानंतर आणखी वाढली. महालय श्राद्धातील विधींमुळे साधकातील सकारात्मक ऊर्जेचे प्रमाण पुष्कळ वाढल्याचा तो परिणाम आहे.

६ इ. सारणीतील वस्तूच्या प्रभावळीच्या संदर्भातील निरीक्षणांचे विवेचन

६ इ १. श्राद्धकर्त्या साधकाची महालय श्राद्ध केल्यानंतरची प्रभावळ महालय श्राद्ध करण्यापूर्वीच्या प्रभावळीपेक्षा पुष्कळ अधिक असणे : सामान्य व्यक्तीची प्रभावळ साधारण १ मीटर असते, तर चाचणीतील श्राद्धकर्त्या साधकाची महालय श्राद्ध करण्यापूर्वीची प्रभावळ १.३१ मीटर आहे. ती महालय श्राद्ध केल्यानंतर पुष्कळ वाढली आणि २.६४ मीटर झाली. महालय श्राद्धातील विधींतील चैतन्याचा तो परिणाम आहे.

७. निष्कर्ष

व्यक्तीला पूर्वजांचा त्रास असल्यास किंवा भविष्यात तो होऊ नये, यासाठी श्राद्ध करण्यास धर्मशास्त्रात सांगितले आहे. त्यानुसार पितृपक्षात महालय श्राद्ध करणे श्राद्धकर्त्या व्यक्तीसाठी आध्यात्मिकदृष्ट्या लाभदायक असते, हे या वैज्ञानिक चाचणीतून लक्षात येते.

– आधुनिक वैद्या (कु.) आरती तिवारी, महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालय (२३.९.२०१६)

ई-मेल : [email protected]

घटकाची आध्यात्मिक स्तरावरील
वैशिष्ट्ये वैज्ञानिक उपकरणांद्वारे अभ्यासण्याचा हेतू

एखाद्या घटकात (वस्तू, वास्तू, प्राणी आणि व्यक्ती यांत) किती टक्के सकारात्मक स्पंदने आहेत ? तो घटक सात्त्विक आहे कि नाही किंवा तो घटक आध्यात्मिकदृष्ट्या लाभदायक आहे कि नाही ?, हे सांगण्यासाठी सूक्ष्मातील कळणे आवश्यक असते. उच्च पातळीचे संत सूक्ष्मातील जाणू शकत असल्याने ते प्रत्येक घटकातील स्पंदनांचे अचूक निदान करू शकतात. भाविक आणि साधक संतांनी सांगितलेले शब्द प्रमाण मानून त्यावर श्रद्धा ठेवतात; परंतु बुद्धीप्रामाण्यवाद्यांना मात्र शब्दप्रमाण नाही, तर प्रत्यक्ष प्रमाण हवे असते. त्यांना प्रत्येक गोष्ट वैज्ञानिक चाचणीद्वारे, म्हणजेच यंत्राने सिद्ध करून दाखवली असेल, तरच ती खरी वाटते.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात