यज्ञविद्या

यज्ञविद्या म्हणजे भारतियांचे पूर्णत्वाला गेलेले प्राचीन रहस्यमय विज्ञान
यज्ञातील हवनातून निर्माण होणारा धूर आणि इतर कारणांमुळे निर्माण होणारा धूर
समाजाला यज्ञकर्माचा अपेक्षित लाभ का होत नाही, यामागील आध्यात्मिक कारणमीमांसा !

अधिक माहिती वाचा…