होळी आणि रंगपंचमी


धार्मिक उत्सवांमागील शास्त्र लक्षात घेऊन ते श्रद्धापूर्वक साजरे केल्याने प्रत्येक व्यक्तीचे जीवन कल्याणमय होते. या दृष्टीने होलिकोत्सवाचा उद्देश, इतिहास, तो साजरा करण्याची पद्धत, होळीची रचना आदी कृतींसंबंधी शास्त्रीय विवेचनासह प्रत्यक्ष कृतींचे चलच्चित्रपटही (व्हिडीओ) येथे उपलब्ध आहेत. त्याचप्रमाणे कचर्‍याच्या होळीपेक्षा पारंपारिक धार्मिक पद्धतीने होळी का साजरी करावी ? होळी पेटवल्यावर अर्वाच्च भाषेत बोंब का मारावी ? रंगपंचमीला रासायनिक रंगांपेक्षा नैसर्गिक रंग का वापरावेत ? यांसारख्या सूत्रांची कारणमीमांसाही येथे केली आहे.

होळी

रंगपंचमी

अपसमज आणि त्यांचे खंडण

व्हिडीआे (Video)

संबंधित ग्रंथ

सण साजरे करण्याच्या योग्य पद्धती आणि शास्त्रपंचोपचार आणि षोडशोपचार पूजनामागील शास्त्रकर्माचे महत्त्व, वैशिष्ट्ये आणि प्रकारआचारधर्माचे प्रास्ताविक

This section is also available in : HindiEnglish