चलनातील २ सहस्र रुपये मूल्याच्या नवीन नोटेतून प्रक्षेपित होणारी स्पंदने अभ्यासण्यासाठी ‘महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालया’ने केलेली वैज्ञानिक चाचणी !

चाचणीमध्ये स्पंदने अभ्यासण्यासाठी ‘यू.टी.एस्. (युनिव्हर्सल थर्मो स्कॅनर)’ चा वापर

१. प्रस्तावना आणि उद्देश

2000-note-front

‘८.११.२०१६ या दिवशी भारत शासन आणि रिझर्व्ह बँक यांनी चलनातील ५०० आणि १ सहस्र रुपये मूल्याच्या सध्याच्या नोटांची वैधता रहित केली. रिझर्व्ह बँकेने २ सहस्र रुपये मूल्याच्या बँकेच्या नवीन नोटा चलनात आणल्या आहेत. या दृष्टीने या ‘नवीन नोटेतून प्रक्षेपित होणारी स्पंदने लाभदायक आहेत का ?’, हे वैज्ञानिकदृष्ट्या अभ्यासण्यासाठी २६.११.२०१६ या दिवशी गोवा येथील सनातन आश्रमात ‘यू.टी.एस्. (युनिव्हर्सल थर्मो स्कॅनर)’ या उपकरणाच्या साहाय्याने चाचणी घेण्यात आली. या चाचणीची निरीक्षणे आणि त्यांचे विवरण पुढे दिले आहे.

२. चाचणीचे स्वरूप

या चाचणीत २ सहस्र रुपये मूल्याच्या नोटेची पुढची बाजू समोर येईल, अशा प्रकारे ती पटलावर ठेवून ‘यू.टी.एस्.’ या उपकरणाद्वारे निरीक्षण करण्यात आले आणि त्या निरीक्षणाचा अभ्यास करण्यात आला.

३. वैज्ञानिक चाचणीतील २ सहस्र रुपयांच्या नवीन नोटेविषयी माहिती

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रुपये २ सहस्र मूल्याच्या नवीन नोटा चलनात आणल्या आहेत. या नवीन नोटेचा रंग जांभळा आहे. तिचा आकार (लांबी × रूंदी) १६६ मिलीमीटर × ६६ मिलीमीटर आहे. तिच्या पुढील बाजूस गांधींचे छायाचित्र, अशोक स्तंभावरील मानचिन्ह, गव्हर्नरांची स्वाक्षरी आदी आहेत. तिच्या मागील बाजूस देशाचा पहिला ‘आंतरग्रह अवकाश उपक्रम’ दर्शवणार्‍या ‘मंगलयाना’चे चित्र, घोषवाक्यासह ‘स्वच्छ भारत’ या उपक्रमाचे बोधचिन्ह, नोटेचे मुद्रण वर्ष आदी दिले आहे.

४. ‘यू.टी.एस्. (युनिव्हर्सल थर्मो स्कॅनर)’ उपकरणाद्वारे प्रभावळ मोजणे

४ अ. ‘यू.टी.एस्’ उपकरणाची ओळख

या उपकरणाला ‘ऑरा स्कॅनर’ असेही म्हणतात. या उपकरणाद्वारे घटकाची (वस्तू, वास्तू, प्राणी आणि व्यक्ती यांची) ऊर्जा आणि त्याची प्रभावळ मोजता येते. हे उपकरण भाग्यनगर, तेलंगणा येथील भूतपूर्व परमाणू वैज्ञानिक डॉ. मन्नम मूर्ती यांनी वर्ष २००३ मध्ये विकसित केले. ‘वास्तू, वैद्यकशास्त्र, पशूवैद्यक शास्त्र, तसेच वैदिक शास्त्र यांमध्ये येणार्‍या अडचणींचे निदान करण्यासाठी या उपकरणाचा वापर करता येतोे’, असे ते सांगतात.

४ आ. उपकरणाद्वारे करावयाच्या चाचणीतील घटक आणि त्यांचे विवरण

४ आ १. नकारात्मक ऊर्जा : ही ऊर्जा हानीकारक असते. याअंतर्गत पुढील २ प्रकार येतात.

अ. अवरक्त ऊर्जा (इन्फ्रारेड) : यात घटकापासून प्रक्षेपित होणारी ‘इन्फ्रारेड’ ऊर्जा मोजतात.

आ. जंबुपार ऊर्जा (अल्ट्राव्हायोलेट) : यात घटकापासून प्रक्षेपित होणारी ‘अल्ट्राव्हायोलेट’ ऊर्जा मोजतात.

४ आ २. सकारात्मक ऊर्जा : ही ऊर्जा लाभदायी असून ती मोजण्यासाठी स्कॅनरमध्ये सकारात्मक ऊर्जा दर्शवणारा +Ve हा नमुना ठेवतात.

४ आ ३. ‘यू.टी.एस्’ उपकरणाद्वारे घटकाची प्रभावळ मोजणे : प्रभावळ मोजण्यासाठी त्या घटकाची सर्वाधिक स्पंदने असणारा नमुना (सॅम्पल) वापरतात, उदा. व्यक्तीच्या संदर्भात तिची लाळ किंवा तिचे छायाचित्र, वस्तूच्या संदर्भात त्याचे छायाचित्र, वनस्पतीच्या संदर्भात तिचे पान, प्राण्याच्या संदर्भात त्याचे केस, वास्तूच्या संदर्भात तेथील माती किंवा धूळ आणि देवतेच्या मूर्तीच्या संदर्भात मूर्तीला लावलेले चंदन, गंध, शेंदूर आदी.

४ इ. ‘यू.टी.एस्’ उपकरणाद्वारे करायच्या परीक्षणाची पद्धत

चाचणीत वस्तूतील अनुक्रमे इन्फ्रारेड ऊर्जा, अल्ट्राव्हायोलेट ऊर्जा आणि सकारात्मक ऊर्जा मोजतात. त्या मोजण्यासाठी लागणारे नमुने (सॅम्पल्स) ‘यू.टी.एस्’ या स्कॅनरसमवेत दिलेले असतात. वरील तीन परीक्षणांनंतर शेवटी वस्तूची प्रभावळ मोजतात आणि त्यासाठी सूत्र ‘४ आ ३’ मध्ये दिल्याप्रमाणे नमुने वापरतात.

वस्तूतील किंवा वास्तूतील ‘इन्फ्रारेड’ ऊर्जा मोजण्यासाठी ‘यू.टी.एस्’ या स्कॅनरमध्ये प्रथम ‘इन्फ्रारेड’ ऊर्जा मोजण्यासाठी लागणारा नमुना ठेवतात. त्यानंतर परीक्षण करणारी व्यक्ती स्कॅनर विशिष्ट पद्धतीने हातात घेऊन ज्या वस्तूचे परीक्षण करायचे आहे, त्या वस्तूच्या समोर साधारण एक फुटावर उभी रहाते. त्या वेळी स्कॅनरच्या दोन भुजांमध्ये होणारा कोन त्या वस्तूतील ‘इन्फ्रारेड’ ऊर्जेचे प्रमाण दर्शवतो, उदा. स्कॅनरच्या भुजा १८० अंशाच्या कोनात उघडल्यास त्या वस्तूत ‘इन्फ्रारेड’ ऊर्जा पूर्णपणे आहे आणि स्कॅनरच्या भुजा मुळीच न उघडल्यास (म्हणजेच ० अंशाचा कोन) त्या वस्तूत ‘इन्फ्रारेड’ ऊर्जा मुळीच नाही, हे कळते. स्कॅनरच्या भुजा १८० अंशाच्या कोनात उघडल्यास ‘भुजांनी केलेला हा कोन त्या वस्तूपासून किती दूरपर्यंत टिकून रहातो ?’, हे मोजतात. मोजलेले हे अंतर, म्हणजेच त्या वस्तूतील ‘इन्फ्रारेड’ ऊर्जेची प्रभावळ होय. स्कॅनरच्या भुजा १८० अंशापेक्षा अल्प अंशाच्या कोनात उघडल्यास त्याचा अर्थ ‘त्या वस्तूभोवती ‘इन्फ्रारेड’ ऊर्जेची प्रभावळ नाही’, असा होतो. अशाच प्रकारे अनुक्रमे अल्ट्राव्हायोलेट ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा आणि त्या वस्तूतील विशिष्ट स्पंदनांची प्रभावळ मोजतात.

५. चाचणीमध्ये सारखेपणा येण्यासाठी घेतलेली दक्षता

अ. उपकरण हाताळणारी व्यक्ती आध्यात्मिक त्रास (नकारात्मक स्पंदने) नसलेली होती.

आ. उपकरण हाताळणार्‍या व्यक्तीने परिधान केलेल्या वस्त्रांच्या रंगाचा परिणाम चाचणीवर होऊ नये, यासाठी त्या व्यक्तीने पांढरी वस्त्रे परिधान केली होती.

६. ‘यू.टी.एस्. (Universal Thermo Scanner)’ उपकरणाद्वारे
रुपये २ सहस्र मूल्याच्या नवीन नोटेचे केलेले निरीक्षण, त्याचे विवेचन आणि निष्कर्ष

pg7_table_1

टीप : स्कॅनर १८० अंशाच्या कोनात उघडल्यासच त्या घटकाची प्रभावळ मोजता येते. त्यापेक्षा अल्प अंशाच्या कोनात स्कॅनर उघडला, तर त्याचा अर्थ ‘त्या घटकाभोवती प्रभावळ नाही’, असा होतो.

६ अ. सारणीतील नकारात्मक ऊर्जेच्या संदर्भातील निरीक्षणांचे विवेचन

६ अ १. नकारात्मक ऊर्जा आढळणे : २ सहस्र रुपये मूल्याच्या नवीन नोटेचे निरीक्षण केले. तेव्हा स्कॅनरच्या भुजा १८० अंश कोनात पूर्ण उघडल्या. याचा अर्थ तेथे पुष्कळ प्रमाणात नकारात्मक ऊर्जा आढळली. त्याची प्रभावळ १.०५ मीटर आहे, म्हणजे तेवढ्या क्षेत्रात ती नकारात्मक ऊर्जा प्रक्षेपित होत आहे.

६ आ. सारणीतील सकारात्मक ऊर्जेच्या संदर्भातील निरीक्षणांचे विवेचन

६ आ १. सकारात्मक ऊर्जा न आढळणे : २ सहस्र रुपये मूल्याच्या नवीन नोट वापरून निरीक्षण केले. तेव्हा स्कॅनरच्या भुजा मुळीच उघडल्या नाहीत. याचा अर्थ ‘तेथे सकारात्मक ऊर्जा नाही’, असा होतो. सदर नोट सात्त्विक नसल्याचा तो परिणाम आहे.

६ इ. सारणीतील वस्तूच्या प्रभावळीच्या संदर्भातील निरीक्षणांचे विवेचन

६ इ १. २ सहस्र रुपये मूल्याच्या नवीन नोटेची प्रभावळ अत्यल्प असणे : सामान्य व्यक्तीची प्रभावळ साधारण १ मीटर असते. चाचणीतील २ सहस्र रुपये मूल्याच्या नवीन नोटेची प्रभावळ ०.८० मीटर आहे, म्हणजे सामान्य व्यक्तीच्या प्रभावळीच्या तुलनेत पुष्कळ अल्प आहे. नवीन नोटेतून प्रक्षेपित होणार्‍या आध्यात्मिकदृष्ट्या त्रासदायक स्पंदनांचा हा परिणाम आहे.

७. निष्कर्ष

कोणत्याही वस्तूतील स्पंदने त्या वस्तूशी संबंधित घटकांवर (उदा. आकृतीबंध, रंग, नक्षी इत्यादी) अवलंबून असतात. नवीन नोटेतील घटक सात्त्विक नसल्याने त्यातून सकारात्मक स्पंदने प्रक्षेपित झाली नाहीत. उलट नकारात्मक स्पंदने प्रक्षेपित झाली. यातून ‘२ सहस्र रुपये मूल्याची नवीन नोट सात्त्विक नाही. त्यामुळे ती वापरणार्‍यांना सात्त्विक स्पंदनांचा लाभ मिळू शकत नाही, एवढेच नव्हे, तर त्रास होईल’, हे या वैज्ञानिक चाचणीतून लक्षात येते.’

– सौ. मधुरा धनंजय कर्वे, महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालय (४.१२.२०१६)

ई-मेल : [email protected]

घटकाची आध्यात्मिक स्तरावरील वैशिष्ट्ये वैज्ञानिक उपकरणांद्वारे अभ्यासण्याचा हेतू

‘एखाद्या घटकात (वस्तू, वास्तू, प्राणी आणि व्यक्ती यांत) किती टक्के सकारात्मक स्पंदने आहेत ? तो घटक सात्त्विक आहे कि नाही किंवा तो घटक आध्यात्मिकदृष्ट्या लाभदायक आहे कि नाही ?’, हे सांगण्यासाठी सूक्ष्मातील कळणे आवश्यक असते. उच्च पातळीचे संत सूक्ष्मातील जाणू शकत असल्याने ते प्रत्येक घटकातील स्पंदनांचे अचूक निदान करू शकतात. भाविक आणि साधक, संतांनी सांगितलेले शब्द ‘प्रमाण’ मानून त्यावर श्रद्धा ठेवतात; परंतु बुद्धीप्रामाण्यवाद्यांना मात्र ‘शब्दप्रमाण’ नाही, तर ‘प्रत्यक्ष प्रमाण’ हवे असते. त्यांना प्रत्येक गोष्ट वैज्ञानिक चाचणीद्वारे, म्हणजेच यंत्राने सिद्ध करून दाखवली असेल, तरच ती खरी वाटते.’

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात