विशेषकच्छेद्य (विविध प्रकारे टिळा लावणे आणि त्यांचे साचे बनवणे)

  • कुंकू कसे लावावे ?

    प्रस्तुत लेखात आपण कुंकू लावण्याचे महत्त्व आणि लाभ, कुंकू कधी अन् कसे...

  • तिलक धारण करणे

    स्नानानंतर कपाळावर टिळा अथवा मुद्रा लावावी, उदा. वैष्णवपंथीय कपाळावर उभे तिलक लावतात.