सनातन आश्रम

आदर्श आश्रम कसा असावा, याचे उदाहरण म्हणजे सनातन संस्थेचा रामनाथी आश्रम ! हा आश्रम ‘ईश्वरी राज्या’ची छोटी प्रतिकृतीच आहे.