बगलादिगबंधन स्तोत्र

साधकांनी काळानुसार बगलामुखी देवीला भावपूर्ण प्रार्थना
करून सकाळी अन् संध्याकाळी देवीचे बगलादिगबंधन स्तोत्र ऐकावे !

Read moreबगलादिगबंधन स्तोत्र