கண் திருஷ்டியினால் ஒரு நபர் பாதிக்கப்பட்டு இருப்பதற்கான அறிகுறிகள்

உடல், மனம் மற்றும் சூட்சும தேஹத்தை கண் திருஷ்டி எவ்வாறு பாதிக்கின்றன என்பதை விளக்கும் கட்டுரை…

கண் திருஷ்டி என்பதன் பொருள் மற்றும் அதனால் பாதிக்கப்படும் செயல்பாடு

கண் திருஷ்டி என்பதன் பொருள் மற்றும் அதனால் பாதிக்கப்படும் செயல்பாடு பற்றி விளக்கும் கட்டுரை…

ஒரு நபர் எதிர்கொள்ளும் ஆன்மீக பிரச்சனைகளை ஆன்மீக நிலையில் செய்யப்படும் நிவாரணங்கள் மூலம் மட்டுமே குணப்படுத்த முடியும்!

பல்வேறு ஆன்மீகக் கோளாறுகள் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் மற்றும் அவற்றிலிருந்து விடுவிக்கும் ஆன்மீக நிவாரணங்கள்!

‘இரு உள்ளங்கைகளின் ஒருங்கிணைந்த முத்திரை’ செய்து உடலிலுள்ள கஷ்டம் தரும் சக்தியின் ஆவரணத்தைக் களையும் வழிமுறை!

தீய சக்திகளின் தாக்குதல் சூட்சும நிலையில் அதிகரிக்கும்போது அதற்கேற்ற புதிய உபாய முத்திரைகள்…

உறங்க முடியாமல் கஷ்டப்படும்போது கண்களைச் சூழ்ந்திருக்கும்  கருப்பு சக்தி படலத்தை அகற்ற முயற்சிக்கவும்

தூக்கம் வராமலிருந்தால் செய்ய வேண்டிய ஆன்மீக நிவாரணம்..

ஒவ்வொரு அமாவாசை மற்றும் பௌர்ணமி அன்று  கண்களை சுற்றி உள்ள சூட்சும கருப்பு சக்தி படலத்தை   அகற்றவும்  

அமாவாசை, பௌர்ணமி தினங்களில் ஆன்மீக நிவாரணம் செய்ய வேண்டியதன் அவசியம் என்ன என்பதை விளக்கும் கட்டுரை…

நோய்களை குணப்படுத்தும் தெய்வங்களின் நாமஜபங்கள் –  5

நோய்களை குணப்படுத்தும் தெய்வங்களின் நாமஜபங்கள் என்ற இத்தொடரின் 5-ம் பகுதியில் மேலும் சில நோய்களுக்கான நாமஜபங்கள்…

‘கோபுர (டவர்) முத்திரை’ செய்து உடலிலுள்ள ஆவரணத்தைக் களையும் வழிமுறை

ஆன்மீக உபாயங்களில் அதிக அளவு பரிணாமத்தை விரைவில் ஏற்படுத்தும் ‘கோபுர முத்திரை’, பண்டைய ரிஷி-முனிவர்கள் உபயோகித்த ‘பர்வத முத்திரைக்கு’ நிகரானது…