குருபூர்ணிமா மஹோத்சவம் சம்பந்தமாக உங்களின் அனுபவம் என்ன? தயைகூர்ந்து உங்களின் மேலான கருத்தை கருத்து படிவத்தில் பகிரவும்!

Click Here

View schedule of Online Gurupurnima Mahotsav 2022 in 9 languages! (Click here)

Youtube Video