இறைவனின் ஸமஷ்டி காரியத்தை பிரதிபலிக்கும் சித்திரங்கள் (பகுதி 1)

வாமன அவதாரத்தின் மூன்றடிகள் எதைக் குறிக்கின்றன என்பதையும் இன்று கலியுகத்தில் பாற்கடல் கடையும் நிகழ்வின் உள்ளர்த்தம் என்ன என்பதையும் விளக்கும் கட்டுரை!

தேவி பூஜை சம்பந்தமான சில சாதாரண காரியங்கள் மற்றும் அவற்றின் சாஸ்திரம்!

தேவி தத்துவ கோலங்கள் மற்றும் வடிவமைப்பை பற்றி தெரிந்து கொள்ள பார்வையிடுங்கள்!

தத்த பூஜைக்கு முன்னால் தத்த தத்துவம் சம்பந்தமான கோலத்தை வரையவும்

முக்கியமாக வியாழக்கிழமை, தத்த ஜயந்தி அன்று வீடு அல்லது கோவிலில் தத்த தத்துவத்தை ஆகர்ஷித்து வெளியிடும் ஸாத்வீக கோலத்தை வரையவும்.

கலை கலைக்காக மட்டுமல்ல, இறைவனை அடைவதற்காக கலை

ஒரு கலைஞன் மறுபிறவி எடுக்கும்போது மற்ற சராசரி ஜீவன்களைக் காட்டிலும் இறைவனிடமிருந்து அதிகம் பெற்று வருகிறான்.