‘ஸ்ரீ தச மகாவித்யா’ யந்திரங்களின் சிறப்புகள் மற்றும் அஷ்டாங்க ஸாதனையுடன் அதன் சம்பந்தம்!

தச மகாவித்யா மற்றும் அஷ்டாங்க ஸாதனை இவற்றிடையே உள்ள சம்பந்தம் பற்றிய அற்புத ஞானம்…

ஸ்ரீசித்சக்தி (திருமதி) அஞ்ஜலி காட்கில், பூ. அனந்த் ஆடவலே அவர்களுடனான நேர்காணல் – 2

ஒரு ஞானயோகியின் ஆன்மீகப் பாதையை நமக்கு தெளிவாகக் காட்டுகிறது இந்த நேர்காணல்…

ச்ரத்தா பக்தியின் உச்ச நிலையை வெளிப்படுத்தும் ஜகந்நாத் ரத யாத்திரை

பல அற்புதங்களையும் புத்திக்கு அப்பாற்பட்ட நிகழ்வுகளையும் உள்ளடக்கியது புரியில் உள்ள ஸ்ரீ ஜகந்நாத் கோவில் மற்றும் அதன் ரத யாத்திரை!

ஹனுமான் – ‘ராமரைக் காட்டிலும் ராமநாமம் பெரியது’ என்பதை நிரூபித்த அதி உன்னத பக்தர்!

‘ராமரைக் காட்டிலும் ராமநாமம் சிறந்தது’ என்ற பழமொழியை நிரூபித்த அதி உன்னத பக்தன் ஹனுமார், எப்படி என்று தெரிந்து கொள்வோமா…

குதுப்மினார் பற்றிய சில உண்மைகள்

குதுப்மினார் என்பது பண்டைய பாரதக் கட்டடக்கலையின் சின்னமாக விளங்கும் ‘மேருஸ்தம்பமே’ என்பதை நிரூபணங்களுடன் விளக்கும் கட்டுரை…