பராத்பர குரு பரசுராம் பாண்டே மகராஜ் அவர்களின் வாழ்க்கைப் படத் தொகுப்பு

தெய்வீக சைதன்யம் நிரம்பிய, பல கல்யாண குணங்களின் உறைவிடமாகத் திகழும் பராத்பர குரு பாண்டே மகராஜ் அவர்களின் வாழ்க்கைப் படத் தொகுப்பு!

பூஜ்ய (திருமதி) காந்திமதி ஸந்தானம் அவர்களிடம் காணப்படும் சில தெய்வீக குணங்கள்!

பூஜ்ய (திருமதி) காந்திமதி ஸந்தானம் அவர்களின் குண விசேஷங்களைப் பற்றி பூஜ்ய (திருமதி) உமா ரவிசந்திரன் நம்முடம் பகிர்ந்து கொள்கிறார்.

நாமஸங்கீர்த்தனத்தின் மூலமாக இறைவனோடு எப்பொழுதும் தொடர்பில் உள்ள சென்னையின் திருமதி காந்திமதி சந்தானம் (வயது 81) மகான் நிலையை அடைந்துள்ளார்!

முருகனின் மீது ஆழ்ந்த பக்தி கொண்ட, திருமதி காந்திமதி மாமியின் சில குண விசேஷங்கள்!