ஆபத்துக் காலத்தில் உயிருடன் இருக்க எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பாகம் – 6

ஆபத்துக் காலத்தில் உடனடியாக தேவைப்படும் பொருட்கள் என்னென்ன என்பதை பட்டியலிட்டுக் கூறுகிறது இக்கட்டுரை!

ஆபத்துக் காலத்தில் உயிருடன் இருக்க எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பாகம் – 8

தானியங்கள், காய்கறிகள் ஆகியவற்றை வெகு காலம் கெடாமல் பாதுகாக்க சில பயனுள்ள குறிப்புகள்!

ஆபத்துக் காலத்தில் உயிருடன் இருக்க எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பாகம் – 5

ஆபத்துக்காலத்தில் பிரயாணம் செய்வதற்குரிய வாகன வசதி, இரவில் பயணம் செய்ய தேவையான வெளிச்சம் ஆகியன பற்றி விளக்குகிறது இக்கட்டுரை!

ஆபத்துக் காலத்தில் உயிருடன் இருக்க எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பாகம் – 4

ஆபத்துக்காலத்தில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு, மின்சார தட்டுப்பாடு ஆகியவை ஏற்படாமல் இருக்க வேறு மாற்று ஏற்பாடுகளைப்பற்றி விரிவாக விளக்குகிறது இக்கட்டுரை!

ஆபத்துக் காலத்தில் உயிருடன் இருக்க எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பாகம் – 3

இந்தக் கட்டுரையில் நீண்ட காலம் இருக்கக் கூடிய பதார்த்தங்கள் பற்றிய விவரங்கள் உள்ளன. ஆபத்துக்காலத்தில் மற்ற உணவு சமைக்க முடியாமல் போகும்போது இவை கைகொடுக்கும்!

ஆபத்துக் காலத்தில் உயிருடன் இருக்க எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பாகம் – 9

ஆபத்துக் காலங்களுக்கு ஏற்ற ஸ்தூல நிலை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளான தீயணைப்பு பயிற்சி, முதலுதவி பயிற்சி, மருந்துகள் சேகரிப்பு போன்றவற்றைப் பற்றி விளக்கும் கட்டுரை!

ஆபத்துக் காலத்தில் உயிருடன் இருக்க எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பாகம் – 10

ஆபத்துக்காலத்தில் வீடு சம்பந்தமான வழிகாட்டுதல்கள், முதலீடு சம்பந்தமான வழிகாட்டுதல்கள் இக்கட்டுரையில் தரப்பட்டுள்ளன!

கோரைப்புல் கிழங்கு பொடி

கோரைப்புல் கிழங்கு  பொடியின் குணதர்மம் குளுமை  ஆகும் மற்றும் பித்தம், கபத்தை இது போக்குகிறது. ஆயுர்வேதப்படி இதன் பயன்களைத் தெரிந்து கொள்வோம்!

வல்லாரைக்கீரை  பொடி

வல்லாரைக்கீரை பொடியின் குணதர்மம் குளுமை  ஆகும் மற்றும் நினைவாற்றலை கூர்மையாக்க இது பயன்படுத்தப்படுகின்றது. மேலும் தகவல்களுக்கு படியுங்கள்…