அக்னிஹோத்ரம்

வரக்கூடிய ஆபத்துக் காலத்தில் அணுஆயுத யுத்த ரேடியேஷனிலிருந்து தப்பிக்க அக்னிஹோத்ரம் எவ்வாறு உதவுகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்வோம்…

ஆபத்துக் காலத்தில் உயிருடன் இருக்க எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பாகம் – 7

தினசரி உபயோகிக்கும் பொருட்களுக்கு பதிலாக வேறு என்ன மாற்றுப் பொருட்களை உபயோகப்படுத்தலாம் என்ற விவரங்கள் அடங்கிய கட்டுரை!

ஆபத்துக் காலத்தில் உயிருடன் இருக்க எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பாகம் – 6

ஆபத்துக் காலத்தில் உடனடியாக தேவைப்படும் பொருட்கள் என்னென்ன என்பதை பட்டியலிட்டுக் கூறுகிறது இக்கட்டுரை!

ஆபத்துக் காலத்தில் உயிருடன் இருக்க எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பாகம் – 8

தானியங்கள், காய்கறிகள் ஆகியவற்றை வெகு காலம் கெடாமல் பாதுகாக்க சில பயனுள்ள குறிப்புகள்!

ஆபத்துக் காலத்தில் உயிருடன் இருக்க எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பாகம் – 5

ஆபத்துக்காலத்தில் பிரயாணம் செய்வதற்குரிய வாகன வசதி, இரவில் பயணம் செய்ய தேவையான வெளிச்சம் ஆகியன பற்றி விளக்குகிறது இக்கட்டுரை!

ஆபத்துக் காலத்தில் உயிருடன் இருக்க எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பாகம் – 4

ஆபத்துக்காலத்தில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு, மின்சார தட்டுப்பாடு ஆகியவை ஏற்படாமல் இருக்க வேறு மாற்று ஏற்பாடுகளைப்பற்றி விரிவாக விளக்குகிறது இக்கட்டுரை!

ஆபத்துக் காலத்தில் உயிருடன் இருக்க எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பாகம் – 3

இந்தக் கட்டுரையில் நீண்ட காலம் இருக்கக் கூடிய பதார்த்தங்கள் பற்றிய விவரங்கள் உள்ளன. ஆபத்துக்காலத்தில் மற்ற உணவு சமைக்க முடியாமல் போகும்போது இவை கைகொடுக்கும்!

ஆபத்துக் காலத்தில் உயிருடன் இருக்க எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பாகம் – 9

ஆபத்துக் காலங்களுக்கு ஏற்ற ஸ்தூல நிலை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளான தீயணைப்பு பயிற்சி, முதலுதவி பயிற்சி, மருந்துகள் சேகரிப்பு போன்றவற்றைப் பற்றி விளக்கும் கட்டுரை!

ஆபத்துக் காலத்தில் உயிருடன் இருக்க எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பாகம் – 10

ஆபத்துக்காலத்தில் வீடு சம்பந்தமான வழிகாட்டுதல்கள், முதலீடு சம்பந்தமான வழிகாட்டுதல்கள் இக்கட்டுரையில் தரப்பட்டுள்ளன!

கோரைப்புல் கிழங்கு பொடி

கோரைப்புல் கிழங்கு  பொடியின் குணதர்மம் குளுமை  ஆகும் மற்றும் பித்தம், கபத்தை இது போக்குகிறது. ஆயுர்வேதப்படி இதன் பயன்களைத் தெரிந்து கொள்வோம்!