புது வருட கொண்டாட்டத்தால் சூழலில் ஏற்படும் எதிர்மறை  பாதிப்புகள்

மேற்கத்திய வழக்கப்படி புது வருட கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்பதால் எந்த அளவு ஒருவரின் மீது பாதிப்பு ஏற்படுகிறது என்பதை விஞ்ஞான பரிசோதனை மூலம் விளக்குகிறது இக்கட்டுரை!

மழை பொழியும்போது அதன் நீர்த்துளிகளைப் பார்ப்பதால் ஏற்படும் ஆனந்தத்தின் ஆன்மீக காரணம்

மழை பெய்வதால் ஏற்படும் ஆனந்தமும் உற்சாகமும் வேறானது; அதன் ஆன்மீக காரணம் என்னவென்று தெரியுமா?

ஆளுமை குறைகளைக் களையும் செயல்முறையை பின்பற்றிய பின்னர் ஸாதகர்களிடம் ஏற்பட்ட பரிணாமத்தின் விஞ்ஞான பரிசோதனை

வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு கடினமான நிகழ்விலும் மானசீக சமநிலை குலையாமல் இருப்பதற்கும் எப்பொழுதும் ஆதர்சமான காரியங்களை செய்வதற்கும் ஒருவரின் மனோபலம் உத்தமமான நிலையிலும் அவரின் ஆளுமை ஆதர்சமாகவும் இருத்தல் வேண்டும்.