வாழ்வின் ரகசிய ஞானத்தை வழங்கும் சித்திரைப்புது வருட கம்பம்!

வாழ்வின் ரகசிய ஞானத்தை வழங்கும் சித்திரைப்புது வருட கம்பம் பற்றிய அபூர்வ ஞானத்தை வழங்கும் பராத்பர குரு பரசுராம் பாண்டே மகாராஜ்!

ரதசப்தமி

‘ரதசப்தமி’ என்ற பண்டிகை சூர்யதேவனுக்கு நம் நன்றியை தெரிவிக்கும் பண்டிகையாகும். ‘ரதசப்தமி’ பற்றி ஸனாதன் ஸன்ஸ்தாவின் ஸாதகர் குமாரி. மதுரா போஸ்லே தொகுத்த தகவல்கள் இக்கட்டுரையில் தரப்பட்டுள்ளன.

மகரசங்கராந்தி

மகர சங்கராந்தி அன்று சூரியன் மகர ராசியில் பிரவேசிக்கிறார். இன்றைய தினம் எள் இனிப்பை மற்றவருக்கு வழங்கி அன்பை பரிமாறிக் கொள்கின்றனர்.

எந்த நாமத்தை ஜபம் செய்ய வேண்டும்? (பாகம் 1)

ஆரம்ப நிலை ஸாதகர், சமஷ்டி ஸாதனை புரியும் ஸாதகர், குரு அடைந்த ஸாதகர் ஆகியோர் எந்த நாமஜபத்தை செய்ய வேண்டும் என விளக்கும் கட்டுரை!

ஸ்ரீராமனின் நாமஜபம் : ஸ்ரீராம ஜய ராம ஜய ஜய ராம

ஸ்ரீராமனின் நாமஜபத்தின் அர்த்தம் மற்றும் சரியான உச்சரிப்பைத் தெரிந்து கொள்ள ஒலிநாடா ஆகியவற்றைக் கொண்ட கட்டுரை!