61% ஆன்மீக நிலையில் மாயையிலிருந்து விலகி இருக்க முடியும் என்பதன் அர்த்தத்தை நினைத்தபோது பல எண்ணங்கள் மற்றும் மேலும் முன்னேறுவதற்கான முயற்சிகள் மனதில் எழுந்தன

ஒருவர் ஆன்மீக நிலையில் முன்னேறும்போது சரிந்து விழாமல், தேக்கநிலை ஏற்படாமல் இருக்க எடுக்க வேண்டிய எச்சரிக்கைகள் பற்றி வழிகாட்டும் கட்டுரை!

ரதோத்ஸவம் முடிந்த பின்பு ஸப்தரிஷிகள் தங்களின் அன்பார்ந்த வாக்கால் பராத்பர குரு டாக்டர் ஆடவலே அவர்களின் அவதார காரியத்தின் மகிமையை வெளிப்படுத்துதல்!

ரதோத்ஸவத்தின் ஸ்தூல மற்றும் சூட்சும நிகழ்வுகளை விளக்குகிறார்கள் ஸப்தரிஷிகள்!

ஊர்வலம், கொடிகளுடன் பக்தர்களின் குதூஹலம்; ஸ்ரீமன்நாராயணனின் மகிமையோ விளக்கவொண்ணா கோலாஹலம்

பராத்பர குரு டாக்டர் ஆடவலே அவர்களின் ரதோத்ஸவ விழாவின் புகைப்படத் தொகுப்பு!

பராத்பர குரு டாக்டர் ஜெயந்த் ஆடவலே அவர்களின் மனதைக் கொள்ளை கொள்ளும் புன்சிரிப்பைப் பற்றி ஸாதகர்களின் இதயபூர்வ கருத்துகள்!

பராத்பர குரு டாக்டர் ஆடவலே அவர்களின் தெய்வீக புன்னகை பற்றி ஸாதகர்களின் சில கருத்துகள்…!

பராத்பர குரு டாக்டர் ஆடவலே மற்றும் ஸ்ரீஸத்சக்தி (திருமதி) பிந்தா ஸிங்க்பால், ஸ்ரீசித்சக்தி (திருமதி) அஞ்ஜலி காட்கில் ஆகியோரின் புருவமத்தியில் தெய்வீக சின்னங்கள் வெளிப்பட்டதன் ஆன்மீகசாஸ்திரம்!

மகான்களின் தேஹத்தில் சுப சின்னங்கள் வெளிப்படுவதன் விளக்கம் ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது…

பக்திமய சூழலில் நடந்த ஸ்ரீவிஷ்ணு ரூப பராத்பர குரு டாக்டர் ஜெயந்த் ஆடவலே அவர்களின் சைதன்யம் நிறைந்த ‘ரதோத்ஸவம்’!

பராத்பர குரு டாக்டர் ஜெயந்த் பாலாஜி ஆடவலே அவர்களின் 80-வது ஜன்மோத்ஸவ விழா பற்றிய தகவல்கள்!

குடும்பத்தினரின் ஸாதனையில் ஈடு இணையற்ற முன்னேற்றம் ஏற்படச் செய்த ஒப்புயர்வற்ற பூஜ்ய பாலாஜி (தாதா) ஆடவலே! (பராத்பர குரு டாக்டர் ஆடவலே அவர்களின் தந்தையார்) – 3

பராத்பர குரு டாக்டர் ஆடவலே அவர்களின் பெற்றோர் மற்றும் சகோதரர்கள் பற்றிய விவரங்கள் அடங்கிய கட்டுரை!

குடும்பத்தினரின் ஸாதனையில் ஈடு இணையற்ற முன்னேற்றம் ஏற்படச் செய்த ஒப்புயர்வற்ற பூஜ்ய பாலாஜி (தாதா) ஆடவலே! (பராத்பர குரு டாக்டர் ஆடவலே அவர்களின் தந்தையார்) – 2

இக்கட்டுரையில் ப. பூ. பாலாஜி ஆடவலே அவர்களின் குண விசேஷங்களும் அவரின் புகைப்படம் சம்பந்தமான ஒரு சூட்சும பரிசோதனையும் தரப்பட்டுள்ளன.

குடும்பத்தினரின் ஸாதனையில் ஈடு இணையற்ற முன்னேற்றம் ஏற்படச் செய்த ஒப்புயர்வற்ற பூஜ்ய பாலாஜி (தாதா) ஆடவலே! (பராத்பர குரு டாக்டர் ஆடவலே அவர்களின் தந்தையார்) – 1

பராத்பர குரு டாக்டர் ஆடவலே அவர்கள், மகான் நிலையில் இருந்த தன் தாய், தந்தையரின் சிறப்புகளை எடுத்துரைக்கும் கட்டுரைத் தொடர்!

இறைவனின் ஸமஷ்டி காரியத்தை பிரதிபலிக்கும் சித்திரங்கள் (பகுதி 1)

வாமன அவதாரத்தின் மூன்றடிகள் எதைக் குறிக்கின்றன என்பதையும் இன்று கலியுகத்தில் பாற்கடல் கடையும் நிகழ்வின் உள்ளர்த்தம் என்ன என்பதையும் விளக்கும் கட்டுரை!