ஸ்ரீசித்சக்தி (திருமதி) அஞ்ஜலி காட்கில், பூ. அனந்த் ஆடவலே அவர்களுடனான நேர்காணல் – 2

ஒரு ஞானயோகியின் ஆன்மீகப் பாதையை நமக்கு தெளிவாகக் காட்டுகிறது இந்த நேர்காணல்…

ஜோஹார், ராஜ்புதன வம்சத்தின் கௌரவமிக்க பாரம்பரியம் !

அந்நியர்களின் கோரப்பிடியில் அகப்படாமல் தங்களின் தர்மத்தை, மானத்தைக் காப்பாற்ற ராஜபுதன பெண்கள் யக்ஞாக்னியில் தங்களின் இன்னுயிர்களை ஆஹுதியாக அளிப்பதே ஜோஹார் என்னும் பாரம்பரியம்…

சுவாமி விவேகானந்தருக்கு தன் குருவிடம் இருந்த தீவிர பக்தி

சுவாமி விவேகானந்தரின் குருபக்தி, தேசப்பற்று, தர்மப்பற்று ஆகியவற்றை வெளிக்கொணரும் நிகழ்வுகள் அடங்கிய கட்டுரை!

பராத்பர குரு பரசுராம் பாண்டே மகராஜ் அவர்களின் வாழ்க்கைப் படத் தொகுப்பு

தெய்வீக சைதன்யம் நிரம்பிய, பல கல்யாண குணங்களின் உறைவிடமாகத் திகழும் பராத்பர குரு பாண்டே மகராஜ் அவர்களின் வாழ்க்கைப் படத் தொகுப்பு!

பூஜ்ய (திருமதி) காந்திமதி ஸந்தானம் அவர்களிடம் காணப்படும் சில தெய்வீக குணங்கள்!

பூஜ்ய (திருமதி) காந்திமதி ஸந்தானம் அவர்களின் குண விசேஷங்களைப் பற்றி பூஜ்ய (திருமதி) உமா ரவிசந்திரன் நம்முடம் பகிர்ந்து கொள்கிறார்.

நாமஸங்கீர்த்தனத்தின் மூலமாக இறைவனோடு எப்பொழுதும் தொடர்பில் உள்ள சென்னையின் திருமதி காந்திமதி சந்தானம் (வயது 81) மகான் நிலையை அடைந்துள்ளார்!

முருகனின் மீது ஆழ்ந்த பக்தி கொண்ட, திருமதி காந்திமதி மாமியின் சில குண விசேஷங்கள்!