ஆபத்துக் காலத்தில் உயிருடன் இருக்க செய்ய வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பாகம் – 2

வரக்கூடிய ஆபத்துக் காலத்தில் நமக்குத் தேவையான காய்கறிகளை எவ்வாறு வீட்டு பால்கனி, மாடி அல்லது கொல்லைப்புறத்தில் நடுவது என வழிகாட்டும் கட்டுரை!

ஆபத்துக் காலத்தில் உயிருடன் இருக்க செய்ய வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பாகம் – 1

ஆபத்துக் காலத்தில் வாழ்வின் அத்தியாவசிய தேவைகள் கிடைக்காமல் போகலாம். அதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பற்றி விளக்குகிறது இக்கட்டுரை.

கொரோனாவை சாக்காக வைத்து நாஸ்திகவாதிகள் ஹிந்து தர்மத்தின் மீது உமிழும் வெறுப்பு மிகுந்த கண்டனம் மற்றும் அதற்கான தக்க பதிலடி!

கொரோனாவால் கோவில்கள் மூடப்பட்டதை வைத்து நாஸ்திகவாதிகள் பரப்பும் அவதூறை எதிர்த்து தக்க பதிலடி கொடுக்கிறது இக்கட்டுரை!

கொரோனா விஷ அணுவை எதிர்ப்பதற்குத் தேவையான ஆன்மீக பலம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக தெய்வம் உள்ளிருந்து அருளிய நாமஜபம்!

கொரோனா விஷ அணு பாதிப்பிலிருந்து நம்மை காத்துக் கொள்ள செய்ய வேண்டிய ஆன்மீக உபாயம்!

குருக்ருபாயோகத்தில் கூறப்பட்டுள்ள அஷ்டாங்க ஸாதனையின் அங்கங்களில் வ்யஷ்டி மற்றும் ஸமஷ்டி ஸாதனையின் மகத்துவம்!

குருக்ருபாயோகப்படியான வ்யஷ்டி ஸாதனையின் முந்தைய மற்றும் நவீன வரிசைகிரமம் மற்றும் வரிசைகிரமம் மாறியதன் காரணம்!

சுய ஆலோசனை வழங்கும் வழிமுறை – 7

தத்துவ ஞான கண்ணோட்டத்தில் இருந்து கொண்டு கடினமான சம்பவங்களை எதிர்கொள்ள கற்றுத் தரும் ‘ஆ2’ சுய ஆலோசனை வழிமுறை பற்றி விவரமாகத் தெரிந்து கொள்வோம் வாருங்கள்!

சுய ஆலோசனை வழங்கும் வழிமுறை – 6

தன் அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டவர்களின் ஆளுமை குறைகளால் ஏற்படும் மன அழுத்தம் நீங்க, அதிகாரத்திலிருப்பவர் வழங்க வேண்டிய ‘ஆ1’ சுய ஆலோசனை வழிமுறையைப் பற்றி விளக்குகிறது இக்கட்டுரை!

சுய ஆலோசனை வழங்கும் வழிமுறை – 5

தினசரி வாழ்வில் பல்வேறு நிகழ்வுகளை எதிர்கொள்ளும்போது சிலரின் மனங்களில் பதட்டம் ஏற்படுகிறது. அவற்றை வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்ள குறிப்பிட்ட நிகழ்வை ஒத்திகை பார்க்க உதவும் ‘அ3’ சுய ஆலோசனை வழிமுறை!

சுய ஆலோசனை வழங்கும் வழிமுறை – 4

‘மனதில் எழும் தவறான எதிர்எண்ணத்தால் உண்டாகும் மனக் கொந்தளிப்பை தூர விரட்டி சரியான எதிர்எண்ணத்தை உண்டாக்க வேண்டும்’, என்பதற்காக ‘அ2’ என்ற சுய ஆலோசனை முறையை எவ்வாறு கையாள வேண்டும் என்று விளக்கும் கட்டுரை!

சுய ஆலோசனை வழங்கும் வழிமுறை – 3

மனதில் எழும் சிந்தனைக்கும் எதிர்எண்ணத்திற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை புரிந்து கொண்டால்தான் சுய ஆலோசனையை சரியானபடி வடிவமைக்க முடியும். இதற்கான வழிகாட்டுதலை இக்கட்டுரையில் காணலாம்.