ஸமாதி மற்றும் ஸஹஜஸமாதி

ஸமாதி மற்றும் ஸஹஜஸமாதி பற்றி பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் மற்றும் மகான்கள் என்ன கூறுகின்றனர் என்பதை அழகாக விளக்கும் கட்டுரை…

குருக்ருபாயோகப்படியான ஸாதனை வழி மற்றும் அஷ்டாங்க ஸாதனையின் நிலைகள்

குருக்ருபாயோகத்தின் வ்யஷ்டி, ஸமஷ்டி ஸாதனை மற்றும் அஷ்டாங்க ஸாதனையின் வரிசைகிரமம் ஸாதகரின் இயல்புக்கேற்ப எவ்வாறு மாறுகிறது என்பதை விளக்கும் கட்டுரை!

மாயை

மாயை என்றால் என்ன, அதிலிருந்து விடுபடுவது எப்படி என்ற விளக்கங்களை தர்ம நூல்களின் ஆதாரத்துடன் இக்கட்டுரை விளக்குகிறது!

எந்த நாமத்தை ஜபம் செய்ய வேண்டும்? (பாகம் 1)

ஆரம்ப நிலை ஸாதகர், சமஷ்டி ஸாதனை புரியும் ஸாதகர், குரு அடைந்த ஸாதகர் ஆகியோர் எந்த நாமஜபத்தை செய்ய வேண்டும் என விளக்கும் கட்டுரை!

ஸ்ரீராமனின் நாமஜபம் : ஸ்ரீராம ஜய ராம ஜய ஜய ராம

ஸ்ரீராமனின் நாமஜபத்தின் அர்த்தம் மற்றும் சரியான உச்சரிப்பைத் தெரிந்து கொள்ள ஒலிநாடா ஆகியவற்றைக் கொண்ட கட்டுரை!

அதிகரித்து வரும் கொரோனா நோய்க்கிருமி பரவலால் பயப்படாமல் சுய ஆலோசனைகளை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் உங்கள் உள்ளத்தை வலுப்படுத்துங்கள் !

கொரோனா தொற்று போன்ற சமயங்களில் பலரின் மனங்களில் ஏற்படும் பதட்டம், கவலை, மன அழுத்தம் போன்றவற்றைக் களைய உதவும் சுய ஆலோசனைகள்!