ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്‍റെ സാന്നിദ്ധ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ചില പുണ്യസ്ഥലങ്ങളുടെ ദിവ്യദർശനം !

ശ്രീകൃഷ്ണനോട് ഭക്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഭഗവാന്‍റെ ദിവ്യമായ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗോകുലം, വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക എന്നീ തീർഥക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഛായാപടം ഈ ലേഖനത്തിൽ പ്രസിദ്ധികരിക്കുന്നു.

ചെറുനാരങ്ങ ഉപയോഗിച്ച് ദൃഷ്ടിദോഷം നീക്കുന്ന വിധം

ദൃഷ്ടി ദോഷം മാറ്റാൻ  ചെറുനാരങ്ങ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അതില്‍ വാതക രൂപത്തിലുള്ള  സൂക്ഷ്മ രജോഗുണ സ്പന്ദനങ്ങൾക്ക് ചലനം ഉണ്ടാവുകയും  വ്യക്തിയെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രജ-തമോഗുണത്തിന്‍റെ ആവരണത്തെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി

എല്ലാ ദേവന്മാരിലും ജഗദ്ഗുരുവായി അറിയപ്പെടുന്ന ഏകദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്‍റെ ഉപാസനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളും അവയുടെ ശാസ്ത്രവും മനസ്സിലാക്കാം.

മൂന്നാം പ്രഭാഷണം : നാമജപം കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും സത്സംഗത്തിന്‍റെ മഹത്ത്വവും

നാം എല്ലാവരും ആനന്ദപ്രാപ്തിക്കായി അധ്വാനിക്കുന്നുവെങ്കിലും നിലവിൽ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം സംഘർഷവും സമ്മർദവും നിറഞ്ഞതാണ്. സമ്മർദമില്ലാത്തതും ആനന്ദപൂരിതവുമായ ജീവിതം വേണമെങ്കിൽ അധ്യാത്മം പ്രാവർത്തികമാക്കണം, സാധന ചെയ്യണം.

ചതുർമാസത്തിന്‍റെ മഹത്ത്വം

ചതുർമാസത്തിൽ മഹാവിഷ്ണു ശേഷശയനത്തിൽ യോഗനിദ്രയിലായിരിക്കും. ഈ കാലഘട്ടം ശ്രീവിഷ്ണുവിന്‍റെ ഉപാസനയ്ക്കു വളരെ ഉത്തമമാണ്. നാം ചെയ്യുന്ന ഉപാസനയെല്ലാം ശ്രീവിഷ്ണുവിന്‍റെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, എന്നാണ് വിശ്വാസം.

പ്രതികൂല സമയങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ, ഭാഗം 10

വരും കാലങ്ങളിൽ, മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം, ഭീകരത മുതലായവ ഗ്രാമങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ നഗരങ്ങൾക്കാണ് ബാധിക്കുക. അതിനാൽ, ഗ്രാമത്തിൽ വീട് ഉള്ളവർ അത് വാസയോഗ്യമാക്കി വയ്ക്കുക.

ഗുരുപൂർണിമ മഹോത്സവം

വ്യാസപൂർണിമ അതായത് ഗുരുപൂർണിമ ശകവർഷ ആഷാഢ പൂർണിമ ദിനത്തിനാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ശ്രീ ഗുരുവിന്റെ പടം വച്ച് പൂജിക്കുകയോ, ഭക്തിയോടെ മാനസപൂജ നടത്തുകയോ ചെയ്താലും ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിരിക്കും.