ગુરુપૂર્ણિમા મહોત્સવ આપને કેવો લાગ્યો, એ વિશે આપનો અભિપ્રાય નીચેના ફોર્મમાં ભરવા માટે વિનંતી !

Click Here

View schedule of Online Gurupurnima Mahotsav 2022 in 9 languages! (Click here)

Youtube Live