સર્વથૈવ આદર્શ અને પરિપૂર્ણ એવા પરાત્પર ગુરુ ડૉ. જયંત આઠવલેજી !

પ્રત્યેક કૃતિ કુશળતાથી અને પરિપૂર્ણ કરીને ‘યોગ: કર્મસુ કૌશલમ્ ।’ આ ઉક્તિ સાર્થ કરનારા આદર્શ કર્મયોગી પરાત્પર ગુરુ ડૉ. આઠવલે !

સ્વભાવદોષ દૂર કરવા માટે ‘સ્વભાવદોષ -નિર્મૂલન પ્રક્રિયા’ !

પોતાના દ્વારા થયેલી અયોગ્ય બાબતો સંબંધે અંતર્મનને (ચિત્તને) યોગ્ય બાબત કરવાનો ઉપાય સૂચવવો, એટલે ‘સ્વયંસૂચના’ છે. એક સૂચના પાંચ વાર મનમાં બોલવી.

પરાત્પર ગુરુ ડૉ. જયંત આઠવલેજીનું છાયાચિત્રમય જીવનદર્શન કરાવનારી સનાતનની ગ્રંથમાળા !

સનાતનના સાધકોએ પોતાના સદગુરુનું ચરિત્ર ચિત્ર સ્વરૂપમાં પ્રસ્તુત કર્યું છે. સનાતનનાં સાધકોનો કેવળ ભોળો ભાવ જ નહીં જ્યારે તંત્રજ્ઞાનમાં પણ તેઓએ કેટલી પ્રગતિ કરી છે, આ સત્ય આ ગ્રંથ દ્વારા જગત્ની સામે ઉજાગર કર્યું છે.

ભગવાનની જેમ વિશિષ્ટતાઓ ધરાવનારા પરાત્પર ગુરુ ડૉ. આઠવલેજી !

અલંકારો જ્યાં સુધી ચળકતા હોય, ત્યાં સુધી તેમની શોભા ટકી રહે છે. સાધકોમાં જ્યાં સુધી સાધકત્વ હોય ત્યાં સુધી તેમની શોભા ટકી રહે છે.

અષ્ટાવતારોના કાર્ય પ્રમાણે કળિયુગમાં પરાત્પર ગુરુ ડૉક્ટરજી દ્વારા કરવામાં આવી રહેલું કાર્ય

શ્રીરામજીએ ‘સંપત્કાળમાં આદર્શ જીવન કેવી રીતે જીવવું જોઈએ’, તે શીખવ્યું. શ્રીકૃષ્ણજીએ  ‘આપત્કાળમાં જીવન કેવી રીતે જીવવું’, તે પોતાની કૃતિ દ્વારા દર્શાવ્યું.

સાધકોને પ્રત્યક્ષ કૃતિ દ્વારા શીખવનારા પરાત્પર ગુરુ ડૉ. જયંત આઠવલેજી !

સાધકોનું પણ ઘડતર તેવી જ રીતે થાય, સેવામાં રહેલી ઝીણવટોનો અભ્યાસ કરીને પ્રત્યેક કૃતિ ઈશ્વરને અપેક્ષિત એવી પરિપૂર્ણ કરવી, એવી તેમની તાલાવેલી હોય છે.

પરાત્પર ગુરુ ડૉ. આઠવલેજીની પ્રેરણાથી વિદેશમાં પણ ચાલી રહેલું અધ્યાત્મપ્રસારનું કાર્ય

વર્ષ ૨૦૦૭ થી ‘મહર્ષિ અધ્યાત્મ વિશ્વવિદ્યાલય’એ ‘પિપ’, ‘યૂનિવર્સલ  થર્મો સ્કૅનિંગ’ ઇત્યાદિ વૈજ્ઞાનિક ઉપકરણો, સૂક્ષ્મ જ્ઞાનનું પરીક્ષણ ઇત્યાદિ માધ્યમોના આધાર પર અધ્યાત્મની શ્રેષ્ઠતા સિદ્ધ કરનારા સંશોધનો કર્યા છે.

અધિક માસનું મહત્ત્વ, આ કાળમાં કરવાના વ્રતો અને તે પાછળનું શાસ્ત્ર !

અધિક મહિનાને ‘મલમાસ’ પણ કહેવાય છે. અધિક મહિનામાં મંગળ કાર્યને બદલે વિશેષ વ્રત અને પુણ્યકારક કૃત્ય કરવામાં આવે છે; તેથી તેને ‘પુરુષોત્તમ મહિનો’  એમ પણ કહેવાય છે.

પરાત્પર ગુરુ ડૉ. જયંત આઠવલેજીના નિવાસી ઓરડામાં અને પરિસરમાં થયેલા બુદ્ધિઅગમ્ય પાલટ !

‘સનાતનના સાધકો આધ્યાત્મિક સંશોધનનો દૃષ્ટિકોણ રાખીને સાધનાને કારણે વ્યક્તિનું અંતર્મન, બાહ્યમન અને શરીર પર થનારા પરિણામોનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે.

વિષ્ણુસ્વરૂપ પરાત્પર ગુરુ ડૉ. આઠવલેજીના દેહ પર દૃશ્યમાન શુભચિહ્નો !

કેટલીક વિભૂતિઓનાં કાર્યોનું સ્મરણ યુગ-યુગાંતર કરવામાં આવે છે. આવી એક વિભૂતિ છે સનાતન સંસ્થાના સંસ્થાપક પરાત્પર ગુરુ ડૉ. આઠવલેજી એમણે હિંદુ રાષ્ટ્ર સ્થાપનાનો શિવધનુષ્ય ઉપાડ્યો છે.

Donating to Sanatan Sanstha’s extensive work for nation building & protection of Dharma will be considered as

“Satpatre daanam”