ગણેશમૂર્તિ

ડાબી બાજુ સૂંઢ રહેલી મૂર્તિ એટલે વામમુખી ગણપતિ. વામ એટલે ડાબી બાજુ અથવા ઉત્તર દિશા. ડાબી બાજુએ ચંદ્રનાડી છે, તે શીતળતા આપે છે. તેમજ ઉત્તર દિશા અધ્યાત્મને પૂરક છે, આનંદદાયી છે; એટલા માટે મોટા ભાગે વામમુખી ગણપતિ પૂજામાં મૂકાય છે.

સંકટકાળમાં ગણેશમૂર્તિનું વિસર્જન કેવી રીતે કરવું ?

શ્રી ગણેશમૂર્તિની સાથે જ નિર્માલ્યનું પણ વિસર્જન કરવાનું હોય છે. નિર્માલ્યમાંનું ચૈતન્ય પાણીમાં વિસર્જિત થવાથી પાણી દ્વારા તે ચૈતન્યનો સમષ્ટિ સ્તર પર લાભ થાય છે.

પરાત્‍પર ગુરુ ડૉ. આઠવલેજીએ આયુર્વેદ નામક પ્રાચીન હિંદુ આરોગ્‍યશાસ્‍ત્રનો પ્રસાર અને તેના યોગથી હિંદુ સંસ્‍કૃતિનું સંવર્ધન કરવું

સ્‍વતંત્રતા ઉપરાંતના સર્વપક્ષીય રાજ્‍યકર્તાઓએ આયુર્વેદની અવગણના કરવાથી એક પરિપૂર્ણ શાસ્‍ત્ર હોવા છતાં પણ આજે ભારતમાં આયુર્વેદ માટે પર્યાયી ઉપચાર પદ્ધતિ માટે સ્‍થાન છે.

પરાત્‍પર ગુરુ ડૉ. આઠવલેજીએ કરેલું હિંદુ રાષ્‍ટ્રની (સનાતન ધર્મ રાજ્‍યની) સ્‍થાપનાનું કાર્ય

પરાત્‍પર ગુરુ ડૉક્‍ટરજીએ હિંદુ રાષ્‍ટ્રની સ્‍થાપના માટેની ભૂમિકા સ્‍પષ્‍ટ કરવા માટે હિંદુ રાષ્‍ટ્રની સ્‍થાપના વિશેની રાષ્‍ટ્ર ગ્રંથમાલિકાનું સંકલન કર્યું છે.

‘ઈશ્‍વરી રાજ્‍ય’ના નિર્મિતિમાંની અટળ પ્રક્રિયા : સૂક્ષ્મમાંનું ‘દેવાસુર યુદ્ધ’ !

પહેલાંના કાળમાં ઋષિમુનિઓ યજ્ઞયાગ કરતા ત્‍યારે સારી અને અનિષ્‍ટ શક્તિઓ આવતી હતી. તેવી જ રીતે અત્‍યારે પણ યજ્ઞના સ્‍થાન પર સૂક્ષ્મમાંથી અનિષ્‍ટ અને સારી શક્તિઓ આવે છે.

પરાત્‍પર ગુરુ ડૉ. જયંત આઠવલેજીના માથા પરના વાળના આકારમાં વર્ષ ૨૦૧૭માં પાલટ થવા પાછળની આધ્‍યાત્‍મિક કારણમીમાંસા !

‘સંતોનાં ચરણોમાંથી સર્વાધિક ચૈતન્‍યનું પ્રક્ષેપણ થતું હોય છે. તેવી જ રીતે અવતારી કાર્ય કરી રહેલા પરાત્‍પર ગુરુ ડૉક્‍ટરજીના માથા પરના વાળના મૂળમાંથી સમષ્‍ટિ માટે આવશ્‍યક ચૈતન્‍ય પ્રક્ષેપિત થતું હોય છે

પરાત્‍પર ગુરુ ડૉ. આઠવલેજીનું ગ્રંથ-નિર્મિતિનું કાર્ય અને પ્રકાશનકાર્ય

વર્તમાન વિજ્ઞાનયુગની પેઢીને અધ્‍યાત્‍મમાંની પ્રત્‍યેક બાબત વિશે ‘શા માટે અને કેમ’, એવું સમજાવીને કહેવાથી, તેમનો અધ્‍યાત્‍મ પર વહેલા વિશ્‍વાસ બેસે છે અને તેઓ સાધના ભણી વળે છે.

પરાત્‍પર ગુરુ ડૉ. આઠવલેજીનું સૂક્ષ્મમાંનું કાર્ય

કોઈપણ કાર્ય થવા માટે ઇચ્‍છાશક્તિ, ક્રિયાશક્તિ અને જ્ઞાનશક્તિમાંથી એકની આવશ્‍યકતા હોય છે. આમાંથી જ્ઞાનશક્તિ દ્વારા કરેલું કાર્ય ક્રિયાશક્તિને દિશા અને ઇચ્‍છાશક્તિને પ્રેરણા આપતું હોવાથી તે શ્રેષ્‍ઠ પુરવાર થાય છે.

પરાત્‍પર ગુરુ ડૉ. આઠવલેજીના કાર્યને ઈશ્‍વરે આપેલા આધ્‍યાત્‍મિક પ્રમાણપત્રો !

પૃથ્‍વી પર સર્વત્ર રજ-તમની પ્રબળતા થવાથી તેમનું પ્રમાણ ઓછું કરવા માટે સાત્વિક વસ્‍તુઓની પૃથ્‍વી પર આવશ્‍યકતા હતી.