ആരോഗ്യകരമായ ഉറക്കത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ലളിതമായ ആയുർവേദ പ്രതിവിധികൾ

കൺപോളകൾ അടച്ച് അതിനു മുകളിൽ നെയ്യിൽ വഴറ്റിയ ജാതിക്ക പുരട്ടുക. ഉള്ളങ്കൈയും കാൽപാദവും ഓടിന്‍റെ പാത്രം ഉപയോഗിച്ച് എണ്ണയോ നെയ്യോ തേച്ച് ഉരയ്ക്കുക.

സത്സംഗം 6 : നാമജപം ഏകാഗ്രതയോടുകൂടിയും നന്നായി ആകുന്നതിനായും ചെയ്യേണ്ട പ്രയത്നങ്ങൾ

ഈ സത്സംഗത്തിൽ നമുക്ക് നാമജപത്തിന്റെ എണ്ണവും നിലവാരവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നത് മനസ്സിലാക്കാം.

സത്സംഗം 5 : നാമജപത്തിന്‍റെ വിവിധ രീതികൾ

നാമജപം നന്നായി ആകുന്നതിനായി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ജപം എഴുതുക, ജപമാല ഉപയോഗിച്ച് ജപിക്കുക എന്നിവയും നാമജപത്തിലെ വിവിധ വാണികളെക്കുറിച്ചും ഈ സത്സംഗത്തിൽ പഠിക്കാം.

സത്സംഗം 4 : നാമജപം കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ

’ജകാരോ ജന്മ വിച്ഛേദകഃ പകാരോ പാപനാശകഃ’ അതായത് ’പാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ജനനമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതെന്തോ അതാണ് ജപം.

പുലർകാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുകയും എഴുന്നേറ്റാൽ പാലിക്കേണ്ടുന്ന ആചാരങ്ങളും

ഈ ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന്റെ മഹത്ത്വവും എഴുന്നേറ്റതിനുശേഷം ചൊല്ലേണ്ട ശ്ലോകങ്ങളും (കരദർശനം, ഭൂമീവന്ദനം എന്നിവ) അവയുടെ ആന്തരാർഥവും മനസ്സിലാക്കാം.

ദിനചര്യ (നിത്യകർമം)

ഉറക്കം ഉണർന്നതു മുതൽ ദിവസത്തിന്‍റെ അവസാനം വരെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കർമങ്ങളെ ഒന്നായി ദിനചര്യ എന്നു പറയുന്നു. ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ദിനചര്യയുടെ പ്രാധാന്യവും ദിനചര്യയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില കർമങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാം.

സത്സംഗം 3 : സാധനയിൽ സംഭവിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ

ഇന്ന് നമുക്ക് പലയിടത്തും Dos and Donts അതായത് ചെയ്യേണ്ടും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. അതേപോലെ സാധന ചെയ്യുമ്പോഴും നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും എന്തെല്ലാമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ സാധന നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയും.