അഗ്നിഹോത്രം

വരാനിരിക്കുന്ന കാലം വളരെ പ്രതികൂലമാകുമെന്ന് ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും, പ്രവാചകന്മാരും ജ്യോതിഷികളും മറ്റുള്ളവരും പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തിന് പുറമെ, ബന്ധുക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പരിപാലിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരിക്കും. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ, സാധാരണയായി ആശയവിനിമയ സംവിധാനം തകരുന്നു. രോഗികളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയോ ഡോക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടുകയോ മരുന്നുകൾ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറും.


ഭൂതകാലവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും കാണാൻ കഴിയുന്ന ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാർ ഇതിനകം തന്നെ ഭയാനകമായ പ്രതികൂല സമയങ്ങൾ അടുത്തുവരികയാണെന്നും ലോകത്തിലെ ഒരു വലിയ ജനസംഖ്യ നശിക്കുമെന്നും പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ സമീപിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നതിനുപകരം, ഇവ ഇതിനകം ആരംഭിച്ചുവെന്ന് നാം പറയണം. ഈ പ്രതികൂല സമയങ്ങളിൽ മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം നടക്കും. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വിനാശകരമായ ആയുധങ്ങളുണ്ട്; അവർ ഈ ആയുധങ്ങൾ പരസ്പരം ഉപയോഗിക്കും. ഈ യുദ്ധത്തെ അതിജീവിക്കാൻ, ആണവായുധങ്ങളുടെ ഫലത്തെ നിർവീര്യമാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ, ന്യൂക്ലിയർ ബോംബുകളുടെ വികിരണ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും നടപടികൾ ആവശ്യമാണ്. ഈ ആവശ്യത്തിനായി, കേവലം ശാരീരിക പരിഹാരങ്ങൾ മാത്രം മതിയാകില്ല, കാരണം ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് സാധാരണ ബോംബിനേക്കാൾ സൂക്ഷ്മമാണ്. ഭൗതീകം (ഉദാഹരണം, ഒരു അമ്പെയ്ത് ശത്രുവിനെ വധിക്കുക), ഭൗതീകവും സൂക്ഷ്മവും (ഉദാഹരണം, മന്ത്രം ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം രോഗിക്ക് ഔഷധം നൽകുക), സൂക്ഷ്മം (ഉദാഹരണം, കേവലം മന്ത്രജപത്തിലൂടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക), സൂക്ഷ്മാതിസൂക്ഷ്മം (ഉദാഹരണം, ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഒരു സങ്കല്പം).  സൂക്ഷ്മ നില ശാരീരിക നിലയേക്കാൾ പലമടങ്ങ് ഫലപ്രദമാണ്. അതിനാൽ, ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് പോലുള്ള വിനാശകരമായ ആയുധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വികിരണം തടയുന്നതിന്, ചില സൂക്ഷ്മ പരിഹാര നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട്. ആദികാലത്തു തന്നെ നമ്മുടെ ഋഷിമുനിമാർ, യജ്ഞത്തിന്‍റെ ആദ്യത്തെ അവതാരമായ അഗ്നിഹോത്രം നടത്താൻ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. ഈ യജഞം വളരെ എളുപ്പവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്; എന്നിരുന്നാലും, ഇത് വളരെ ശക്തമായ ഒരു മാധ്യമമാണ്. ഇത് സൂക്ഷ്മമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിന് ചൈതന്യം നൽകി ഒരു സംരക്ഷണ കവചം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വരാൻ പോകുന്ന പ്രതികൂല സമയങ്ങളുടെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, അഗ്നിഹോത്രം ദിവസവും നടത്തുന്നതും പ്രയോജനകരമാണ്. ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ അഗ്നിഹോത്രം എന്താണെന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. അഗ്നിഹോത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സനാതൻ സംസ്ഥയുടെ ധർമഗ്രന്ഥത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വായനക്കാർ ഈ ലേഖനം സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക.

 

1. അഗ്നിഹോത്രം

നിർവചനം : അഗ്നിയിൽ ഹവിസ്സ് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഉപാസന.

A. അഗ്നിഹോത്രത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം

1. അഗ്നിഹോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അഗ്നി രാജ-തമ കണങ്ങളെ വിഘടിപ്പിക്കുകയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളരെക്കാലം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, ഇത് പതിവായി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചുറ്റും 10 അടി ചുറ്റളവ് വരെ ഒരു സംരക്ഷക കവചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. തേജസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തിന്‍റെയും സാമീപ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ കവചം പെട്ടെന്നു പ്രതികരിക്കും. ഈ കവചം സൂക്ഷ്മമായ തലത്തിൽ ചുവപ്പായി കാണപ്പെടുന്നു.

2. സാത്ത്വികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രക്രിയയിലെ തേജസ്സ് ഈ കവചവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ, കവചത്തിന്‍റെ ചുവന്ന തേജോകണങ്ങൾ അതിനെ ആഗിരണം ചെയ്യുകയും കവചം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

3. രജ-തമ പ്രബലമായ തേജോകണങ്ങൾ ഒരു പരുക്കൻ നാദത്തിൽ ആഘാതം ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ഈ സംരക്ഷണ കവചം അവരുടെ സമീപനത്തെ വളരെ മുൻ‌കൂട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ കവചം, ഒരു റിഫ്ലെക്സ് പ്രവർത്തനമെന്ന നിലയിൽ, അകത്ത് നിന്ന് ഒന്നിലധികം തേജോവലയങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും രജതമോ തരംഗങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ഈ തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തേജോ കണങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി, ഈ വിനാശകരമായ തരംഗങ്ങളിലെ തേജസ്സ് നിർവീര്യമാകുന്നു. ആണവ ബോംബിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന വിനാശകരമായ ഊർജ്ജ വലയങ്ങൾ ഇതിനകം കവചത്തിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, വികിരണം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയില്ല. അതിനാൽ, ബോംബ് വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ജീവഹാനി ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു ബോംബ് സ്ഫോടനമുണ്ടായാൽ, അതിവേഗം ഒഴുകുന്ന രജ-തമ-പ്രബലമായ തിരമാലകൾ ബോംബ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന തേജസ്സിന്‍റെ രൂപത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ അഗ്നിയുടെ സൂക്ഷ്മമായ കവചത്തെ വന്ന് തട്ടുകയും ഈ കവചത്തിൽ വിഘടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; അവയുടെ സൂക്ഷ്മമായ പ്രഭാവവും തൽക്ഷണം നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ വിഷ മലിനീകരണത്തിന്‍റെ അപകടത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാകും.

 

2. അഗ്നിഹോത്രത്തിന്‍റെ പ്രക്രിയ

സൂര്യൻ ഊർജ്ജം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു; അതിനാൽ, അന്തരീക്ഷം മലിനീകരണത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് സന്നദ്ധമാകുന്നു. ആശതിനാൽ അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൂമി ശാന്തമാകുന്നു.

അഗ്നിഹോത്രം വൈദ്യുതി ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജനറേറ്ററിനോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്, തീജ്വാലകൾ ഒരു ടർബൈൻ പോലെയാണ് (ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന എഞ്ചിൻ പോലെ). ചാണക വറളികൾ, പശുവിൻ നെയ്യ്, അക്ഷത എന്നിവ അഗ്നിയിൽ ചേരുമ്പോൾ അതിൽനിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജ്ജം ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തെ പൊതിഞ്ഞ് അതിനുള്ളിലെ ദോഷകരമായ ശക്തികളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പരിസ്ഥിതിയെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നീട്, പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ഊർജ്ജം നൽകുന്നു, ഇത് പരിസ്ഥിതിയിലെ ജൈവ മൂലകങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനും വികാസത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും സഹായിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ, അഗ്നിഹോത്രം അന്തരീക്ഷത്തിന് സംഭവിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങൾ നേരിട്ട് നന്നാക്കുന്നു.

2 A. ഹവനം

2 A 1. ഹവനത്തിനുപയോഗിക്കേണ്ട പാത്രം

ഹവനത്തിന് ഒരു നിശ്ചിത വലുപ്പത്തിലുള്ള പിരമിഡ് ആകൃതിയിലുള്ള ചെമ്പ് പാത്രം ആവശ്യമാണ്. മറ്റ് ലോഹങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ദേവന്മാരുടെ സൂക്ഷ്മമായ സ്പന്ദനങ്ങൾ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് ‘ചെമ്പ്’ ലോഹത്തിന് കൂടുതലുണ്ട്. ഈ ലോഹത്തിൽ ദേവന്മാരുടെ അത്യധികം സൂക്ഷ്മമായ സ്പന്ദനങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായ സ്പന്ദനങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, ഈ സ്പന്ദനങ്ങൾ സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു.

ചെമ്പ് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് തേജസ്സിന്‍റെ പ്രസരണം ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യാം; അതിനാൽ, ചെമ്പ് പാത്രങ്ങൾ ഹവനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ പാത്രത്തിന്‍റെ മുകളിലെ ചതുരാകൃതിയുടെ അളവ് 14.6 സെ.മീ. x 14.6 സെ.മീ., താഴെയുള്ള ചതുരം 5.8 സെ.മീ. x 5.8 സെ.മീ. എന്നാൽ ഉയരം 7 സെ.മീ. ആയിരിക്കും. ഇവയിൽ 2 സെ.മീ. കൂടുമ്പോൾ രണ്ട് ടെം‌പ്ലേറ്റുകൾ‌ വാർക്കുന്നു.

2 A 2. ഹവനദ്രവ്യം

പശുവിന്‍റെ ചാണകത്തിൽനിന്നുണ്ടാക്കിയ ചാണക വറളികൾ, അക്ഷത, പശുവിൻ നെയ്യ്

2 A 3. അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്യേണ്ട രീതി

1. ദിശ : കിഴക്ക് അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുക

2. അഗ്നിയെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന രീതി

ഹവനപാത്രത്തിൽ ആദ്യം ഒരു ചെറിയ, പരന്ന ചാണക വറളി വയ്ക്കുക. അതിനു മുകളിൽ നെയ്യ് പുരട്ടിയ ചാണക വറളികൾ ക്രമീകരിച്ചു വയ്ക്കുക. (ലംബമായും തിരശ്ചീനമായും ക്രമീകരിച്ച ചാണക വറളികളുടെ 2-3 പാളികൾ തയ്യാറാക്കുക.) ഉള്ളിൽ വായു സ്വതന്ത്രമായി ഒഴുകണം. അതിനുശേഷം, ഒരു കഷണം വറളി എടുത്ത് അതിൽ അൽപം നെയ്യ് പുരട്ടി കത്തിച്ച ശേഷം അഗ്നിഹോത്ര പാത്രത്തിൽ ഇറക്കി വയ്ക്കുക. കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം, എല്ലാ ചാണക വറളികളും കത്തിത്തുടങ്ങും. അഗ്നി ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതിന്, വിശറി ഉപയോഗിക്കാം. അുഗ്നിയിലേക്ക് ഊതുവാ‌ൻ പാടില്ല; വായിൽ നിന്നുള്ള അണുക്കൾ അഗ്നിയിൽ പ്രവേശിക്കും. അഗ്നി ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതിന് മണ്ണെണ്ണ പോലുള്ള കത്തുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കരുത്, കാരണം ഈ ഹോമത്തിന് അഗ്നി പുകയാതെ തുടരണം.

2 B. ജപിക്കേണ്ട മന്ത്രങ്ങൾ

സൂര്യോദയ സമയത്ത് 

സൂര്യായ സ്വാഹാ, സൂര്യായ ഇദം ന മമ;

പ്രജാപതയേ സ്വാഹാ, പ്രജാപതയേ ഇദം ന മമ

സൂര്യാസ്തമയ സമയത്ത്

അഗ്നയേ സ്വാഹാ, അഗ്നയേ ഇദം ന മമ;

പ്രജാപതയേ സ്വാഹാ, പ്രജാപതയേ ഇദം ന മമ

2 C. അഗ്നിയിൽ ഹോമദ്രവ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക

ചെമ്പ് തളികയിലോ കൈപ്പത്തിയിലോ രണ്ട് നുള്ള് അരി എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് തുള്ളി പശു നെയ്യ് ചേർക്കുക. കൃത്യമായി സൂര്യോദയം / സൂര്യാസ്തമയം ആകുമ്പോൾ, ആദ്യത്തെ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. അരി, നെയ്യ് എന്നിവയുടെ മിശ്രിതം ഒരു നുള്ള്‌ എടുക്കുക (വലതു കൈയുടെ നടുവിരൽ, മോതിര വിരൽ, തള്ളവിരൽ ഇവ കൂട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മിശ്രിതം എടുക്കുക.) ‘സ്വാഹാ’ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ മിശ്രിത ചേരുവകൾ (ഒരു നുള്ള് നിറയ്ക്കാൻ പര്യാപ്തമായ അരി) അഗ്നിയിൽ അർപ്പിക്കുക.

രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ ‘സ്വാഹാ’ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വലതു കൈകൊണ്ട് അരിയും നെയ്യും മിശ്രിതം അഗ്നിയിൽ സമർപ്പിക്കുക.

സന്ദർഭഗ്രന്ഥം : ‘അഗ്നിഹോത്രം’ എന്ന സനാതൻ സംസ്ഥ തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രന്ഥം (ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ)

Leave a Comment