ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಉಜ್ಜೈನಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಪರಾಕ್ರಮಿ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರ ಕುಲದೇವಿ ಶ್ರೀ ಹರಸಿದ್ಧಿ ದೇವಿ

ಶಿವಪುರಾಣಕ್ಕನುಸಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಉಜ್ಜೈನಿಯಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹರಸಿದ್ಧೀದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ೫೧ ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಪೀಠವಾಗಿದ್ದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಊರ್ಜೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸ್ರೋತವಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಂಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಚಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಕಾಂಡ

ಅಪೌರುಷೇಯ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ಆಚೆಗಿನದ್ದಾಗಿದೆ. ‘ಈ ವಿಶ್ವವೇ ನನ್ನ ಮನೆ ’ ಎನ್ನುವ ಮಹಾನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಆಚಾರಧರ್ಮಗಳ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆ ಶಿಶುವಿಹಾರದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ನಗಣ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫ ರ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ನಿಮಿತ್ತ…

ಯುರೋಪ್-ಅಮೇರಿಕಾ ಈ ‘ಸೆಕ್ಯುಲರ್’ ದೇಶಗಳು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವೆ; ಆದರೆ ‘ಸೆಕ್ಯುಲರ್’ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಮನ್ನಣೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪಕ್ಷಪಾತವೇ; ‘ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬರುವುದಿದೆ’, ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಟ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯಂತೆ ಪವಿತ್ರ ನೀರಿಗಾಗಿ, ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕುಲೆನ್ ನದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಶಿವಲಿಂಗಗಳ ಕೆತ್ತನೆ!

ಕಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಉಗಮವಾದ `ಕುಲೆನ್’ ನದಿಗೆ ಹಿಂದೂ ರಾಜರು ಪವಿತ್ರ ಗಂಗಾನದಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಗಂಗಾನದಿಯಂತೆ ಪವಿತ್ರ ನೀರು ದೊರಕುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1 ಸಾವಿರ ಶಿವಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತುವುದು. ಗಂಗಾನದಿಯ ಮಹತ್ವ ನಮಗೆ ಈ ಲೇಖನದಿಂದ ಅರಿವಾಗುವುದು.

ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದ ‘ನೋಮದೇಯಿ’ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ‘ತ್ರಿಭುವನಮಹೇಶ್ವರ’ ಮಂದಿರ ಈಗಿನ ‘ಬಂತೆ ಸರಾಈ’ !

ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದ `ನೋಮದೇಯಿ’ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಿರುವ `ತ್ರಿಭುವನಮಹೇಶ್ವರ’ ಮಂದಿರ ಈಗಿನ `ಬಂತೆ ಸರಾಈ’. ಈ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿರುವ ಶಿಲ್ಪಗಳು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ.

ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆಯ ಉಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವ ‘ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ’ ಈ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾತ್ಮೆ !

ಸೂತಋಷಿಗಳು ‘ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ವ್ರತ’ವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೇ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆಯ ಉಗಮ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು, ಚಕ್ರತೀರ್ಥದ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಶೇಷತೆ, ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು .

ಕಂಬೋಡಿಯಾ ಬೌದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದು !

ಕಂಬೋಡಿಯಾದ ರಾಜ ನರೋದೋಮ ಸಿಂಹಮೋನಿ (ರಾಜ ನರೋತ್ತಮ ಸಿಂಹಮುನಿ) ಇವನು ಫ್ರೆಂಚ್ ಸರಕಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ‘ನೋಮ ಫೆನ’ ನಗರಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ೪ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದನು.

ಕೌಂಡಿಣ್ಯ ಋಷಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕಂಭೋಜ ದೇಶ – ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ

ಪ್ರಸಕ್ತ ಬೌದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಭಗವಾನ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೇಲಿನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿರುವ ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣ ಇವುಗಳ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದ ಪಾರಂಪರಿಕ ‘ಅಪ್ಸರಾ ನೃತ್ಯ’.

ಯಾರೂ ಪರಿಚಯದವರು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅನುಭೂತಿ !

ಕಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರ ಪರಿಚಯವು ಇರಲಿಲ್ಲ. ‘ಸದ್ಗುರು ಕಾಕೂ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ದೇವರು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ’, ಎಂಬುದರ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಗತ ಸ್ಥಾಪತ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವ ಇಂಡೋನೇಶಿಯಾದ ಪ್ರಂಬನನ್ ಅಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ !

ಇಂಡೋನೆಶಿಯಾದ ಯೋಗ್ಯಕರ್ತಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ‘ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ?’, ‘ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿರಬಹುದು ?’, ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ