ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರ ಅಭಿಯಾನ

ಸನಾತನದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಜ್ಞಾನಭಂಡಾರವಾಗಿವೆ, ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರವಾಗಿವೆ. ‘ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ’, ಎಂಬುವುದು ಸತ್ಯ.

ಸನಾತನದ ಸರ್ವಾಂಗಸ್ಪರ್ಶಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ರಚನೆಯ ವ್ಯಾಪಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ

ವಿವಿಧ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಜ್ಞಾನವಿರುವ ಸಾಧಕರು, ಓದುಗರು ಮತ್ತು ಹಿತಚಿಂತಕರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದಾನದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅಮೂಲ್ಯ ಅವಕಾಶ ! ಸನಾತನದ ಸರ್ವಾಂಗಸ್ಪರ್ಶಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ರಚನೆಯ ವ್ಯಾಪಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು ಸಂಕಲನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ ೨೦೨೧ ರ ವರೆಗೆ ಕೇವಲ ೩೩೮ ಗ್ರಂಥ-ಕಿರುಗ್ರಂಥಗಳು ಮುದ್ರಣಗೊಂಡಿವೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಸುಮಾರು ೫ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ … Read more

ಸನಾತನದ ೧೭ ನೇ ಸಮಷ್ಟಿ ಸಂತರಾದ ಪೂ. ಕೆ. ಉಮೇಶ ಶೆಣೈ (ವ. ೬೮) ಇವರ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರವಾಸ !

ನವೆಂಬರ್ ೧೯೯೭ ರಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಗುರುಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅನುಭೂತಿಗಳು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಸಂತಪದವಿಯ ವರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಸಾಧನಾವೃದ್ಧಿ ಸತ್ಸಂಗ (1)

ಈ ಲೇಖನಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಲದೇವರು ಮತ್ತು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವರ ನಾಮಜಪದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಭಾವದೋಷ ನಿರ್ಮೂಲನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಂತರ್ಗತ ತಖ್ತೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆಯ ಸತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಸಾಧನೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು … Read more

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸತ್ಸಂಗ (27)

ಇಂದಿನ ತನಕ ನಾವು ೨೬ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದೆವು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧನೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆವು. ‘ವ್ಯಕ್ತಿಯಷ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿ, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಧನಾಮಾರ್ಗಗಳು’ ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟ, ಕೌಶಲ್ಯ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಾಸ, ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಕ್ಷಮತೆಗನುಸಾರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿಯು ಸಹ ವೇಗವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗುರುಗಳನ್ನು … Read more

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸತ್ಸಂಗ (26)

ಗುಣಗಳ ವಿಕಾಸವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಾನಸಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಥಿರ ಹಾಗೂ ಆನಂದಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಗುಣಸಂವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸತ್ಸಂಗ (25)

ಆಪತ್ಕಾಲ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ  ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟದು ಹೀಗೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿರುತ್ತವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಕಾಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಕಾಲ. ಅನುಕೂಲ ಕಾಲ ಎಂದರೆ ಸಂಪತ್ಕಾಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಕಾಲವೆಂದರೆ ಆಪತ್ಕಾಲ ಅಥವಾ ಸಂಕಟದ ಕಾಲ. 2020 ರಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಷವಿಡೀ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆವು. ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಾಣುವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದೆವು. ಕೊರೋನಾದ ತೀವ್ರತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಂತೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ … Read more

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸತ್ಸಂಗ (24)

ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮಹತ್ವ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಸಾಧನೆಯ ಸೂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವಭಾವದೋಷ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಣೆಬರಹ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಅದು ಏನು ? ಸಂಚಿತಕರ್ಮ, ಕ್ರಿಯಾಮಾಣ ಕರ್ಮ ಎಂದರೇನು ? ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದು. … Read more

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸತ್ಸಂಗ (23)

ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಉಪಾಸನಾಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕಾಂಡದ ಮಹತ್ವ ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಉಪಾಸನಾಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕಾಂಡದ ಉಪಾಸನಾ ಪದ್ಧತಿಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಸಾಧನೆಯೆಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ… ಸತ್ಸಂಗದ ಮಹತ್ವ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮತ್ತು ಸತ್ಸಂಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ? ‘ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆನಿಸುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ವಿಷಯ ಕಲಿಯಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ನಾವು ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವಲ್ಲವೇ? ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. … Read more