ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ನೀಡಿ ಅವನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಗುರುತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಈ ಶುಭದಿನದಂದು ಗುರುಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅನ್‌ಲೈನ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯ ಕರೆಯೋಲೆ ! ಭಾರತದ ವಿವಿಧೆಡೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೊಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ !

ಕನ್ನಡ 23 ಜುಲೈ 2021, ಸಂಜೆ 5.30 ಕ್ಕೆ youtube.com/hjskarnataka sanatan.org/kannada/gurupurnima

ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ

Friday, 23 July 2021

Language Time Watch on YouTube Watch on the website
Marathi 7.00 p.m. – 8.45 p.m. youtube.com/sanatansanstha www.sanatan.org/mr
Malayalam 7.00 p.m. – 8.45 p.m. youtube.com/hjskeralam www.sanatan.org/malayalam/
Gujarati 7.00 p.m. – 8.45 p.m. youtube.com/hjsuttarbharat www.sanatan.org/gujarati/

Saturday, 24 July 2021

Language Time Watch on YouTube Watch on the website
Telugu 6.30 p.m. – 8.15 p.m. youtube.com/TeluguHJS1 www.sanatan.org/telugu/
Hindi 6.30 p.m. – 8.15 p.m. youtube.com/sanatansanstha www.sanatan.org/hindi
Punjabi 6.30 p.m. – 8.15 p.m. youtube.com/hjsuttarbharat www.sanatan.org/punjabi
English 7.00 p.m. youtube.com/Dharmashikshan www.sanatan.org/en/
Tamil 7.00 p.m. youtube.com/HJSTamil www.sanatan.org/tamil
Bengali 7.00 p.m. youtube.com/hjsnortheastbharat www.sanatan.org/bengali
Odia 7.00 p.m. youtube.com/HJSOdisha www.sanatan.org/odia

ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ – ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ದಿನ !

ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ (ವ್ಯಾಸಪೂಜೆ)
ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುರುಪೂಜೆ
ಆಪತ್ಕಾಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಪೂಜೆ

ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಸಂತರ ಸಂದೇಶ

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ
ಶ್ರೀಸತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಬಿಂದಾ ಸಿಂಗಬಾಳ
ಶ್ರೀಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ
ಸಂತರ ಸಂದೇಶ

ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ

ಶಿಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಗುರುಗಳ ಅಸಾಧಾರಣ ಮಹತ್ವ !
ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ನೀಡಿ ಅವನಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಗುರು !
ಯೋಗ್ಯತೆಗನುಸಾರ
ಶಿಷ್ಯನ ಶ್ರೇಣಿ

ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು …