ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ !

ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದಾಗ ‘ಶುಭಂಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣಮ್…..’ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇಂದೂ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ವಿಜಯ ದಶಮಿ ನಿಮಿತ್ತ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಸಂದೇಶ

ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ದೇಶಹಿತದ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇದು ಅವರ ಮಟ್ಟದ ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನವಾಗಿದೆ. ದೇಶಹಿತದ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ದೇಶಾಂತರ್ಗತ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡುವುದು ಜನತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನವಾಗಿದೆ.

ನಿಜವಾದ ಈಕೋ-ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಯಾವುದು ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷಣೆ

ಈ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗೋಮಯ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ, ಸನಾತನ-ನಿರ್ಮಿತ ಬಣ್ಣದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗಣೇಶಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸನಾತನ-ನಿರ್ಮಿತ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗಣೇಶಮೂರ್ತಿಗಳ ‘ಯು.ಟಿ.ಎಸ್.’ ಉಪಕರಣದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಅಳತೆಗಳ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಬುದ್ಧಿದಾತನೇ ಸಂಕಟವನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸು !

ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಘೋರ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನೂ ಸಂಕಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಕಾಲಾನುಸಾರ ನಿಜವಾದ ಗಣೇಶಭಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ !

ಸನಾತನ ನಿರ್ಮಿತ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ

ಸನಾತದ ಸಾಧಕ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ. ಗುರುದಾಸ ಸದಾನಂದ ಖಾಂಡೇಪಾರ್ಕರ, ಶ್ರೀ. ರಾಜು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸುತಾರ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೇಶ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪರಬ (ಈಗಿನ ಶ್ರೀ. ರಾಮಾನಂದ ಪರಬ) ಇವರು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೇರಣಾಸ್ಥಾನ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಜಯಂತ ಆಠವಲೆ ಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಸಾರ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಧಕರೇ, ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರರಂತಹ ಅವತಾರಿ ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯೇ ಆಗಿದೆ, ಅವರ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತನು-ಮನ ಮತ್ತು ಧನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ !

ಶಿಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಹತ್ವದ ದಿನವೆಂದರೆ, ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ. ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ನಿಮಿತ್ತ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಸಂದೇಶ

ಮುಂಬರುವ ಮಹಾಭೀಕರ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಸದ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಷ್ಟಿ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಿರುವ ಕಾಲಾನುಸಾರ ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯಿಂದ ಗುರುಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ !

ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿಯ ಕಥೆಯಿಂದ ಅರಿವಾಗುವ ಸದ್ಗುರು ಮಹಿಮೆ

ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಣಗಲೆಯ ಗಿಡದ ಹೂವುಗಳು ಬಿಳಿಯ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿಯು ಸಮರ್ಥರಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. ಇದರಿಂದ ತ್ರಿಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರುವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಅರಿವಾಗುವುದು.

ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯೆಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿ ಶ್ರೀಷ್ಣನ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪೂಜೆ !

ಗುರು ಎಂದರೆ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಸಗುಣ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಈಶ್ವರತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಲು ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಗೆ ಅದರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು.