ಗೋಪುರ (ಟವರ್) ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇಹದ ಆವರಣ ತೆಗೆಯುವ ಪದ್ಧತಿ

ಎರಡು ಕೈಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಣಿಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಲೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಯಾರಾಗುವ ಗೋಪುರ ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಆವರಣ ತೆಗೆಯುವ ಪದ್ಧತಿ

ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಶರೀರದ ಮೇಲಿನ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಶಕ್ತಿಯ ಆವರಣವನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಪದ್ಧತಿ!

ಎರಡೂ ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಆವರಣವನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಶರೀರದ ಮೇಲಿನ ಆವರಣದಿಂದ ಬಂದ ಜಡತ್ವ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸದ್ಗುರು (ಡಾ.) ಮುಕುಲ ಗಾಡಗೀಳ

ದೇವತೆಯ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಸ್ಪಂದನಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು !

ಶ್ರೀಯಂತ್ರದಂತಹ ದೇವತೆಗಳ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಶಕ್ತಿಯ ಆವರಣ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಎರಡು ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಳಸಬೇಕಾದ ‘ಅಪಘಾತ ನಿವಾರಣೆ ಯಂತ್ರ’

ವಾಹನದ ಅಪಘಾತವಾಗಬಾರದೆಂದು ಸಾಧಕರು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಳಸಬೇಕಾದ ‘ಅಪಘಾತ ನಿವಾರಣೆ ಯಂತ್ರ !

ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತಯು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಗೆ ಶಾರೀರಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎರಡೂ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಗನೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದು.

ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಪಾಯಗಳು !

ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆದಾಯಕ (ಕಪ್ಪು) ಆವರಣವು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಕಪ್ಪು ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದರೆ ಗುರುತಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಉಪಾಯಗಳು

ಮುಖದ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಶಕ್ತಿಯ ಆವರಣವು ಅರಿವಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ತರದ ಉಪಾಯಗಳು

ಸಾಧಕರ ಮುಖವು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣುವುದು, ಕಣ್ಣುಗಳು ಉರಿಯುವುದು, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು, ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಬೀಳುವುದು ಅಥವಾ ಮುಖವು ನಿಸ್ತೇಜ ಕಾಣುವುದರ ಮೇಲೆ ಉಪಾಯ

ಅನಿಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಾಮಜಪ

ಬೃಹತ್ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಾಕರ’ದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇವತೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಜಪಿಸಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ‘ದಶಪ್ರಣವೀ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ’

ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಓಂ’ (ಪ್ರಣವ) ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಉಚ್ಛರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ‘ದಶಪ್ರಣವೀ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

‘ರಜ-ತಮ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದೆಂದು’, ಸಾಧಕರು ಈ ಮುಂದಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು !

ಸ್ಮಶಾನದಂತಹ ರಜ-ತಮ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಗುವ ಶಾರೀರಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳು.