ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಆವಶ್ಯಕತೆ

ಹೊಸದಾಗಿ ಕೈದೋಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರಿಗೆ ಉದ್ಭವಿಸುವ ‘ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಿಸಿಲು ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬಹುದು’ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ

ಆಂಗ್ಲದ 8 ರ ಆಕಾರದ ನಡಿಗೆ : ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಪದ್ಧತಿ !

ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಹಾಗೂ ಚಮತ್ಕಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಪದ್ಧತಿಯೆಂದರೆ ಆಂಗ್ಲ 8 ರ ಆಕಾರದಲ್ಲಿನ ನಡಿಗೆ

ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನಲ್ಲ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ! (ಭಾಗ ೪)

ಭಾರತೀಯ ರೈತರೇ, ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ವಿಷಮುಕ್ತ ಮಾಡಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿರೂಪಿ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿರಿ, ನೀವೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ, ದೇಶವನ್ನೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮಾಡಿ!

ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನಲ್ಲ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ! (ಭಾಗ ೩)

ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಾಣುಗಳ, ಎರೆಹುಳಗಳ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅವು ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು!

ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನಲ್ಲ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ! (ಭಾಗ ೨)

ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ೩೦೦ ಕೋಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಾಣುಗಳಿರುವ ದೇಶಿ ಗೋವಿನ ಸೆಗಣಿ ಅಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವರದಾನ!

ಯದ್ಧಕಾಲ ಹಾಗೂ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುವ ಈ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಮಾಡಿ !

ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ‘ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಯದ್ಧ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದೆಂದು’ ಕಲಿತು ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಶಾರೀರಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ !

ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನಲ್ಲ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ! (ಭಾಗ ೧)

ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಹಾನಿಕರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಕಾರಣ ಭೂಮಿ ಬರಡಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವವ್ರತ ಇವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಉಪಯುಕ್ತತೆ…

ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು : ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಷ !

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಕುಸಿಯುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಲೇಖನ