ప్రశాంతమైన నిద్ర యొక్క ప్రాముఖ్యత

మనిషి దైనందిన జీవితంలో నిద్ర చాలా ముఖ్యమైన భాగం. చాలా మందికి ప్రశాంతమైన నిద్ర అనేది అరుదయిపోయింది. కానీ దాని వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక కారణాలు మనకు తెలిస్తే ఈ సమస్యను అధిగమించడం చాలా సులభం.

ఆహరం మరియు వ్యాధుల యొక్క సంబంధం, జీర్ణవ్యవస్థ ప్రాముఖ్య విశ్లేషణ

జంతువులకి ఏ ఆహారాన్ని తినాలి ఏది తినకూడదు అని నిర్ణయించుకునే వివేకం ఉంటుంది. పశువులు,మేకలు విషపూరిత ఆకులను తినవు. కానీ అత్యంత వివేకేకవంతుడైన మనిషికి మాత్రం ఎలాంటి ఆహారాన్ని తినాలి అనే వివేకం లేదు.

ఆరోగ్యవంతంగా వుండుటకు భోజన సమయ పాలన ముఖ్యం !

ఆరోగ్యకరమైన జీవితాన్ని గడపడానికి, మనం ఏమి తినాలి మరియు ఎంత తినాలి కాకుండా, తినే ఆహారం అంతా సరిగా జీర్ణమవుతుందా లేదా అనేది గమనించాలి. ఎప్పుడూ తింటూ ఉండటం మంచిది కాదు.

హారతి ఎలా చేయాలి ?

‘కలియుగములో మానవులు అసలు భగవంతుడున్నాడా? అనే స్ధితిలో ఉన్నారు. ఇలాంటి కలియుగములో భగవంతుడు ఉన్నాడని నిరూపించుటకు, హారతియే ఒక సులభమైన మార్గము. హారతి అనగా దేవుళ్ళను ఆర్తతతో ఆహ్వానించడము.

హారతి పాడుట

హారతి ఇచ్చే వారికి భగవంతుని పై ఎంత ఎక్కువ భావము ఉంటుందో, హారతి కూడ అంతే ఎక్కువ భావపూర్ణముగా మరియు సాత్వికంగా అవుతుంది. ఈ విధమైన హారతి త్వరగా భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటుంది. ఈ విధంగా హారతి పాడే వారికి క్రింద చెప్పిన లాభములు కలుగుతాయి.

ప్రశాంతమైన నిద్ర కొరకు చేయవలసిన ఉపాయములు

ఈ ఆధునిక ఒత్తిడితో కూడిన జీవనశైలి, దేశీయ, కుటుంబ మరియు ఉద్యోగ ఉద్రిక్తతలు మొదలైనవాటి వల్ల చాలా మందికి ప్రశాంతమైన నిద్ర అరుదైపోయింది. నిద్రకు సంబంధించిన ప్రకృతి నియమాలను విస్మరించడం మరియు ధర్మంలో పేర్కొన్న సంబంధిత ఆచారాలను పాటించకపోవడం వంటివి ప్రశాంతమైన నిద్ర రాకపోవడం అనే సమస్యకు మూలకారణంగా ఏర్పడ్డాయి.

దేవుడికి సాష్టాంగ నమస్కారము ఎలా చేయవలెను ?

దేవుడి విగ్రహము ముందు ఖాళీస్థలము వున్నచో దేవుడికి సాష్టాంగ నమస్కారము చేయుట ముఖ్యమైనది. ఈ లేఖనములో శాస్త్రశుద్ధ సాష్టాంగ నమస్కారము ఎలా చేయాలిఇ దీనిని వివరించడమైనది.

దేవాలయములోకి ప్రవేశించేటప్పుడు మెట్లకు ఏ విధంగా నమస్కరించవలెను ?

దేవాలయములోకి ప్రవేశించేటప్పుడు మెట్లకు నమస్కరించి లోనికి వెళ్ళవలసి వుంటుంది, ఇది అందరికి తెలిసిన విషయమే; కాని ఈ నమస్కారము ఎందుకు మరియు ఎలా చేయాలో ఈ జ్ఞానము దర్శనార్థులకు తెలియకుండును.

నమస్కారము ఎలా చేయావలెను ?

‘ఇంట్లోని పెద్దలకు నమస్కారము చేయడమంటే ఒక విధంగా వారిలోని దైవత్వానికి శరణాగతి కావడం. ఎప్పుడు ఒక జీవము క్రిందికి వంగి లీనభావంతో (వినయ) పెద్దలలో ఉండే దైవత్వానికి శరణాగతి అవుతుందో, అప్పుడు ఆ దేహంలో కరుణారసము నిర్మితి ఏర్పడును.