నారాయణ బలి, నాగబలి చేయడం వెనుక ఉద్దేశం: విధి, పద్ధతి.

స్మృతులలో నారాయణ బలి, నాగబలి ఒకే ఉద్దేశం కోసం చెప్పబడడం వలన రెండు విధులనూ జతగా చేసే సంప్రదాయం ఉంది. నారాయణ-నాగబలి అనే జంట పేరు ఇదే కారణం వలన ప్రచలితమయ్యింది.

త్రిపిండి శ్రాద్ధం యొక్క ఉద్దేశం, చేసే విధానం, పద్ధతి !

మనకు తెలియని, మన వంశంలో సద్గతి దొరకని వారికి లేదా దుర్గతి ప్రాప్తించినవారికి,  మన వంశజులను పీడించే పితరులకు, వారి ప్రేతత్వం తొలగి సద్గతి దొరకాలని త్రిపిండి శ్రాద్ధం చేయబడుతుంది.

శ్రాద్ధ కర్మను ఎప్పుడు చెయ్యాలి ?

శ్రాద్ధ కర్మను ఒక ప్రత్యేక సమయంలో చేయడానికి వీలుకాలేదు, కాబట్టి శ్రాద్ధ కర్మను చేయలేదు అని చెప్పే అవకాశం ఇవ్వని ధర్మం హిందూ ధర్మం !

శ్రాద్ధ కర్మయొక్క ప్రాముఖ్యత

హిందూ ధర్మంలో చెప్పబడిన ఈశ్వర ప్రాప్తి యొక్క మూలభూత సిద్ధాంతాలలో “దేవఋణం, ఋషిఋణం, పితృఋణం అలాగే సమాజ ఋణం తీర్చడం” అన్నది ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం. వీటిలో పితృఋణం తీర్చడానికి “శ్రాద్ధ కర్మ అవసరం.

ప్రశాంతమైన నిద్ర యొక్క ప్రాముఖ్యత

మనిషి దైనందిన జీవితంలో నిద్ర చాలా ముఖ్యమైన భాగం. చాలా మందికి ప్రశాంతమైన నిద్ర అనేది అరుదయిపోయింది. కానీ దాని వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక కారణాలు మనకు తెలిస్తే ఈ సమస్యను అధిగమించడం చాలా సులభం.

ఆహరం మరియు వ్యాధుల యొక్క సంబంధం, జీర్ణవ్యవస్థ ప్రాముఖ్య విశ్లేషణ

జంతువులకి ఏ ఆహారాన్ని తినాలి ఏది తినకూడదు అని నిర్ణయించుకునే వివేకం ఉంటుంది. పశువులు,మేకలు విషపూరిత ఆకులను తినవు. కానీ అత్యంత వివేకేకవంతుడైన మనిషికి మాత్రం ఎలాంటి ఆహారాన్ని తినాలి అనే వివేకం లేదు.

ఆరోగ్యవంతంగా వుండుటకు భోజన సమయ పాలన ముఖ్యం !

ఆరోగ్యకరమైన జీవితాన్ని గడపడానికి, మనం ఏమి తినాలి మరియు ఎంత తినాలి కాకుండా, తినే ఆహారం అంతా సరిగా జీర్ణమవుతుందా లేదా అనేది గమనించాలి. ఎప్పుడూ తింటూ ఉండటం మంచిది కాదు.

హారతి ఎలా చేయాలి ?

‘కలియుగములో మానవులు అసలు భగవంతుడున్నాడా? అనే స్ధితిలో ఉన్నారు. ఇలాంటి కలియుగములో భగవంతుడు ఉన్నాడని నిరూపించుటకు, హారతియే ఒక సులభమైన మార్గము. హారతి అనగా దేవుళ్ళను ఆర్తతతో ఆహ్వానించడము.

హారతి పాడుట

హారతి ఇచ్చే వారికి భగవంతుని పై ఎంత ఎక్కువ భావము ఉంటుందో, హారతి కూడ అంతే ఎక్కువ భావపూర్ణముగా మరియు సాత్వికంగా అవుతుంది. ఈ విధమైన హారతి త్వరగా భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటుంది. ఈ విధంగా హారతి పాడే వారికి క్రింద చెప్పిన లాభములు కలుగుతాయి.