‘కరచాలన’కు బదలు నమస్కారము చేయండి !

కరచాలన చేయుటవలన క్రిములు వ్యాపిస్తాయి అందుకనే ఇప్పుడు విదేశాలలో కూడా‘కరచాలన చేయుటకు బదులు చేతులను జోడించి నమస్కారం చేయండి’ అని ప్రచారం జరుగుతోంది. కరచాలన చేయుటవలన సూక్ష్మరూపము గల చెడుశక్తుల నుండి ఇబ్బంది కలిగే అవకాశముంటుంది. దీనికి బదలుగా చేతులను జోడించి నమస్కారం చేసినప్పుడు మనలో నమ్రత భావము పెరిగి వృత్తి సాత్త్వికమవుతుంది. హిందువుల్లారా, చైతన్యమయ హిందూ సంస్కృతిని కాపాడండి !

దేవతల జయంతి, ఉత్సవ సమయములో ఆయా దేవతల నామజపము చేయండి !

దేవతల జయంతి రోజున (ఉదా. శ్రీరామనవమి) లేదా ఉత్సవ సమయములో (ఉదా. గణేశోత్సవము) ఆయా దేవతా తత్వము ఎక్కువగా కార్యనిరతమై ఉండును. దేవతల జయంతి లేదా ఉత్సవ సమయములో ఆయా దేవతల నామజపం చేయుట వలన దేవతా తత్వమును ఎక్కువగా గ్రహించవచ్చును. (వినండి : సాత్విక స్వరంలోని సనాతన ధ్వనిముద్రిక దేవతల నామజపం చేయు సరైన పద్ధతి)

శివలింగమును దర్శించుకొనే పద్ధతికి గల శాస్త్రము

నంది కొమ్ముల నుండి శివతత్త్వము యొక్క సగుణమారక తరంగాలు ప్రక్షేపితమౌతాయి. భక్తులు నంది కొమ్ముల పై చేతులు పెట్టి శివలింగ దర్శనం పొందితే ఈ సగుణమారక తరంగాల నుండి శరీరములోనున్న రజ-తమ కణములు నాశనమై భక్తుల సాత్వికత పెరుగును. దీని వలన శివలింగ దర్శనం పొందేటప్పుడు లింగం నుండి ప్రక్షేపితమగు శక్తి తరంగాలను సామాన్య భక్తులు తట్టుకోగలరు. మరిన్ని వివరాల కొరకు చదవండి సనాతన లఘుగ్రంథం ‘శివుడు’

దేవాలయ పవిత్రతను కాపాడండి !

దేవస్థానంలో దర్శనం కొరకు నిలుచున్నప్పుడు కబుర్లు చెప్పుకోవడం, సినిమా పాటలను వినడం మొ॥ చేయకుండా సతతంగా నామజపం చేయండి ! చక్కెర, నూనె, పాలు, నెయ్యి, కొబ్బరినీరు లాంటి పదార్థములను గర్భగుడిలో లేదా దేవాలయ ప్రాంగణంలో పారబోయకండి ! దేవస్థాన ప్రాంగణంలో చెప్పులను వేసుకోని నడవడం, ధూమపానము మరియు మద్యపానీయమును సేవించడం మొదలైన కృత్యములను చేయకండి ! ఆధారం : సనాతన గ్రంథం ‘దేవస్థానములో దర్శనము ఎలా చేసుకోవాలి ?’

దేవునిగదిలో దేవతల ప్రతిమలను ఎలా అమర్చవలెను ?

దేవునిగది తూర్పు-పడమరగా ఉండాలి. దేవునిగదిలో ఇలవేల్పు, శ్రీ గణపతి, తరతరాల నుండి వస్తున్న దేవతా మూర్తులు, ఉపాస్యదేవతలు (ఉదా. శ్రీ వెంకటేశ్వర, అమ్మవారు మొ॥) వీరిని మాత్రమే పెట్టవలెను. మధ్యభాగములో గణపతి, పూజ చేయువారి కుడి వైపున స్త్రీ దేవత, ఎడమ వైపున పురుష దేవతా మూర్తులను/పటమును ఒకదాని వెనుక ఒకటి ‘శంఖం’ ఆకారంలో పెట్టవలెను. (ఆధారం : ‘దేవుని గది మరియు పూజా ఉపకరణాలు’ లఘుగ్రంథము)

దేవతలకు పంచోపచార పూజ ఎలా చేయాలి ?

గంధం : అనామిక వ్రేలితో (చిటికిన వ్రేలు ప్రక్క వ్రేలు) దేవుడికి గంధమును సమర్పించవలెను. పువ్వులు : ఆయా దేవతల తత్త్వాన్ని అధికంగా ఆకర్షించే పువ్వులు, పత్రిని ఆయా దేవతలకు సమర్పించవలెను. అగర్బత్తీలు : ఆయా దేవతల ఉపాసనకు పూరకమైన సుగంధము కలిగిన 2 అగర్బత్తీలను ఆయా దేవతల ఎదుట వెలిగించవలెను. దీపం : దేవుడికి నెయ్యి దీపముతో మూడు సార్లు హారతి ఇవ్వవలెను. నైవేద్యం : దేవుడికి అరటి ఆకు పై నైవేద్యమును సమర్పించవలెను. (ఆధారం … Read more

హిందూ ధర్మానికనుగుణంగా పుట్టిన రోజు ఆచరించండి !

పుట్టినరోజు పండుగను శాస్త్రంలో చెప్పినట్టు తిథికనుగుణంగా, నూనె దీపముతో హారతి చేసి ఆచరించవలెను. కొవ్వొత్తులను ఆర్పీ, కేక్ కోసి పుట్టినరోజును జరుపుకోకండి ! శుభాకాంక్షలను తెలుగులోనే చెప్పండి ! ఇంటి దేవత పూజ చేయవలెను మరియు కనీసం 3 మాలల నామజపం చేయవలెను. పాశ్చాత్య సంస్కృతికనుగుణంగా పుట్టినరోజును ఆచరించి సంస్కృతికి  విరోధులు కాకండి !