శివలింగమును దర్శించుకునే పద్ధతి మరియు బిల్వ పత్రమునకు గల ఆధ్యాత్మికశాస్త్రము

శృంగదర్శనం అంటే నంది రెండు కొమ్ముల మధ్య నుండి శివలింగమును దర్శించుకోవడం. శివలింగము నుండి వెలువడే శక్తితో కూడిన తరంగాల వల్ల సామాన్య భక్తుల శరీరములో ఊష్ణము నిర్మాణమగుట, తల బరువెక్కుట మొ॥ ఇబ్బందులు కలుగవచ్చును.

దేవుని దర్శనం చేసుకునే సరైన పద్ధతి

ముందు కళశం తరువాత మెట్లకు నమస్కరించాలి. క్రమంగా దేవత చరణాలు, ఛాతి, కన్నుల వైపుకు చూడాలి తరువాత దేవునికి నమస్కారం చేయాలి. మనస్సులో నామజపం చేస్తూ మధ్యమ గతిలో ప్రదక్షిణలను చేయవలెను. కూర్చొని నామజపం చేసి, దేవునికి నమస్కారం, ప్రార్థన చేసి బయలుదేరవలెను. బయటకు వచ్చిన తరువాత కళశానికి మరొక్కసారి నమస్కారం చేయవలెను. ఆధారం : సనాతన గ్రంథం ‘దేవస్థానములో దర్శనం ఎలా చేసుకోవలెను ?’  

దేవాలయ పవిత్రతను కాపాడండి !

దేవస్థానంలో దర్శనం కొరకు నిలుచున్నప్పుడు కబుర్లు చెప్పుకోవడం, సినిమా పాటలను వినడం మొ॥ చేయకుండా సతతంగా నామజపం చేయండి ! చక్కెర, నూనె, పాలు, నెయ్యి, కొబ్బరినీరు లాంటి పదార్థములను గర్భగుడిలో లేదా దేవాలయ ప్రాంగణంలో పారబోయకండి ! దేవస్థాన ప్రాంగణంలో చెప్పులను వేసుకోని నడవడం, ధూమపానము మరియు మద్యపానీయమును సేవించడం మొదలైన కృత్యములను చేయకండి ! ఆధారం : సనాతన గ్రంథం ‘దేవస్థానములో దర్శనము ఎలా చేసుకోవాలి ?’

దేవునిగదిలో దేవతల ప్రతిమలను ఎలా అమర్చవలెను ?

దేవునిగది తూర్పు-పడమరగా ఉండాలి. దేవునిగదిలో ఇలవేల్పు, శ్రీ గణపతి, తరతరాల నుండి వస్తున్న దేవతా మూర్తులు, ఉపాస్యదేవతలు (ఉదా. శ్రీ వెంకటేశ్వర, అమ్మవారు మొ॥) వీరిని మాత్రమే పెట్టవలెను. మధ్యభాగములో గణపతి, పూజ చేయువారి కుడి వైపున స్త్రీ దేవత, ఎడమ వైపున పురుష దేవతా మూర్తులను/పటమును ఒకదాని వెనుక ఒకటి ‘శంఖం’ ఆకారంలో పెట్టవలెను. (ఆధారం : ‘దేవుని గది మరియు పూజా ఉపకరణాలు’ లఘుగ్రంథము)

దేవతలకు పంచోపచార పూజ ఎలా చేయాలి ?

గంధం : అనామిక వ్రేలితో (చిటికిన వ్రేలు ప్రక్క వ్రేలు) దేవుడికి గంధమును సమర్పించవలెను. పువ్వులు : ఆయా దేవతల తత్త్వాన్ని అధికంగా ఆకర్షించే పువ్వులు, పత్రిని ఆయా దేవతలకు సమర్పించవలెను. అగర్బత్తీలు : ఆయా దేవతల ఉపాసనకు పూరకమైన సుగంధము కలిగిన 2 అగర్బత్తీలను ఆయా దేవతల ఎదుట వెలిగించవలెను. దీపం : దేవుడికి నెయ్యి దీపముతో మూడు సార్లు హారతి ఇవ్వవలెను. నైవేద్యం : దేవుడికి అరటి ఆకు పై నైవేద్యమును సమర్పించవలెను. (ఆధారం … Read more

భగవంతుడికి నమస్కారము చేయు సరైన పద్ధతి

ముందుగా రెండు అరచేతులను ఒకదానికి ఒకటి జోడించవలెను. చేతులను జోడించునపుడు వ్రేళ్ళను వదులుగా ఉంచవలెను. చేతులు జోడించి కొద్దిగా ముందుకు వంగి, రెండు చేతుల బొటన వ్రేళ్ళను భ్రూమధ్యకు స్పర్షించి, మనస్సును దేవుని చరణాల పై ఏకాగ్ర పరచవలెను. ఏకాగ్రచిత్తముతో దేవునికి ప్రార్థన చేసి, జోడించిన చేతులను వెంటనే కిందికి దించకుండా చేతి మణికట్టు హృదయ మధ్యభాగములో తాకే విధంగా కొద్దిసేపు ఉంచి తరువాత చేతులను కిందికి తీసుకురావలెను. ఈ విధంగా నమస్కరించుట వలన దేవుని కృప … Read more

హిందూ ధర్మానికనుగుణంగా పుట్టిన రోజు ఆచరించండి !

పుట్టినరోజు పండుగను శాస్త్రంలో చెప్పినట్టు తిథికనుగుణంగా, నూనె దీపముతో హారతి చేసి ఆచరించవలెను. కొవ్వొత్తులను ఆర్పీ, కేక్ కోసి పుట్టినరోజును జరుపుకోకండి ! శుభాకాంక్షలను తెలుగులోనే చెప్పండి ! ఇంటి దేవత పూజ చేయవలెను మరియు కనీసం 3 మాలల నామజపం చేయవలెను. పాశ్చాత్య సంస్కృతికనుగుణంగా పుట్టినరోజును ఆచరించి సంస్కృతికి  విరోధులు కాకండి !