ప్రశాంతమైన నిద్ర కొరకు చేయవలసిన ఉపాయములు

ఈ ఆధునిక ఒత్తిడితో కూడిన జీవనశైలి, దేశీయ, కుటుంబ మరియు ఉద్యోగ ఉద్రిక్తతలు మొదలైనవాటి వల్ల చాలా మందికి ప్రశాంతమైన నిద్ర అరుదైపోయింది. నిద్రకు సంబంధించిన ప్రకృతి నియమాలను విస్మరించడం మరియు ధర్మంలో పేర్కొన్న సంబంధిత ఆచారాలను పాటించకపోవడం వంటివి ప్రశాంతమైన నిద్ర రాకపోవడం అనే సమస్యకు మూలకారణంగా ఏర్పడ్డాయి.

దేవుడికి సాష్టాంగ నమస్కారము ఎలా చేయవలెను ?

దేవుడి విగ్రహము ముందు ఖాళీస్థలము వున్నచో దేవుడికి సాష్టాంగ నమస్కారము చేయుట ముఖ్యమైనది. ఈ లేఖనములో శాస్త్రశుద్ధ సాష్టాంగ నమస్కారము ఎలా చేయాలిఇ దీనిని వివరించడమైనది.

దేవాలయములోకి ప్రవేశించేటప్పుడు మెట్లకు ఏ విధంగా నమస్కరించవలెను ?

దేవాలయములోకి ప్రవేశించేటప్పుడు మెట్లకు నమస్కరించి లోనికి వెళ్ళవలసి వుంటుంది, ఇది అందరికి తెలిసిన విషయమే; కాని ఈ నమస్కారము ఎందుకు మరియు ఎలా చేయాలో ఈ జ్ఞానము దర్శనార్థులకు తెలియకుండును.

నమస్కారము ఎలా చేయావలెను ?

‘ఇంట్లోని పెద్దలకు నమస్కారము చేయడమంటే ఒక విధంగా వారిలోని దైవత్వానికి శరణాగతి కావడం. ఎప్పుడు ఒక జీవము క్రిందికి వంగి లీనభావంతో (వినయ) పెద్దలలో ఉండే దైవత్వానికి శరణాగతి అవుతుందో, అప్పుడు ఆ దేహంలో కరుణారసము నిర్మితి ఏర్పడును.

దేవుడి పూజ

దేవుడి పూజ అనగా ఏమి, దేవుని పూజ నిర్మితము, మహాత్వము, ప్రకారములు, కొన్ని దేవతల పూజ యొక్క విశిష్టత మరియు దానికి గల కారణాలు, దేవుడి పూజ రోజులో ఎన్ని సార్లు చేయాలి మరియు ఏ సమయము చేయాలి, దేవుడి పూజ ఎప్పుడు చేయకూడదు అనువాటి గురించి శాస్త్రమును తెలుసుకుందాం.

మహాలయ పక్షంలో శ్రాద్ధము చేయుటకు గల మహత్యము

అసంతృప్తులైన పూర్వీకుల యోక్క కష్టాల నుండి రక్షణ పొందుటకు సవత్సరమంత ప్రతిరోజు ‘శ్రీ గురుదేవ దత్త’ ఈ నామజపమును ముందు చెప్పిన విధంగా స్మరించండి.

హోళి యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు హోళి పండుగను ఆచరించే పద్ధతి

హోళి కూడా సంక్రాంతిలాగ ఒక దేవతయే. షడ్వికారాలపై విజయాన్ని సాధించే సామర్థము హోళికా దేవిలో కలదు. ఈ వికారాలపై విజయాన్ని సాధించే సామర్థమును పొందుటకు హోళికా దేవిని ప్రార్థిస్తారు. అందుకే హోళిని ఉత్సవరూపములో జరుపుకుంటారు.

‘కరచాలన’కు బదలు నమస్కారము చేయండి !

కరచాలన చేయుటవలన క్రిములు వ్యాపిస్తాయి అందుకనే ఇప్పుడు విదేశాలలో కూడా‘కరచాలన చేయుటకు బదులు చేతులను జోడించి నమస్కారం చేయండి’ అని ప్రచారం జరుగుతోంది. కరచాలన చేయుటవలన సూక్ష్మరూపము గల చెడుశక్తుల నుండి ఇబ్బంది కలిగే అవకాశముంటుంది. దీనికి బదలుగా చేతులను జోడించి నమస్కారం చేసినప్పుడు మనలో నమ్రత భావము పెరిగి వృత్తి సాత్త్వికమవుతుంది. హిందువుల్లారా, చైతన్యమయ హిందూ సంస్కృతిని కాపాడండి !

దేవతల జయంతి, ఉత్సవ సమయములో ఆయా దేవతల నామజపము చేయండి !

దేవతల జయంతి రోజున (ఉదా. శ్రీరామనవమి) లేదా ఉత్సవ సమయములో (ఉదా. గణేశోత్సవము) ఆయా దేవతా తత్వము ఎక్కువగా కార్యనిరతమై ఉండును. దేవతల జయంతి లేదా ఉత్సవ సమయములో ఆయా దేవతల నామజపం చేయుట వలన దేవతా తత్వమును ఎక్కువగా గ్రహించవచ్చును. (వినండి : సాత్విక స్వరంలోని సనాతన ధ్వనిముద్రిక దేవతల నామజపం చేయు సరైన పద్ధతి)